Obiekt

Tytuł: Od kongresu do narady: dyskusja o satyrze w latach 1948-1953

Twórca:

Alichnowicz, Karol

Data wydania/powstania:

2005

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2005)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Andrzejewski, Kilka uwag o charakterze i zadaniach satyry. „Nowa Kultura” 1953, nr 18.
2. a o [A. Olcha], Zardzewiałą szpilką. „Wieś” 1949, nr 42.
3. T. B. [T. Borowski], Młoda satyra wwalce opokój, „Nowa Kultura” 1951, nr 20, s. 5.
4. T. Borowski, Problemy satyry politycznej. Tezy do dyskusji. „Nowa Kultura” 1951, nr 4, s. 3-4.
5. S. E. Bury, Humor i satyra w radio. „Nowa Kultura” 1950, nr 33.
6. R. L. Chapple, Soviet Satire of the Twenties. Gainesville 1980.
7. Z. Chyliński, Oczyszczanie pola walki. (Notatki z II Ogólnopolskiej Narady Satyryków). „Głos Robotniczy” 1953, nr 99.
8. J. Cz., Szpilka dla „Szpilek". „Wieś” 1948, nr 48.
9. J. Cyrankiewicz, Przemówienie na otwarcie Zjazdu Literatów. „Twórczość” 1950, z. 8, s. 74-77.
10. A. Dobosz, Albo-albo. „Nowa Kultura” 1953, nr 26, s. 7.
11. S. Dygat, Stare przeżytki i nowa satyra. „Głos Tygodnia” 1953, nr 17.
12. P. Fast, Realizm socjalistyczny. W zb.: Historia literatury rosyjskiej XX wieku. Red. A. Drawicz. Warszawa 1997, s. 329-370.
13. B. Fijałkowska, Polityka i twórcy. (1948-1959). Warszawa 1985.
14. M. Fik, Kultura polska 1944-1956. W zb.: Polacy wobec przemocy 1944-1956. Red. B. Otwinowska, J. Żaryn. Warszawa 1996, s.220-275.
15. S. Gaworek, Społeczne zadanie satyry. „Przekrój” 1948, nr 190, s.3.
16. M. Głowiński, Władza ludowa przemawia do pisarzy. W: Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne. Kraków 2000.
17. B. Gołębiowski, O satyrę polityczną dla wsi. „Nowa Kultura” 1951, nr 9, s. 5.
18. L. Gomolicki, Prawdziwa, społeczna satyra uzdrawia życie w imię jego piękna. „Świat i Ludzie” 1953, nr 6.
19. H. Gosk, W kręgu „Kuźnicy". Warszawa 1985.
20. Z. Grotowski, Bieżące zadania satyry polskiej. „Dziennik Zachodni” 1953, nr 92.
21. Z. Grotowski, Kodeks satyryków. „Słowo Polskie” 1948, nr 312.
22. I. Ilfa, E. Pietrowa, Złoty cielec. Przeł. J. Brzechwa, T. Żeromski. Warszawa 1958.
23. Z. Jarosiński, Myśl literacka. W: Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999.
24. Je. Jewnina, Rabelais. Przeł. S. Marcinkowski [i in.]. Warszawa 1950.
25. R. Jędraszczyk, Satyra musi pomagać w budowie socjalizmu. „Nowa Kultura” 1951, nr 9, s. 5.
26. Jotka [T. Sarnecki], Satyra na nowej drodze. „Kurier Codzienny” 1948, nr 311.
27. A. Łunaczarski, Jonathan Swift i jego „Bajka o beczce". W: Szkice literackie. Przeł. W. Woroszylski. Wstęp J. Lenarczyk. Warszawa 1962.
28. L. Maj, O satyrze i karykaturze. (Na marginesie narady satyryków). „Wieś” 1953, nr 22.
29. A. Marianowicz, Po naradzie satyryków. „Trybuna Ludu” 1953, nr 124.
30. A. Marianowicz, Sprawa satyry. „Nowa Kultura” 1950, nr 39, s. 4.
31. H. Markiewicz, O marksistowskiej teorii literatury. Szkice. Wyd. 2. Wrocław 1953.
32. M. R. Mayenowa, Poetyka opisowa. Warszawa 1949.
33. B. Michałek, Sprawa Wiecha. Artykuł dyskusyjny. "Nowa Kultura" 1951, nr 24.
34. Z. Mitzner [J. Szeląg], Tradycja satyry polskiej i zadania satyry w Polsce Ludowej. „Twórczość” 1953, z. 6, s. 186-203.
35. Z. Mitzner [J. Szeląg], Zagadnienia satyry. "Nowa Kultura" 1953, nr 6.
36. A. Olcha, Zamawiamy satyrę... „Wieś” 1948, nr 38.
37. Ostr, Polský kongres satiriků. „Slovanský Přehled” 1948, nry 9-10.
38. J. Prokop, Wśród pismaków. W: Pisarze w służbie przemocy. Kraków 1995.
39. J. Putrament, Zadania literatury w okresie planu sześcioletniego i walki opokój. W: Na literackim froncie. Szkice. Warszawa 1953.
40. J. Rożenek, O pewnej naradzie, zamieszczonej. „Szpilki” 1953, nr 17.
41. Satyra w walce o Pokój. Wstęp J. Szeląg. Red. E. Lipiński, J. Szeląg, A. Marianowicz. Warszawa 1950.
42. J. Sławiński, Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Warszawa 1991.
43. J. Smulski, O polskiej socrealistycznej krytyce (i samokrytyce) literackiej. „Teksty Drugie” 2000, nr 1/2, s. 25-42.
44. T. Stępień, O satyrze. Katowice 1996.
45. Strączek [T. Domaniewski], Kongres Satyryków. „Robotnik” 1948, nr 314.
46. S. R. Suleiman, Authoritarian Fictions. The Ideological Novel As Literary Genre. New York 1983.
47. J. Szeląg, Satyra w walce o pokój. „Rzeczpospolita” 1950, nr 272.
48. W. Tomasik, Literatura bez literackości. O literaturze realizmu socjalistycznego i o jej badaniu. W: Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej”. Wrocław 1999.
49. Uchwała II Ogólnopolskiej Narady Satyryków. „Szpilki” 1953, nr 16.
50. Walka przeciwieństw. Hasło w: Krótki słownik filozoficzny. Red. M. Rozental, P. Judin. Przekł. z czwartego uzupełnionego i poprawionego wydania rosyjskiego. Warszawa 1955.
51. A. Ważyk, Perspektywy rozwojowe literatury polskiej. „Twórczość” 1950, z. 8, s. 81-97.
52. Z. Wiktorczyk, Czekamy na dowcip satyryków. „Naprzód” 1948, nr 314.
53. E. Wojnarowicz, Przeobrażenie formy, opieka nad debiutantami. „Nowa Kultura” 1951, nr 9, s. 5.
54. G. Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer. Wrocław 1999.
55. R. Wójcik, Zdobyć nowego czytelnika. „Nowa Kultura” 1951, nr 9, s. 5.
56. M. Załucki, Mszyce. „Szpilki” 1949, nr 41.
57. Z referatu sekretarza KC WKP(b) G. Malenkowa na XIXZjeździe Partii. „Twórczość” 1952, z. 11, s. 8-13.
58. Zgrzebłem po kołtunie. Wybór współczesnej humoreski polskiej. Warszawa 1950.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

53

Strona końc.:

75

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:117734 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-03-19

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/111478

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji