Obiekt

Tytuł: Local evidence of landform evolution vs. global changes - A case of Younger Dryas study in the upper Ner valley system, Central Poland

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 84 Special Issue Part 1 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

187 s. ; 24 cm

Bibliografia:

1. Brauer, A., Litt, T., Negendank, J.F. and Zolitschka, B. (2001), Lateglacial varve chronology and biostratigraphy of lakes Holzmaar and Meerfelder Maar, Germany, Boreas, 30: 83–88. ; - ; 2. Broecker, W.S., Denton, G.H., Edwards, R.L., Cheng, H., Alley, R.B. and Putnam, A.E. (2010), Putting the Younger Dryas cold event into context, Quaternary Science Reviews, 29: 1078–1081. ; - ; 3. Dzieduszyńska, D. (2011), Ochłodzenie młodszego dryasu i jego efekty morfogenetyczne w regionie łódzkim [Younger Dryas cooling and its morphogenetic importance in the Łódź Region, Central Poland], Acta Geographica Lodziensia, 99. ; 4. Isarin, R.F.B., Renssen, H. and Vandenberghe, J. (1998), The impact of the North Atlantic Ocean on the Younger Dryas climate in northwestern and central Europe, Journal of Quaternary Science, 13: 447–453. ; - ; 5. Johnsen, S., Dahl-Jensen, D., Gundestrup, N., Steffensen, J.P., Clausen, H.B., Miller, H., Masson-Delmotte, V., Sveinbjornsdottir, A.E and White, J. (2001), Oxygen isotope and palaeotemperature records from six Greenland ice-core stations: Camp Century, Dye-3, GRIP, GISP2, Renland and NorthGRIP, Journal of Quaternary Science, 16: 299–307. ; - ; 6. Lindner, L. (2005), Nowe spojrzenie na liczbę, wiek i zasięgi zlodowaceń środkowopolskich w południowej części środkowo-wschodniej Polski [A new look at the number, age and extent of the Middle Polish Glaciations in the southern part of central-eastern Poland], Przegląd Geologiczny, 53: 145–150. ; 7. Litt, T., Schmincke, H.-U. and Kromer, B. (2003), Environmental response to climatic and volcanic events in central Europe during the Weichselian Lateglacial, Quaternary Science Reviews, 22: 7–32. ; - ; 8. Ralska-Jasiewiczowa, M., Goslar, T., Madeyska, T. and Starkel, L. (1998), Lake Gościąż, central Poland. A monographic study, Part 1, Kraków, W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. ; 9. Reimer, P.J., Baillie, M.G.L., Bard, E., Bayliss, A., Blackwell, P.G., Bronk Ramsey, C., Buck, C.E., Burr, G.S., Edwards, R.L., Freidrich, M., Grootes, P.M., Guilderson, T.P., Hajdas, I., Heaton, T.J., Hogg, A.G., Hughen, K.A., Kaiser, K.F., Kromer, B., McCormac, G., Manning, S., Reimer, R.W., Richards, D.A., Southon, J.R., Talamo, S., Turney, C.M.S., van der Plicht, J., and Weyhenmeyer, C.E. (2009), Intcal09 and Marine09 radiocarbon age calibration curves, 0–50 000 years cal BP, Radiocarbon, 51, 4: 1111–1150. ; 10. Roman, M. (2003), Rozwój rzeźby plejstoceńskiej okolic Gostynina [Development of the Pleistocene relief in the vicinity of Gostynin], Acta Geographica Lodziensia, 84: 1–154. ; 11. Rotnicki, K. (1987), Main phases of erosion and accumulation in the middle and lower Prosna valley in the last glacial-interglacial cycle, Geographia Polonica, 53: 53–65. ; 12. Starkel, L. (2002), Younger Dryas-Preboreal transition documented in the fluvial environment of Polish rivers, Global and Planetary Change, 35: 157–167. ; - ; 13. Starkel, L. (2011), Present-day events and the evaluation of Holocene palaeoclimatic proxy data, Quaternary International, 229: 2–7. ; - ; 14. Starkel, L., Gębica, P. and Superson, J. (2007), Last Glacial-Interglacial cycle in the evolution of river valleys in southern and central Poland, Quaternary Science Reviews, 26: 2924–2936. ; - ; 15. Turkowska, K. (1988), Rozwój dolin rzecznych na Wyżynie Łódzkiej w późnym czwartorzędzie [Evolution of river valleys in the Łódź Plateau at the Quaternary decline], Acta Geographica Lodziensia, 57: 1–157. ; 16. Turkowska, K. (1990), Main fluvial episodes in the Ner Valley in the last 22 000 years; a detailed study at Lublinek near Łódź, Central Poland, Quaternary Studies in Poland, 9: 85–99. ; 17. Turkowska, K. (1993), Zapis procesów warciańskich w podłożu doliny górnego Neru [Record of the Wartian processes in the upper Ner valley substratum], Acta Geographica Lodziensia, 65: 239–263. ; 18. Turkowska, K. (2006), Geomorfologia regionu łódzkiego [Geomorphology of the Łódź Region], Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ; 19. Turkowska, K. and Wieczorkowska, J. (1985), Przykłady stratygraficznego zróżnicowania peryglacjalnych osadów stokowych w okolicach Łodzi [Examples of the stratigraphic differentiation of periglacial slope deposits in the vicinity of Łódź], Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ; 20. Twardy, J., Żurek, S. and Forysiak, J. (2011), Torfowisko Żabieniec: warunki naturalne, rozwój i zapis zmian paleoekologicznych w jego osadach [Żabieniec peatbog: natural conditions, evolution and palaeoecological record in the deposits], Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

84

Zeszyt:

Special Issue Part 1

Strona pocz.:

147

Strona końc.:

162

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2011.S1.10 ; oai:rcin.org.pl:2299

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji