RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Anatomia herbarza

Creator:

Kazańczuk, Mariusz

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 2 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

Opracowania:
1. M. Cetwiński, Nie tylko „Walgierz i Helgunda” czyli Paprocki jako historyk krytyczny, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. 13 (24), s. 5-13.
2. I. M. Dacka, „Korona polska” Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa staropolskiego, DiG, Warszawa 2004.
3. W. Dworzaczek, Niesiecki Kasper w: Polski Słownik Biograficzny, Ossolineum, Wrocław 1978, t. 23, s. 49-50.
4. W. Dworzaczek, Paprocki Bartłomiej w: Polski Słownik Biograficzny, Ossolineum, Wrocław 1980, t. 25, s. 177-180.
5. M. Głowiński, Herbarz, w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, Ossolineum, Wrocław 1988, s. 178-179.
6. T. Jakimowicz, Temat historyczny w sztuce ostatnich Jagiellonów, PWN, Warszawa-Poznań 1985.
7. M. Kazańczuk, Co może łączyć herbarz ze zbiorem nowel? O funkcji retorycznej kodeksów rękopiśmiennych Jana Kołozwarskiego i Michała Jurkowskiego, w: Retoryka Towarzystwa Jezusowego i jej konteksty, red. Ł.Cybulski, K. Koehler, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2014, s. 67-76.
8. M. Kazańczuk, Czy Bartosz Paprocki znał Kronikę Galla?, w: Oblicza mediewalizmu II. Od recepcji antyku do recepcji średniowiecza (materiały V Kongresu Mediewistów Polskich, t. 7), red. A. Dąbrówka, M. Michalski, G. Trościński z udziałem S. Jędrzejewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 127-139.
9. M. Kazańczuk, „Korona polska” Kaspra Niesieckiego jako dzieło religijne, „Pamiętnik Literacki” (86) 1995, z. 2, s. 139-151.
10. M. Kazańczuk, Staropolskie herbarze. Herby-historia-religia, „Pamiętnik Literacki” (93) 2002, s. 37-57.
11. M. Kazańczuk, Staropolskie legendy herbowe, Ossolineum, Wrocław 1990.
12. J. Krauze-Karpińska, XVI-wieczne drukowane realizacje tekstów heraldycznych, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” nowej serii t. 13 (24), s. 75-90.
13. S. K. Kuczyński, Herby w twórczości historycznej Jana Długosza, w: Sztuka i ideologia XV wieku, red. P. Skubiszewski, PWN, Warszawa 1978, s. 211-232.
14. J. Z. Lichański, Szymon Okolski – retoryka, historia, retoryka, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. 13 (24), s. 91-114.
15. K. Nizio, Herbarz w: Słownik polszczyzny XVI wieku red. M. R. Mayenowa, F. Pepłowski, Ossolineum, Wrocław 1974, t. 8, s. 324.
16. O. Neubecker, Le grand livre de l’héraldique: l’histoire, l’art et la science du blason, adaptation française R. Harmignies, Elsevier Séquoia, Paris-Bruxelles 1977.
17. Z. Pentek, XVII-wieczny herbarz rękopiśmienny ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, „Gens” 1993, s. 120-121.
18. M. Piskała, Herbarz (staropolski) jako gatunek literacki, „Teksty Drugie” 2015, nr 1, s. 337-357.
19. D. Platt, Staropolskie chorografie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1995.
20. K. Stierle, Historia jako exemplum – exemplum jako historia. O pragmatyce i poetyce tekstów narracyjnych, przeł. M. Łukasiewicz, „Pamiętnik Literacki” 69 (1978), z. 4, s. 333-363.
21. B. Waźbińska-Milewska, Orbis Polonus Szymona Okolskiego jako świadectwo kultury literackiej XVII wieku, w: Staropolskie kompendia wiedzy, red. I. M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka, DiG, Warszawa 2009, s. 157-164.
22. J. Ziomek, Renesans, PWN, Warszawa 1980.
23. P. Żmudzki, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej historiografii Polski i Rusi, FUNNA, Wrocław 2009.
Źródła:
1. J. Bielski, Kronika polska, Drukarnia Jakuba Siebeneychera, Kraków 1597.
2. J. Długosz, Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, lib. I-II, Warszawa 1965.
3. S. Duńczewski, Herbarz wielu domów Korony Polskiej i W. Ks. Litewskiego, Drukarnia B. Jana Kantego, Kraków 1757, t. 1-2.
4. A. Gwagnin, Sarmatiae Europeae descriptio, Drukarnia Bernarda Albina, Spira 1581.
5. M. I. Kuligowski, Demokryt śmieszny albo śmiech Demokryta chrześcijańskiego, Drukarnia Akademicka Societatis Jesu, Wilno 1699.
6. K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J. N. Bobrowicz, Breitkopf i Haertel, Lipsk 1839-1846, t. 1-10.
7. K. Niesiecki, Korona polska, Drukarnia Collegium Lwowskiego Societatis Jesu, Lwów 1728-1743, t. 1-4.
8. B. Paprocki, Gniazdo cnoty, Drukarnia Andrzeja Piotrkowczyka, Kraków 1578.
9. B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej, Kraków 1858.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

2

Start page:

276

End page:

288

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:120935 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.2.20

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 28, 2021

In our library since:

Apr 17, 2020

Number of object content hits:

164

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/150265

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Kazańczuk M. - Anatomia herbarza Jul 28, 2021

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information