RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Marian Małowist w świetle tradycji własnej „szkoły naukowej” : uwagi na marginesie książki Tomasza Siewierskiego

Creator:

Wolniewicz, Marcin

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 4 (2019) ; Artykuły recenzyjne i recenzje

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Reviewed book : Tomasz Siewierski, Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016, ss. 276, 14 nlb., il. ; Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 765-780

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The subject of the article isTomasz Siewierski’s monograph devoted toMarian Małowist and his pupils, being anattempt to combine an intellectual biography with research on the scientifi c school.The article reflects on the result of a combination of these two research conventionstogether with specifi c detailed issues relatedto them, with particular emphasis put onthe problem of Marxism in the work of themonograph’s protagonist.

References:

Gąsiorowska-Grabowska Natalia, Projekt planu badań w zakresie historii miast, przemysłu i handlu, miejskich stosunków społecznych, KH 58, 1950–1951, 3–4, s. 352–357.
Handelsman Marceli, Z metodyki badań feodalizmu, F. Hoesick, Warszawa 1917.
Kolář Pavel, Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche, Böhlau Verlag, Köln 2016.
Kolbuszewska Jolanta, Tadeusz Korzon (1839–1918). Między codziennością, nauką a służbą narodowi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.
Kwiatkowski Eugeniusz, Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, oprac. Andrzej Garlicki, Czytelnik, Warszawa 1989.
Malczewska-Pawelec Dorota, Pawelec Tomasz, Karol Szajnocha. Codzienność, kobiety, historiografia, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019.
Małowist Marian, Kapitały handlowe w górnictwie XV–XVI w., PH 32, 1935, s. 369–380.
Małowist Marian, Konkwistadorzy portugalscy, PIW, Warszawa 1976.
Małowist Marian, O niektórych warunkach rozwoju feodalizmu, PH 37, 1948, s. 72–82.
Małowist Marian, Problem kryzysu feudalizmu w XIV i XV w. w świetle najnowszych badań, KH 60, 1953, 1, s. 86–106.
Małowist Marian, Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w zachodniej Europie w XIV i XV wieku, PWN, Warszawa 1954.
Małowist Marian, Tamerlan i jego czasy, PIW, Warszawa 1985.
Małowist Marian, W sprawie handlu średniowiecznego, PH 42, 1951, s. 405–413.
Małowist Marian, rec.: Boris Grekov, Opyt periodizacii istorii krestân v Rossii („Voprosy Istorii” 1946), PH 37, 1948, s. 454–455.
Małowist Marian, rec.: Eli Filip Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, t. 1, ks. 1–2, Stockholm 1935–1936, „Jantar” 1, 1937, s. 53–54, 121–122.
Manteuffel Tadeusz, Problem feodalizmu polskiego, PH 37, 1948, s. 62–71.
Rutkowski Tadeusz, Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007.
Serejski Marian Henryk, Europa a rozbiory Polski. Studium historiograficzne, PWN, Warszawa 2009, Klasyka Polskiej Historiografii.
Siewierski Tomasz, Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR Warszawa 2016.
Szacki Jerzy, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, PWN, Warszawa 1991.
Topolski Jerzy, O nowy model historii. Jan Rutkowski (1886–1949), PWN, Warszawa 1986.
Tymowski Michał, Czy w historiografii polskiej istnieje szkoła Małowista?, KH 124, 2017, 1, s. 179–218.
Tymowski Michał, Marian Małowist (19 XII 1909 – 20 VII 1988), „Kronika Warszawy” 1989, 2 (78), s. 235–245.
Wierzbicki Andrzej, Wschód–Zachód w koncepcjach dziejów Polski. Z dziejów polskiej myśli historycznej w dobie porozbiorowej, PIW, Warszawa 1984.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

126

Issue:

4

Start page:

765

End page:

780

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116527 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.4.04

Source:

IH PAN, sygn. A.52/126/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/126/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information