Object

Title: Sprawozdanie końcowe z wykonania prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu celowego 1H02D 007 2000C/5081 pt."Informatyczny system zarządzania zasobami ludzkimi, przepływem informacji i wspomagania procesów organizacyjnych w Służbie Celnej"

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information