Object

Title: Od kongresu do narady: dyskusja o satyrze w latach 1948-1953

Creator:

Alichnowicz, Karol

Date issued/created:

2005

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2005)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Andrzejewski, Kilka uwag o charakterze i zadaniach satyry. „Nowa Kultura” 1953, nr 18. ; 2. a o [A. Olcha], Zardzewiałą szpilką. „Wieś” 1949, nr 42. ; 3. T. B. [T. Borowski], Młoda satyra wwalce opokój, „Nowa Kultura” 1951, nr 20, s. 5. ; 4. T. Borowski, Problemy satyry politycznej. Tezy do dyskusji. „Nowa Kultura” 1951, nr 4, s. 3-4. ; 5. S. E. Bury, Humor i satyra w radio. „Nowa Kultura” 1950, nr 33. ; 6. R. L. Chapple, Soviet Satire of the Twenties. Gainesville 1980. ; 7. Z. Chyliński, Oczyszczanie pola walki. (Notatki z II Ogólnopolskiej Narady Satyryków). „Głos Robotniczy” 1953, nr 99. ; 8. J. Cz., Szpilka dla „Szpilek". „Wieś” 1948, nr 48. ; 9. J. Cyrankiewicz, Przemówienie na otwarcie Zjazdu Literatów. „Twórczość” 1950, z. 8, s. 74-77. ; 10. A. Dobosz, Albo-albo. „Nowa Kultura” 1953, nr 26, s. 7. ; 11. S. Dygat, Stare przeżytki i nowa satyra. „Głos Tygodnia” 1953, nr 17. ; 12. P. Fast, Realizm socjalistyczny. W zb.: Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Red. A. Drawicz. Warszawa 1997, s. 329-370. ; 13. B. Fijałkowska, Polityka i twórcy. (1948-1959). Warszawa 1985. ; 14. M. Fik, Kultura polska 1944-1956. W zb.: Polacy wobec przemocy 1944-1956. Red. B. Otwinowska, J. Żaryn. Warszawa 1996, s.220-275. ; 15. S. Gaworek, Społeczne zadanie satyry. „Przekrój” 1948, nr 190, s.3. ; 16. M. Głowiński, Władza ludowa przemawia do pisarzy. W: Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne. Kraków 2000. ; 17. B. Gołębiowski, O satyrę polityczną dla wsi. „Nowa Kultura” 1951, nr 9, s. 5. ; 18. L. Gomolicki, Prawdziwa, społeczna satyra uzdrawia życie w imię jego piękna. „Świat i Ludzie” 1953, nr 6. ; 19. H. Gosk, W kręgu „Kuźnicy". Warszawa 1985. ; 20. Z. Grotowski, Bieżące zadania satyry polskiej. „Dziennik Zachodni” 1953, nr 92. ; 21. Z. Grotowski, Kodeks satyryków. „Słowo Polskie” 1948, nr 312. ; 22. I. Ilfa, E. Pietrowa, Złoty cielec. Przeł. J. Brzechwa, T. Żeromski. Warszawa 1958. ; 23. Z. Jarosiński, Myśl literacka. W: Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999. ; 24. Je. Jewnina, Rabelais. Przeł. S. Marcinkowski [i in.]. Warszawa 1950. ; 25. R. Jędraszczyk, Satyra musi pomagać w budowie socjalizmu. „Nowa Kultura” 1951, nr 9, s. 5. ; 26. Jotka [T. Sarnecki], Satyra na nowej drodze. „Kurier Codzienny” 1948, nr 311. ; 27. A. Łunaczarski, Jonathan Swift i jego „Bajka o beczce". W: Szkice literackie. Przeł. W. Woroszylski. Wstęp J. Lenarczyk. Warszawa 1962. ; 28. L. Maj, O satyrze i karykaturze. (Na marginesie narady satyryków). „Wieś” 1953, nr 22. ; 29. A. Marianowicz, Po naradzie satyryków. „Trybuna Ludu” 1953, nr 124. ; 30. A. Marianowicz, Sprawa satyry. „Nowa Kultura” 1950, nr 39, s. 4. ; 31. H. Markiewicz, O marksistowskiej teorii literatury. Szkice. Wyd. 2. Wrocław 1953. ; 32. M. R. Mayenowa, Poetyka opisowa. Warszawa 1949. ; 33. B. Michałek, Sprawa Wiecha. Artykuł dyskusyjny. "Nowa Kultura" 1951, nr 24. ; 34. Z. Mitzner [J. Szeląg], Tradycja satyry polskiej i zadania satyry w Polsce Ludowej. „Twórczość” 1953, z. 6, s. 186-203. ; 35. Z. Mitzner [J. Szeląg], Zagadnienia satyry. "Nowa Kultura" 1953, nr 6. ; 36. A. Olcha, Zamawiamy satyrę... „Wieś” 1948, nr 38. ; 37. Ostr, Polský kongres satiriků. „Slovanský Přehled” 1948, nry 9-10. ; 38. J. Prokop, Wśród pismaków. W: Pisarze w służbie przemocy. Kraków 1995. ; 39. J. Putrament, Zadania literatury w okresie planu sześcioletniego i walki opokój. W: Na literackim froncie. Szkice. Warszawa 1953. ; 40. J. Rożenek, O pewnej naradzie, zamieszczonej. „Szpilki” 1953, nr 17. ; 41. Satyra w walce o Pokój. Wstęp J. Szeląg. Red. E. Lipiński, J. Szeląg, A. Marianowicz. Warszawa 1950. ; 42. J. Sławiński, Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Warszawa 1991. ; 43. J. Smulski, O polskiej socrealistycznej krytyce (i samokrytyce) literackiej. „Teksty Drugie” 2000, nr 1/2, s. 25-42. ; 44. T. Stępień, O satyrze. Katowice 1996. ; 45. Strączek [T. Domaniewski], Kongres Satyryków. „Robotnik” 1948, nr 314. ; 46. S. R. Suleiman, Authoritarian Fictions. The Ideological Novel As Literary Genre. New York 1983. ; 47. J. Szeląg, Satyra w walce o pokój. „Rzeczpospolita” 1950, nr 272. ; 48. W. Tomasik, Literatura bez literackości. O literaturze realizmu socjalistycznego i o jej badaniu. W: Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej”. Wrocław 1999. ; 49. Uchwała II Ogólnopolskiej Narady Satyryków. „Szpilki” 1953, nr 16. ; 50. Walka przeciwieństw. Hasło w: Krótki słownik filozoficzny. Red. M. Rozental, P. Judin. Przekł. z czwartego uzupełnionego i poprawionego wydania rosyjskiego. Warszawa 1955. ; 51. A. Ważyk, Perspektywy rozwojowe literatury polskiej. „Twórczość” 1950, z. 8, s. 81-97. ; 52. Z. Wiktorczyk, Czekamy na dowcip satyryków. „Naprzód” 1948, nr 314. ; 53. E. Wojnarowicz, Przeobrażenie formy, opieka nad debiutantami. „Nowa Kultura” 1951, nr 9, s. 5. ; 54. G. Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. Wrocław 1999. ; 55. R. Wójcik, Zdobyć nowego czytelnika. „Nowa Kultura” 1951, nr 9, s. 5. ; 56. M. Załucki, Mszyce. „Szpilki” 1949, nr 41. ; 57. Z referatu sekretarza KC WKP(b) G. Malenkowa na XIXZjeździe Partii. „Twórczość” 1952, z. 11, s. 8-13. ; 58. Zgrzebłem po kołtunie. Wybór współczesnej humoreski polskiej. Warszawa 1950.

Issue:

1

Start page:

53

End page:

75

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:117734 ; oai:rcin.org.pl:117734 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Jul 20, 2020

In our library since:

Mar 19, 2020

Number of object content hits:

1

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/111478

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information