Obiekt

Tytuł: Dawna fotografia jako źródło do badań pamięci historycznej mieszkańców małej społeczności na przykładzie Książenic w południowej Wielkopolsce

Twórca:

Szczypkowski, Łukasz

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 51 z. 3 (2019) ; Studia i artykuły

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-27 : il. ; Streszczenie w jęz. polskim i angielskim

Abstrakt:

Dawniej robienie zdjęć było czymś wyjątkowym, specyfika tego typu dokumentacji pozwalała na zatrzymanie czasu, ochraniała ludzi od zapomnienia. Dzięki niej możemy zobaczyć, jak wyglądali ludzie, jak się ubierali, jakie przedmioty były dla nich ważne, jaką mieli budowę ciała, status społeczny itp. Na ważność fotografii wskazują sposób pozowania bądź fakt, że zabierano ją ze sobą w podróż lub na wygnanie.

Bibliografia:

Ambrożewicz T., Fotograf wiejski i jego świat. Wojciech Migacz 1874–1944, katalog wystawy, Warszawa 1985. ; Bartuszek J., Między reprezentacją a „martwym papierem”. Znaczenie chłopskiej fotografii rodzinnej, Warszawa 2005. ; Bazin A., Ontologia obrazu fotograficznego, w: Wiedza o kulturze cz. 4: Audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, red. J. Bocheńska, A. Kisielewska, M. Pęczak, Warszawa 1998, s. 57–67. ; Berger J., Użycia fotografii, w: idem, O patrzeniu, tłum. S. Sikora, Warszawa 1999, s. 38–88. ; Bieńkowski A., Ostatni wiejscy muzykanci. Ludzie, obyczaje, muzyka, Warszawa 2001. ; Bijak M., Garlicka A., Fotografia chłopów polskich, Warszawa 1993. ; Garlicka A., O konkursie i wystawie, „Nowa Wieś” 1985, wyd. spec., s. 4. ; Kunczyńska-Iracka A., Rzeźba, malarstwo, grafika – wprowadzenie, w: E. Fryś-Pietraszkowa, A. Kunczyńska-Iracka, M. Pokropek, Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988, s. 172–177. ; Le Goff J., Historia i pamięć, tłum. A. Gronowska, J. Stryjczyk, Warszawa 2007. ; Mędrzecki W., Fotografia chłopska jako źródło do dziejów rodziny chłopskiej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, w: Społeczeństwo polskie XIX i XX wieku, t. IX, Warszawa 1991, s. 377–395. ; Niedźwiedź A., Małe historie. Fotografie domowe w kontekście antropologii wizualnej, w: W krainie metarefleksji. Księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015. ; Sikora S., Fotografia – pamięć – wyobraźnia, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1992, nr 3–4, s. 7–24. ; Sikora S., Fotografia między dokumentem a symbolem, Izabelin–Warszawa 2004. ; Sulima R., Album „cieni”. Słowo i fotografia w kulturze ludowej, w: idem, Słowo i etos. Szkice o kulturze, Kraków 1992, s. 116–126. ; Sulima R., Fotografia chłopów polskich, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1987, nr 1–4, s. 113–120. ; Szymańczyk J., Jestem fotografem, cz. 2, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 1993, nr 1, s. 58–67. ; Przywara P., Ikoniczność w komunikowaniu, https://pawelprzywara.wordpress.com/2011/02/26/ ikonicznosc-w-komunikowaniu/ (dostęp: 12 XI 2016).

Czasopismo/Seria/cykl:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Tom:

51

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

27

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:115979 ; 0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2019.3.01

Źródło:

IH PAN, sygn. A.507/51/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/51/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

pol ; eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji