Object

Title: Szok Wielkiej Wojny – o traumie indywidualnej, traumie kulturowej oraz portretach gueules cassées we współczesnej literaturze brytyjskiej i francuskiej

Creator:

Branach-Kallas, Anna

Date issued/created:

2018

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2018)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Agamben, Giorgio, Homo Sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008. ; 2. Alexander, Jeffrey C., Trauma kulturowa i tożsamość zbiorowa, w: Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, przeł. Stanisław Burdziej, Jacek Gądecki, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2010, s. 195-221. ; 3. Alexander, Jeffrey C., Shai M. Dromi, Trauma Reconstruction and Moral Restriction: The Ambiguity of the Holocaust for Israel, w: Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering, red. Roy Eyerman, Jeffrey C. Alexander, Elizabeth Butler Breese, Paradigm Publishers, Boulder-London 2013, s. 107-132. ; 4. Alexander, Jeffrey C., Elizabeth Butler Breese, On Social Suffering and Its Cultural Construction, w: Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering, red. Roy Eyerman, Jeffrey C. Alexander, Elizabeth Butler Breese, Paradigm Publishers, Boulder-London 2013, s. XI-XXXV. ; 5. Audoin-Rouzeau, Stéphane, Annette Becker, 14-18: Understanding the Great War, przeł. Catherine Temerson, Hill and Wang, New York 2014. ; 6. Barker, Pat, Odrodzenie, przeł. Ewa Krasińska, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998. ; 7. Barker, Pat, Toby’s Room, Penguin Books, London 2013. ; 8. Becker, Jean-Jacques, Jay Winter, Gerd Krumeich, Annette Becker, Stéphane Audoin-Rouzeau, Guerre et cultures 1914-1918, Armand Colin, Paris 1994. ; 9. Biernoff, Suzannah, Flesh Poems: Henry Tonks and the Art of Surgery, “Visual Culture in Britain” 2010 nr 11.1, s. 24-57. ; click here to follow the link ; 10. Biernoff, Suzannah, The Rhetoric of Disfigurement in First World War Britain, „Social History of Medicine” 2011 nr 24.3, s. 666-685, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3223959/ [29 I 2015]. ; click here to follow the link ; 11. Branach-Kallas, Anna, Piotr Sadkowski, Comparing Grief in French, British and Canadian ; 12. Great War Fiction (1977-2014), Brill/Rodopi, Leiden 2018. ; 13. Butler Breese, Elizabeth, Claiming Trauma through Social Performance: The Case of Waiting for Godot, w: Narrating Trauma, Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering, red. Roy Eyerman, Jeffrey C. Alexander, Elizabeth Butler Breese, Paradigm Publishers, Boulder-London 2013, s. 213-236. ; 14. Caruth, Cathy, Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London 1996. ; 15. Caruth, Cathy, Literature in the Ashes of History, The John Hopkins University Press, Baltimore 2013. ; 16. Clark, Christopher, Lunatycy. Jak Europa poszła na wojnę w roku 1914, przeł. Malwina i Tomasz Fiedorek, Wydawnictwo Akademickie „Dialog”, Warszawa 2017. ; 17. Cohen, Deborah, The War Come Home: Disabled Veterans in Britain and Germany, 1914-1939, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2001. ; click here to follow the link ; 18. Damousi, Jay, Mourning Practices, w: The Cambridge History of the First World War, tom 3: Civil Society, red. Jay Winter, Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 358-364. ; click here to follow the link ; 19. Delaporte, Sophie, Les Gueules cassées. Les blessés de la face de la Grande Guerre, Éditions Noêsis, Paris 1996. ; 20. Dugain, Marc, La Chambre des officiers, JC Lattès, Paris 1998. ; 21. Edkins, Jenny, Trauma and the Memory of Politics, Cambridge University Press, Cambridge 2003. ; click here to follow the link ; 22. Edkins, Jenny, Time, Personhood, Politics, w: The Future of Trauma Theory: Contemporary Literary and Cultural Criticism, red. Gert Buelens, Sam Durrant, Robert Eaglestone, Routledge, London-New York 2014, s. 127-139. ; click here to follow the link ; 23. Erikson, Kai, Notes on Trauma and Community, w: Trauma: Explorations in Memory, red. Cathy Caruth, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1995, s. 183-199. ; 24. Eyerman, Roy, Cultural Trauma: Slavery and the Formation of African American Identity, w: Cultural Trauma and Collective Identity, Jeffrey C. Alexander, Roy Eyerman, Bernhard Giesen, Neil J. Smelser, Piotr Sztompka, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2004, s. 60-111. ; click here to follow the link ; 25. Feo, Katherine, Invisibility: Memory, Masks and Masculinities in the Great War, “Journal of Design History” 2007 nr 20.1, s. 17-27. ; click here to follow the link ; 26. Freud, Sigmund, Żałoba i melancholia, przeł. Barbara Kocowska, w: Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, red. Kazimierz Pospiszył, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1991, s. 295-308. ; 27. Freud, Sigmund, Aktualne uwagi o wojnie i śmierci, w: Pisma społeczne, przeł. Aleksander Ochocki, Marcin Poręba, Robert Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 25-49. ; 28. Freud, Sigmund, Poza zasadą przyjemności, przeł. Jerzy Prokopiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012. ; 29. Gehrhardt, Marjorie, The Men with Broken Faces: Gueules Cassées of the First World War, Peter Lang, Bern 2015. ; click here to follow the link ; 30. Gillies Archives, http://www.gilliesarchives.org.uk/tonkspastels.htm. ; 31. Hartman, Geoffrey H., Wiedza traumatyczna i badania literackie, przeł. Jan Burzyński, w: Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Universitas, Kraków 2015, s. 377-415. ; 32. Henry, Suzy, Disfigurement and Visible Difference: The Impact upon Personal and Personality Development and The Implications for Therapy, „Person-Centered & Experiential Psychotherapies” 2011 nr 10.4, s. 274-285. ; click here to follow the link ; 33. Herman Lewis, Judith, Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, przeł. Anna Kacmajor i Magdalena Kacmajor, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007. ; 34. Hynes, Samuel, A War Imagined: The First World War and English Culture, The Bodley Head, London 1990. ; 35. LaCapra, Dominick, Writing History, Writing Trauma, The John Hopkins University Press, Baltimore and London 2001. ; 36. Leed, Eric J., No Man’s Land: Combat and Identity in World War I, Cambridge University Press, Cambridge 1979. ; 37. Lemaitre, Pierre, Do zobaczenia w zaświatach, przeł. Joanna Polachowska, Oskar Hedemann, Albatros, Warszawa 2014. ; 38. Lerner, Paul, Historiographie de la psychiatrie de guerre, w: Histoire culturelle de la Grande Guerre, red. Jean-Jacques Becker, Armand Collin, Paris 2005. ; 39. Lifton, Robert J., The Broken Connection: On Death and the Continuity of Life, American Psychiatric Press, Inc., Washington-London 1996. ; 40. Luckhurst, Roger, The Trauma Question, Routledge, London-New York 2008. ; 41. Micale, Mark S., Hysterical Men: The Hidden History of Male Nervous Illness, Harvard University Press, Cambridge, MA 2008. ; click here to follow the link ; 42. Micale, Mark S., Paul Lerner, Traumatic Pasts: History, Psychiatry, and Trauma in the Modern Age, 1870-1930, Cambridge University Press, Cambridge 2001. ; click here to follow the link ; 43. Olszewska, Maria Jolanta, Człowiek w świecie Wielkiej Wojny. Literatura polska z lat 1914-1919 wobec I wojny światowej. Wybrane zagadnienia, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004. ; 44. Ouditt, Sharon, Myths, Memories, and Monuments: Reimagining the Great War, w: The Cambridge Companion to the Literature of the First World War, red. Vincent Sherry, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 245-260. ; click here to follow the link ; 45. Poplawski, Paul, English Literature in Context, Cambridge University Press, Cambridge 2008. ; 46. Rothberg, Michael, Między Paryżem a Warszawą. Pamięć wielokierunkowa, etyka i odpowiedzialność historyczna, w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, przeł. Tomasz Bilczewski, Anna Kowalcze-Pawlik, red. Teresa Szostek, Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2013, s. 169-178. ; 47. Rothberg, Michael, Pamięć wielokierunkowa. Pamiętanie Zagłady w epoce dekolonizacji, przeł. Katarzyna Bojarska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016. ; 48. Seal, Graham, Inventing Anzac: The Digger and National Mythology, University of Queensland Press, St Lucia 2004. ; 49. Seltzer, Mark, Kultura rany, przeł. Agnieszka Rejniak-Majewska, w: Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Universitas, Kraków 2015, s. 313-358. ; 50. Shephard, Ben, A War of Nerves. Soldiers and Psychiatrists 1914-1994, Pimlicoe, London 2002. ; 51. Silverman, Max, Palimpsestic Memory: The Holocaust and Colonialism in French and Francophone Fiction and Film, Berghahn, New York-Oxford, 2014. ; click here to follow the link ; 52. Smelser, Neil J., Psychological Trauma and Cultural Trauma, w: Cultural Trauma and Collective Identity, Jeffrey C. Alexander, Roy Eyerman, Bernhard Giesen, Neil J. Smelser, Piotr Sztompka, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2004, s. 31-59. ; click here to follow the link ; 53. Spasić, Ivana, The Trauma of Kosovo in Serbian National Narratives, w: Narrating Trauma: On the Impact of Collective Suffering, red. Roy Eyerman, Jeffrey C. Alexander, Elizabeth Butler Breese, Paradigm Publishers, Boulder-London 2013, s. 81-105. ; 54. Sztompka, Piotr, The Trauma of Social Change: A Case of Postcommunist Societies, w: Cultural Trauma and Collective Identity, Jeffrey C. Alexander, Roy Eyerman, Bernhard Giesen, Neil J. Smelser, Piotr Sztompka, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 2004, s. 155-195. ; click here to follow the link ; 55. Tal, Kali, Worlds of Hurt: Reading the Literatures of Trauma, Cambridge University Press, Cambridge 1996. ; 56. Tate, Trudi, Modernism, History and the First World War, Manchester University Press, Manchester-New York 1998. ; 57. Vance, Jonathan F., Death so Noble: Memory, Meaning and the First World War, University of British Columbia Press, Vancouver 1997. ; 58. Vermeulen, Peter, Biopolityka traumy, przeł. Jan Burzyński, w: Antologia studiów nad traumą, red. Tomasz Łysak, Universitas, Kraków 2015, s. 443-467. ; 59. Whitehead, Anne, War and Beauty: The Act of Unmasking in Pat Barker’s Toby’s Room and Louisa Young’s My Dear, I Wanted to Tell You, w: The Recovery of Beauty: Arts, Culture, Medicine, red. Corinne Saunders, Jane Macnaughton, David Fuller, Palgrave Macmillan, New York 2015, s. 217-234. ; click here to follow the link ; 60. Widera-Wysoczańska, Agnieszka, Istota traumy prostej i złożonej, w: Interpersonalna trauma. Mechanizmy i konsekwencje, red. Agnieszka Widera-Wysoczańska, Alicja Kuczyńska, Difin, Warszawa 2011, s. 21-63. ; 61. Winter, Jay, Sites of Mourning, Sites of Memory: The Great War in European Cultural History, Cambridge University Press, Cambridge 1996. ; 62. Winter, Jay, Shell Shock, w: The Cambridge History of the First World War, tom 3: Civil Society, red. Jay Winter, Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 310-333. ; click here to follow the link ; 63. Young, Allan, The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder, Princeton University Press, Princeton 1997. ; click here to follow the link ; 64. Young, Louisa, Kochanie chcę ci powiedzieć, przeł. Ewa Siarkiewicz, Prószyński i S-ka, Warszawa 2011.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

12

End page:

36

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:119695 ; oai:rcin.org.pl:119695 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2018.4.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

May 10, 2020

In our library since:

Apr 1, 2020

Number of object content hits:

12

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/148067

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information