Object

Title: Marian Małowist w świetle tradycji własnej „szkoły naukowej” : uwagi na marginesie książki Tomasza Siewierskiego

Creator:

Wolniewicz, Marcin

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 126 nr 4 (2019) ; Artykuły recenzyjne i recenzje

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Reviewed book : Tomasz Siewierski, Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016, ss. 276, 14 nlb., il. ; Summary in English. Abstract in English and Polish. ; p. 765-780

Abstract:

The subject of the article isTomasz Siewierski’s monograph devoted toMarian Małowist and his pupils, being anattempt to combine an intellectual biography with research on the scientifi c school.The article reflects on the result of a combination of these two research conventionstogether with specifi c detailed issues relatedto them, with particular emphasis put onthe problem of Marxism in the work of themonograph’s protagonist.

References:

Gąsiorowska-Grabowska Natalia, Projekt planu badań w zakresie historii miast, przemysłu i handlu, miejskich stosunków społecznych, KH 58, 1950–1951, 3–4, s. 352–357. ; Handelsman Marceli, Z metodyki badań feodalizmu, F. Hoesick, Warszawa 1917. ; Kolář Pavel, Der Poststalinismus. Ideologie und Utopie einer Epoche, Böhlau Verlag, Köln 2016. ; Kolbuszewska Jolanta, Tadeusz Korzon (1839–1918). Między codziennością, nauką a służbą narodowi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012. ; Kwiatkowski Eugeniusz, Dysproporcje. Rzecz o Polsce przeszłej i obecnej, oprac. Andrzej Garlicki, Czytelnik, Warszawa 1989. ; Malczewska-Pawelec Dorota, Pawelec Tomasz, Karol Szajnocha. Codzienność, kobiety, historiografia, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2019. ; Małowist Marian, Kapitały handlowe w górnictwie XV–XVI w., PH 32, 1935, s. 369–380. ; Małowist Marian, Konkwistadorzy portugalscy, PIW, Warszawa 1976. ; Małowist Marian, O niektórych warunkach rozwoju feodalizmu, PH 37, 1948, s. 72–82. ; Małowist Marian, Problem kryzysu feudalizmu w XIV i XV w. w świetle najnowszych badań, KH 60, 1953, 1, s. 86–106. ; Małowist Marian, Studia z dziejów rzemiosła w okresie kryzysu feudalizmu w zachodniej Europie w XIV i XV wieku, PWN, Warszawa 1954. ; Małowist Marian, Tamerlan i jego czasy, PIW, Warszawa 1985. ; Małowist Marian, W sprawie handlu średniowiecznego, PH 42, 1951, s. 405–413. ; Małowist Marian, rec.: Boris Grekov, Opyt periodizacii istorii krestân v Rossii („Voprosy Istorii” 1946), PH 37, 1948, s. 454–455. ; Małowist Marian, rec.: Eli Filip Heckscher, Sveriges ekonomiska historia från Gustav Vasa, t. 1, ks. 1–2, Stockholm 1935–1936, „Jantar” 1, 1937, s. 53–54, 121–122. ; Manteuffel Tadeusz, Problem feodalizmu polskiego, PH 37, 1948, s. 62–71. ; Rutkowski Tadeusz, Nauki historyczne w Polsce 1944–1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Wydawnictwa UW, Warszawa 2007. ; Serejski Marian Henryk, Europa a rozbiory Polski. Studium historiograficzne, PWN, Warszawa 2009, Klasyka Polskiej Historiografii. ; Siewierski Tomasz, Marian Małowist i krąg jego uczniów. Z dziejów historiografii gospodarczej w Polsce, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR Warszawa 2016. ; Szacki Jerzy, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, PWN, Warszawa 1991. ; Topolski Jerzy, O nowy model historii. Jan Rutkowski (1886–1949), PWN, Warszawa 1986. ; Tymowski Michał, Czy w historiografii polskiej istnieje szkoła Małowista?, KH 124, 2017, 1, s. 179–218. ; Tymowski Michał, Marian Małowist (19 XII 1909 – 20 VII 1988), „Kronika Warszawy” 1989, 2 (78), s. 235–245. ; Wierzbicki Andrzej, Wschód–Zachód w koncepcjach dziejów Polski. Z dziejów polskiej myśli historycznej w dobie porozbiorowej, PIW, Warszawa 1984.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

126

Issue:

4

Start page:

765

End page:

780

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:116527 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2019.126.4.04

Source:

IH PAN, sygn. A.52/126/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/126/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information