Obiekt

Tytuł: Contemporary changes in the relief of raised bogs on the example of the Polish Carpathians

Twórca:

Łajczak, Adam (1953-)

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 84 Special Issue Part 2 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

178 s. ; 24 cm

Bibliografia:

1. Bindler, R. (2006), Mires in the past – looking for the future: Geochemistry of peat and the analysis of past environmental changes, Global and Planetary Changes, 53: 209–221. ; - ; 2. Bower, M.M. (1961), The distribution of erosion in blanket peat bogs in the Pennines, Transactions of the Institute of British Geographers, 29: 17–30. ; 3. Bragg, O.M. and Tallis, J.H. (2001), The sensitivity of peat-covered upland landscapes, Catena, 42: 345–360. ; - ; 4. Carling, P.A. (1986), Peat slides in Teesdale and Weardale, Northern Pennines, July 1983: description and failure mechanisms, Earth Surface Processes and Landforms, 11: 193–206. ; - ; 5. Churski, Z. (1993), Antropogeniczne i naturalne tendencje rozwoju jezior i mokradeł w Polsce Anthropogenic and natural tendencies in lakes and marshes development in Poland], in Dynowska, I. (ed.), Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych [Changes in water conditions in Poland impacted by natural and anthropogenic processes], Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 55–210. ; 6. Coggins, A.M., Jennings, S.G. and Ebinghaus, R. (2006), Accumulation rates of heavy metals: lead, mercury and cadmium in ombrothrophic peatlands in the west of Ireland, Atmospheric environment, 40: 260–278. ; - ; 7. Cooper, A. and McCann, T. (1995), Machine Peat Cutting and Land Use Change on Blanket Bog in Northern Ireland, Journal of Environmental Management, 43: 153–170. ; - ; 8. Dykes, A.P. and Warburton, J. (2007), Mass movements in peat: A formal classification scheme, Geomorphology, 86: 73–93. ; - ; 9. Evans, R. (1989), Erosion studies in the Dark Peak. North of England Soils Discussion Group, Proceedings, 24: 39–61. ; 10. Fiałkiewicz-Kozieł, B. (2009), Dynamika zmian zanieczyszczenia metalami ciężkimi na przykładzie wybranych torfowisk wysokich Kotliny Orawsko-Nowotarskiej [The dynamics of pollution by heavy metals in chosen raised bogs in the Orawa-Nowy Targ Basin], unpublished PhD thesis, University of Silesia, Faculty of Biology and Environment Protection, Katowice. ; 11. Ilnicki, P. and Żurek, S. (1996), Peat resources in Poland, in Lappalainen, E. (ed.), Global peat resources, International Peat Society, Geological Survey of Finland, pp. 119–125. ; 12. Jasnowski, M. (1975), Torfowiska i tereny bagienne w Polsce [Peatbogs and marshes in Poland], in Kac, I. (ed.), Bagna kuli ziemskiej [Marshes of the world], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 356–390. ; 13. Jostowa, W. (1963), Materiały do zagadnień gospodarki chłopskiej w „Borach” Orawskich [Materials concerning the problem of peasant economy in the region of Orawa peatbogs], Lud, 2: 503–554. ; 14. Kaule, G. and Göttlich, K. (1976), Begriffsbestimmungen anhand der Moortypen Mitteleuropas, Moor- und Torfkunde. E. Schweizerbart`sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1–28. ; 15. Koczur, A. (1996), Zmiany powierzchni i stanu zachowania torfowisk wysokich koło Ludźmierza w ostatnim stuleciu [Changes inthe area and state of preservation of raised bogs near Ludźmierz during the last century], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 5: 25–38. ; 16. Korczyńska, E. (1952), Bory i Puścizny Podhala i Orawy [Peatbogs and barren of Podhale and Orawa], Prace Zakładu Dendrologii i Pomologii w Kórniku, 240–259. ; 17. Latocha, A. (2011), Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego obszarów górskich w Irlandii na przykładzie Parku Narodowego Glenveagh [Anthropogenically influenced changes in natural environment of mountainous areas in Ireland, an example of Glenveagh National Park], in Łajczak, A. (ed.), Geomorfologiczne skutki antropopresji. Przykłady z różnych stref morfoklimatycznych świata [Geomorphological consequences of human activity. Examples from different morphoclimatic zones of the world], Wydawnictwo Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec (in print). ; 18. Łajczak, A. (2002), Antropogeniczna degradacja torfowisk orawsko-podhalańskich [Anthropogenic degradation of the Orawa-Podhale peatbogs], Czasopismo Geograficzne, 73 (1–2): 27–61. ; 19. Łajczak, A. (2005), The role of biogenic accumulation and peat excavation in geomorphological development of the Orawa-Nowy Targ Basin, West Carpathian Mts., Geomorfologický Sbornik, 4: 97–100. ; 20. Łajczak, A. (2006a), Torfowiska Kotliny Orawsko-Nowotarskiej [Peatbogs of the Orawa-Nowy Targ Basin], Wydawnictwo Instytutu Botanikiim. W. Szafera, PAN, Kraków, 1–147. ; 21. Łajczak, A. (2006b), Raised bog Bór na Czerwonem (Podhale, South Poland) – development, degradation, renaturalisation, Nature Conservation, 62: 89–103. ; 22. Łajczak, A. (2011), Plan Ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego [Management Plan ofthe Bieszczady National Park], unpublished materials, Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego [Directorate of the Bieszczady National Park], Ustrzyki Górne. ; 23. Mallik, A.U., Gimingham, C.H. and Rahman, A.A. (1984), Ecological effects of heather burning: I. Water infiltration, moisture retention and porosity of surface soil, Journal ofEcology, 72: 767–776. ; - ; 24. Mirska, A. (1956), O możliwościach gospodarczego wykorzystania nieużytków potorfowych Kotliny Nowotarskiej [On the chance ofeconomic use of the post-peat areas withinthe Nowy Targ Basin], Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 2: 3–9. ; 25. Myślińska, E. (2001), Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania [Organic deposits and laboratory methods for their testing], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. ; 26. Rawes, M. (1983), Changes in two high altitude blanket bogs after cessation of sheep grazing,Journal of Ecology, 71: 219–235. ; - ; 27. Rhodes, N. and Stevenson, A. (1997), Palaeoenvironmental evidence for the importance of fire as a cause of erosion of British and Irish blanket peats, in Tallis, J.H., Meade, R. and Hulme, P.D. (eds.), Blanket Mire Degradation: Causes, Consequences and Challenges. Macaulay Land Use Research Institute, Aberdeen, 64–78. ; 28. Shaw, S., Wheeler, B. and Backshall, J. (1997), Reviewof effects of burning and grazing of blanketbogs – conservation issues and conflicts, in Tallis,J.H., Meade, R. and Hulme, P.D. (eds.),Blanket Mire Degradation: Causes, Consequencesand Challenges. Macaulay Land UseResearch Institute, Aberdeen, 174–182. ; 29. Stopka, R. (2011), Geomorfologiczne skutki działalności bobra europejskiego Castor fiber w dolinie górnego Sanu [Geomorphic effects of European beaver Castor fiber in the valley of upper San River], Roczniki Bieszczadzkie, 19 (in print). ; 30. Zembrzuski, J. (1994), Ochrona torfowisk Orawy i Podhala jest konieczna i możliwa [Protection of peatbogs in the area of Orawa and Podhale is needed and feasible], Wydawnictwo Ligi Ochrony Przyrody, Klub Ekologiczny Karpaty, 7–14. ; 31. Żurek, S. (1983), Stan inwentaryzacji torfowisk w Polsce [State of stock-taking of peat-bogsin Poland], Wiadomości Melioracyjnei Łąkarskie, 7: 210–215. ; 32. Żurek, S. (1987), Złoża torfowe w Polsce na tle stref torfowych Europy [The peat deposits of Poland against the peat zones of Europe], Dokumentacja Geograficzna 4, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania(IGiPZ), PAN: 1–84.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

84

Zeszyt:

Special Issue Part 2

Strona pocz.:

75

Strona końc.:

92

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2011.S2.6 ; oai:rcin.org.pl:2331

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji