Object

Title: Dawna fotografia jako źródło do badań pamięci historycznej mieszkańców małej społeczności na przykładzie Książenic w południowej Wielkopolsce

Creator:

Szczypkowski, Łukasz

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 3 (2019) ; Studia i artykuły

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 5-27 : ill. ; Summary in Polish and English

Abstract:

In the past, taking photos was something special, the specifi city of this type of documentation made it possible to stop time and protect people from oblivion. Thanks to it, we can see what people used to look like, how they dressed, what objects were important to them, what was their physique, social status etc. The importance of the photography is indicated by the way in which they posed for the camera or the fact that photos were taken with them on a journey or exile.

References:

Ambrożewicz T., Fotograf wiejski i jego świat. Wojciech Migacz 1874–1944, katalog wystawy, Warszawa 1985. ; Bartuszek J., Między reprezentacją a „martwym papierem”. Znaczenie chłopskiej fotografii rodzinnej, Warszawa 2005. ; Bazin A., Ontologia obrazu fotograficznego, w: Wiedza o kulturze cz. 4: Audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, red. J. Bocheńska, A. Kisielewska, M. Pęczak, Warszawa 1998, s. 57–67. ; Berger J., Użycia fotografii, w: idem, O patrzeniu, tłum. S. Sikora, Warszawa 1999, s. 38–88. ; Bieńkowski A., Ostatni wiejscy muzykanci. Ludzie, obyczaje, muzyka, Warszawa 2001. ; Bijak M., Garlicka A., Fotografia chłopów polskich, Warszawa 1993. ; Garlicka A., O konkursie i wystawie, „Nowa Wieś” 1985, wyd. spec., s. 4. ; Kunczyńska-Iracka A., Rzeźba, malarstwo, grafika – wprowadzenie, w: E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka, M. Pokropek, Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988, s. 172–177. ; Le Goff J., Historia i pamięć, tłum. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007. ; Mędrzecki W., Fotografia chłopska jako źródło do dziejów rodziny chłopskiej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: Społeczeństwo polskie XIX i XX wieku, t. IX, Warszawa 1991, s. 377–395. ; Niedźwiedź A., Małe historie. Fotografie domowe w kontekście antropologii wizualnej, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015. ; Sikora S., Fotografia – pamięć – wyobraźnia, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1992, nr 3–4, s. 7–24. ; Sikora S., Fotografia między dokumentem a symbolem, Izabelin–Warszawa 2004. ; Sulima R., Album „cieni”. Słowo i fotografia w kulturze ludowej, w: idem, Słowo i etos. Szkice o kulturze, Kraków 1992, s. 116–126. ; Sulima R., Fotografia chłopów polskich, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1987, nr 1–4, s. 113–120. ; Szymańczyk J., Jestem fotografem, cz. 2, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1993, nr 1, s. 58–67. ; Przywara P., Ikoniczność w komunikowaniu, https://pawelprzywara.wordpress.com/2011/02/26/ ikonicznosc-w-komunikowaniu/ (dostęp: 12 XI 2016).

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

51

Issue:

3

Start page:

5

End page:

27

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:115979 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.3.01

Source:

IH PAN, sygn. A.507/51/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information