Object

Title: Gdy debiut staje się podzwonnym. Melancholia Pamiątek Soplicy

Creator:

Węgrzyn, Iwona

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Bachórz J. Twórczość gawędowa Kraszewskiego, „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 4. ; 2. Bartoszyński K. O amorfizmie gawędy. Uwagi na marginesie „Pamiątek Soplicy”, w: tegoż, Teoria i interpretacja, PWN Warszawa 1985. ; 3. Baworowski W. Jak powstały pamiętniki Seweryna Soplicy? „Czas” 1866, nr 67. ; 4. Chmielowski P. Henryk Rzewuski, w: Nasi powieściopisarze. Seria I, Kraków 1887. ; 5. Chrzanowski T. Portret staropolski, Interpress, Warszawa 1995. ; 6. Connerton P. Jak społeczeństwa pamiętają, tłum. i wstęp M. Napiórkowski, WUW, Warszawa 2012. ; click here to follow the link ; 7. Dziubkowa J. Stoj pogrzebiencze, a pod glancem tey blachy upatruj prześwietne popioły, w: Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych, Muzeum Narodowe, Poznań 1996. ; 8. Falkowski J. Wspomnienia z roku 1848 i 1849, Warszawa 1908. ; 9. Gall A. Gawęda jako medium literackie. Polityki pamięci: Pamiątki Soplicy Henryka Rzewuskiego, „Słupskie Prace Filologiczne”. Seria Filologia Polska 6, 2008. ; 10. Gorecka M. Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane młodszemu bratu, Kraków 1897. ; 11. Goszczyński S. Pamiątki JPana Seweryna Soplicy cześnika parnawskiego, w: Dzieła zbiorowe, wyd. Z. Wasilewski, Lwów 1911, t. III. ; 12. Grabowski M. Wybór pism krytycznych, oprac. A. Waśko, ARCANA, Kraków 2005. ; 13. Grabowski M. Korespondencja, „Pielgrzym” 1843, t. II. ; 14. Halbachws M. Społeczne ramy pamięci, tłum. i wstęp M. Król, PWN, Warszawa 2008. ; 15. Havelock E. A. Przedmowa do Platona, tłum. i wstęp P. Majewski, WUW, Warszawa 2007. ; 16. Havelock E.A. Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, tłum i wstęp P. Majewski, WUW, Warszawa 2006. ; 17. Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i historia, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2001. ; 18. Karpowicz M. Polski portret trumienny, w: tegoż Sztuki polskiej drogi dziwne, Excalibur, Bydgoszcz 1994. ; 19. Kolankieiwcz L. Dziady. Teatr święta zmarłych, słowo/obraz terytoria, Warszawa 1998. ; 20. Kolankiewicz L. Gusła, w: Dziady nasze mają to szczególnie… Studia i szkice współczesne o dramacie Adama Mickiewicza, red. A. Fabianowski, E. Hoffmann-Piotrowska, WUW, Warszawa 2013. ; 21. Korespondencja M. Grabowskiego z H. Rzewuskim, „Przegląd Narodowy”, 1914, nr 6. ; 22. Kraszewski J.I. Obrazy przeszłości, w: Kraszewski o powieściopisarzach i powieści. Zbiór wypowiedzi teoretycznych i krytycznych, oprac. S. Burkot, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1962. ; 23. Kraszewski J.I. Przedmowa, w: H. Rzewuski, Próbki historyczne, Paryż 1868. ; 24. Kubikowski T. Czym jest z natury performans?, w: Performans, performatywność, performer. Próby definicji i analizy krytyczne, pod red. E. Bal i W. Świątkowskiej, WUJ, Kraków 2013. ; 25. Lewinówna Z. Posłowie, w: H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, PIW Warszawa 1983. ; 26. Literatura ustna, oprac. P. Czapliński, w: Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego” pod red. M. Głowińskiego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010, t. 10. ; 27. Maciejewski J. Literatura i jej formy mówione, w: Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, pod red. J. Maciejewskiego, AH, IBL, Warszawa 2007. ; 28. Maciejewski M. „Choć Radziwiłł, alem człowiek…”. Gawęda romantyczna prozą, WL, Kraków 1985. ; 29. Maciejewski M. Gawęda jako słowo przedstawione. Z zagadnień teorii gatunku, w: tegoż, Poetyka – Gatunek – obraz. W kręgu poezji romantycznej, Ossolineum, Wrocław 1977. ; 30. Mencwel A. Antropologia słowa i historia kultury, w: Antropologia pisma. Od teorii do praktyki, red. P. Artiѐres i P. Rodak, WUW, Warszawa 2010. ; 31. Michała Grabowskiego listy literackie, oprac. A. Bar, Kraków 1934. ; 32. Mickiewicz W. Préface, w: Les récits d’un vieux gentilhomme polonais, tłum. W. Mickiewicz, Paryż 1866. ; 33. Ong W.J. Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. i wstęp J. Japola, RW KUL, Lublin 1992. ; 34. Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, red. M. Saryusz-Wolska, Universitas, Kraków 2009. ; 35. Parvi P. Performance, w: Słownik terminów teatralnych, tłum. S. Świontek, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1998. ; 36. Ropelewski S. Przedmowa do wydania drugiego, w: Pamiątki JPana Seweryna Soplicy cześnika parnawskiego, Paryż 1841. ; 37. Rudkowska M. Sen o Nieświeżu. Wstęp do lektury Ostatnich chwil Księcia Wojewody Józefa Ignacego Kraszewskiego, w: Radziwiłłowie. Obrazy literackie, biografie, świadectwa historyczne, pod red. K. Stępnika, Wyd. UMCS, Lublin 2003. ; 38. Rzewuski H. Mieszaniny obyczajowe, Wilno 1841, t. I. ; 39. Rzewuski H. Pamiątki Soplicy, oprac. Z. Szweykowski, Ossolineum, Wrocław 2004. ; 40. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. A. Manteuffel-Szaroty, K. Kublaskiej-Sulkiewicz, M. Bielskiej-Łach, Warszawa 2003. ; 41. Starobinski J. Atrament melancholii, tłum. K. Belaid, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2017. ; 42. Szleszyński B. „Ważna cześnika nauka o grzeczności”. O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, w: Żywioł słowa. Literatura i jej formy mówione, pod red. J. Maciejewskiego, AH, IBL, Warszawa 2007. ; 43. Szleszyński B. Przymierzanie kontusza. Henryk Rzewuski i Henryk Sienkiewicz – najwybitniejsi twórcy XIX-wiecznego nurtu sarmackiego, AH IBL, Warszawa 2007. ; 44. Szmydtowa Z. Poetyka gawędy, w tejże, Studia i portrety, PIW Warszawa 1969. ; 45. Ślisz A. Henryk Rzewuski. Życie i poglądy, KAW, Warszawa 1986. ; 46. Tarnowski S. Henryk Rzewuski, w: O literaturze polskiej XIX wieku, wybór i oprac. H. Markiewicz, Warszawa 1977. ; 47. Unger J. Od Wydawcy, w: Opowiadanie starca przez autora Listopada, Warszawa 1854, t. I. ; 48. Wachowski J. Performans, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011. ; 49. Waśko A. Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Kraków 1995. ; 50. Węgrzyn I. W świecie powieści Henryka Rzewuskiego, WUJ, Kraków 2012. ; 51. Wiliński S. U źródeł portretu staropolskiego, ARKADY, Warszawa 1958. ; 52. Witwicki S. Do Czytelników i do Autora kilka słów wydawcy, w: Pamiątki JPana Seweryna Soplicy cześnika parnawskiego, Paryż 1841. ; 53. Żmigrodzka M. Palestrant, karmazyn i wiek XIX, w: H. Rzewuski, Pamiątki Soplicy, PIW Warszawa 1961.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

12

End page:

35

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121589 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.2

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Jul 16, 2020

In our library since:

Apr 23, 2020

Number of object content hits:

15

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/150407

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information