Obiekt

Tytuł: Kanon i historia literatury a pisarstwo kobiet : spojrzenie na grunt włoski

Twórca:

Serkowska, Hanna

Data wydania/powstania:

2004

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki, Z. 3 (2004)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. Ch. Altieri, An Idea and Ideal of Literary Canon. W zb.: Canons. Ed. R. von Halber g. Chicago 1984. ; 2. Ch. Altieri, Canons and Differences. W zb.: The Hospitable Canon, Essays on Literary Play, Scholarly Choice and Popular Pressures. Ed. V. Nemoianu, R. Royal. Amsterdam 1991. ; 3. J. Anders, O kanonie, Bloomie i feministkach. „Literatura na Świecie” 1994, nr 12, s. 330-335. ; 4. R. Barthes, Histoire où littérature? Sur Racine. „Annales. Histoire. Sciences Sociales” 15 (1960), nr 3, s. 524-537. ; 5. H. Bloom, Lęk przed wpływem. Teoria poezji. Przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster. Kraków 2002. ; 6. H. Bloom, The Western Canon. The Books and School for the Ages. New York 1994. ; 7. W. Bolecki, Czym stała się dziś historia literatury W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 44-59. ; 8. G. Calasso, Nient'altro che storia. Saggi di teoria e metodologia della storia. Bologna 2000. ; 9. R. Ceserani, Guida allo studio della letteratura. Roma-Bari 1999. ; 10. R. Ceserani, Storicizzare. W: Il testo letterario. Istruzioni per l'uso. A cura di M. Lavagetto. Roma-Bari 1996. ; 11. A. Chemello, L. Ricaldone, Geografie e genealogie letterarie. Erudite, biografe, croniste, narratrici, épistolières, utopiste, tra Settecento e Ottocento. Padova 2000. ; 12. A. Compagnon, Saint-Beuve and the Canon. „Modem Language Notes” 110 (1995), nr 5 (December). ; 13. Contemporary Women Writers in Italy. Ed. S. Ariсo. Amherst 1990. ; 14. В. Сrоce, La riforma della storia artistica e letteraria. W: Nuovi saggi di estetica. Bari 1926. ; 15. E. Detti, Scrittrici italiane nei secoli XIX e XX. „Libri e riviste d’Italia” 1991, nr 595/598. ; 16. C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana. Torino 1967. ; 17. C. Dionisotti, Ricordi della scuola italiana. Roma 1998. ; 18. Donne e scrittura. A cura di D. Cortona. Palermo 1990. ; 19. Donne in poesia. Antologia della poesia femminile in Italia dal dopoguerra a oggi. A cura di B. Frabotta. Roma 1976. ; 20. T. S. Eliot, Religion and Literature. Essays Ancient and Modern. New York 1936. ; 21. G. Ferroni, Storia della letteratura italiana. Torino 1996. ; 22. S. Fish, Czy na tych ćwiczeniach jest tekst? Przeł. A. Szahaj. W: Interpretacja, retoryka, polityka. Eseje wybrane. Red. A. Szahaj. Wstęp do poi. wyd. R. Rorty. Przedm. A. Szahaj. Kraków 2002. ; 23. A. Folii, Penne leggere. Neera, Ada Negri, Sibilla Aleramo. Scritture feminili italiane fra 800 e 900. Milano 2000. ; 24. A. Fowler, The Selection of Literary Constructs. „New Literary History” t. 7(1975), nr l. ; 25. B. Frabotta, Letteratura al femminile. Roma 1980. ; 26. C. Ginzburg, Rapporti di forza. Storia, retorica, prova. Milano 2000. ; 27. M. Janion, Historia literatury a historia idei. (Propozycja nowej problematyzacji). W zb.: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Red. H. Markiewicz, J. Sławiński. Kraków 1976, s. 64-79. ; 28. H. R. Jauss, Historia literatury jako prowokacja. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 1999. ; 29. A. Kolodny, Dancing through the Minefield: Some Observations on the Theory, Practice and Politics of a Feminist Literary Criticism. „Feminist Studies” 6 (1980), nr 1 (Spring). ; 30. S. Kracauer, History: The Last Things Before the Last. New York 1969. ; 31. S. Kracauer, Time and History. „History and Theory. Studies in the Philosophy of History. History and the Concept of Time” 1966, z. 6. ; 32. H. Markiewicz, Kłopoty historyków literatury. W: Prace wybrane. T. 5: Z teorii literatury i badań literackich. Kraków 1997. ; 33. N. Merola, Il Novecento a grappolo. Una memoria che si sfolla. „Indice” 2000, nr 12. ; 34. Nuova DWF. „Donne e letteratura” 1977, nr 5 (ottobre). ; 35. R. Nyсz, O kanonie, klasykach i arcydziełach. „Teksty Drugie” 1993, nr 3, s. 1-4. ; 36. R. Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa 1993. ; 37. On Writing of Histories of Literature. Ed. S. J. Schmidt. „Poetics” 1985. ; 38. С. Onofri, Il canone letterario. Roma-Bari 2000. ; 39. E. Rasy, L’ombra della luna. Milano 1999. ; 40. E. Rasy, Le donne e la letteratura. Roma 1984. ; 41. L. Re, (De)constructing the Canon: the Agon of the Antologies on the Scene of Modern Italian Poetry. „The Modem Language Review” 87 (July 1992). ; 42. B. Readings, The University without Culture. „New Literary History” t. 26 (Summer 1995). ; 43. L. Riсaldone, Quando le scrittrici spadroneggiavano. „Indice” 2001, nr 6. ; 44. A. Santoro, Il Novecento. Antologia di scrittirci italiane del primo ventennio. Roma 1998. ; 45. A. Santoro, Narratrici italiane dell’Ottocento. Napoli 1984. ; 46. F. Sanvitale, Le scrittrici dell’Ottocento. Da Eleonora de Fonseca Pimental a Matilde Serao. Roma 1995. ; 47. Scrittura di donne. Uno sguardo europeo. A cura di A. Iuso. Milano 1999. ; 48. C. Segre, Ritorno alla critica. Torino 2001. ; 49. E. Siсiliano, Racconti italiani del'900. Milano 1983. ; 50. D. Spender, Mothers of the Novel. 100 Good Women Writers before Jane Austen. London 1986. ; 51. R. Wellek, Upadek historii literatury. Przeł. G. Cendrowska. „Pamiętnik Literacki” 1988, z. 3, s. 207-221. ; 52. M. Zancan, Il doppio itinerario della scrittura. La donna nella tradizione letteraria italiana. Torino 1998. ; 53. J. Ziomek, Metodologiczne problemy syntezy historycznoliterackiej. W zb.: Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa. Red. H. Markiewicz, J. Sławiński. Kraków 1976, s. 33-63.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

113

Strona końc.:

126

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:120456 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-04-10

Data dodania obiektu:

2020-04-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/113015

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji