Object

Title: Wibracje Mitsuku. Archiwum głosu Mirona Białoszewskiego

Creator:

Karpowicz, Agnieszka

Date issued/created:

2019

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. Białoszewski Miron, Chamowo, PIW, Warszawa 2008, s. 149. ; 2. Białoszewski Miron, Mówienie o pisaniu; O tym Mickiewiczu jak go mówię w: Proza stojąca, proza lecąca. Teksty rozproszone i niepublikowane, PIW, Warszawa 2015. ; 3. Białoszewski Miron, Nagrania magnetofonowe, Muzeum Literatury w Warszawie. ; 4. Białoszewski Miron, Tajny dziennik, Znak, Kraków 2012. ; 5. Białoszewski Miron, Szumy, zlepy, ciągi, PIW, Warszawa 2014. ; Czasopisma: ; 1. Bartmiński Jerzy, Opozycja ustności i literackości, „Literatura Ludowa” 1989, nr 1. ; 2. Hejmej Andrzej, Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, „Przestrzenie Teorii” 2005 nr 5. ; 3. Karpowicz Agnieszka, Powiedziane - zasłyszane - zapisane. Przepisywanie "z życia" w literaturze polskiej lat 70. XX wieku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014 z. 2. ; 4. Matte Hélène, Zumthor : lettres & nuances, „Post-scriptum” 2016 nr 19, http://www.post-scriptum.org/19-06-zumthor-lettres-nuances/. ; 5. Kopciński Jacek, Człowiek transu: magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2011 nr 4. ; 6. Poprawa Adam, Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 3. ; 7. Rosier Laurence, Singer ou de la répétition des mots à l’imitation des corps, „Itinéraires. Littérature. Textes. Cultures” 2009 nr 1, https://itineraires.revues.org/331. ; click here to follow the link ; 8. Simard-Houle Mélodie, Dédoublement de la voix narrative et construction des figures de l’auteur chez Jean Lorrain, „ Discours Social” 2010, vol. XXXIV, http://legremlin.org/index.php/ouvrages/fictionsduchamplitteraire/33-articlepublicationfictionsdedoublement. ; 9. Sobolewski Tadeusz, Jadwiga, Miron, Hoża, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 2. ; 10. Wiedemann Adam, Pożegnanie "żywej mowy". W 20-lecie śmierci Mirona Białoszewskiego (1922-1983): o poecie i jego literackich spadkobiercach, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 25. ; Monografie i artykuły w monografiach: ; 1. Ambroziak Natalia, „To tylko rodzaj czasu. Płeć czasu”. Białoszewskiego radio z babą, w: Almanach antropologiczny IV. Twórczość słowna/Literatura, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, Wydawnictwa UW, Warszawa 2014. ; click here to follow the link ; 2. Bauman Richard, Sztuka słowa jako performance, przeł. Grzegorz Godlewski, w: Literatura ustna, wyb. Przemysław Czapliński, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010. ; 3. Byliniak Maciej, Wiersze idą do słuchu, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3003-wiersze-ida-do-sluchu.html. ; 4. Certeau Michel de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008. ; 5. Głowiński Michał, Białoszewskiego gatunki codzienne, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. Michał Głowiński, Zdzisław Łapiński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1993. ; 6. Goody Jack, Mit, rytuał i oralność, przeł. Olga Kaczmarek, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012. ; click here to follow the link ; 7. Grochowski Grzegorz, Myślane, pisane, opowiadane. Transy Mirona Białoszewskiego, w: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Toruń 2014. ; 8. Huizinga Johan, Homo ludens, przeł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1998. ; 9. Kalaga Wojciech, Genologia nomadyczna. Gatunek jako metatekst, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 4, http://rcin.org.pl/Content/63904/WA248_81755_P-I-30_kalaga-genologia_o.pdf ; click here to follow the link ; 10. Karpowicz Agnieszka, Audiosfera, w: Proza życia. Mowa, pismo, literatura: Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Schubert, Redliński, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012. ; 11. Libucha Iwona, „Dramatyka” Mirona Białoszewskiego, „Dialog” 1983 z. 10. ; 12. Malinowski Bronisław, Problem znaczenia w językach pierwotnych, przeł. Jerzy Szymura, w: Dzieła, t. 8, Jednostka, społeczność, kultura, red. naukowa Andrzej K. Paluch, PWN, Warszawa 2000. ; 13. Michałowska Teresa, Między słowem mówionym a pisanym; Średniowiecze i „Średniowiecze”, w: Mediaevalia i inne, PWN, Warszawa 1998. ; 14. Ong Walter J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. Józef Japola, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011. ; 15. Pantuchowicz Agnieszka, Białoszewskiego baby z bloku, w: Plotka. Wybór materiałów z VI Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, red. Krzysztof Uniłowski, Cezary K. Kędera, Górnośląska Macierz Kultury, Katowice 1994. ; 16. Rutkowski Krzysztof, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Pomorze, Bydgoszcz 1987. ; 17. Sadowski Witold, Tekst graficzny Białoszewskiego, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1999. ; 18. Salle Bruno de La, Mowa w obronie sztuki słowa żywego, przeł. Magda Lena Górska, w : Przyjemności opowiadania, red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Wydawnictwo IKP UW, Warszawa 2006, s. 20. ; 19. Stańczakowa Jadwiga, Dziennik we dwoje, Warstwy, Wrocław 2015. ; 20. Wiśniewski Jerzy, Miron Białoszewski i muzyka, Wydawnictwa UŁ, Łódź 2004. ; 21. Zumthor Paul, Essai du poétique médiévale, Seuil, Paris 1972. ; 22. Zumthor Paul, Intertekstualność i ruchomość tekstu, przeł. Agnieszka Karpowicz, w: Almanach antropologiczny IV. Twórczość słowna/Literatura, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, Wydawnictwa UW, Warszawa 2014. ; click here to follow the link ; 23. Zumthor Paul, La lettre et la voix, Édition du Seuil, Paris 1987. ; 24. Zumthor Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, Montréal 1990. ; 25. Zumthor Paul, Sonorité, oralité, vocalité, w : Oralités – Polyphonix 16, red. R. Chamberland, R. Martel, Inter éditeur et CRILQ, Québec 1992.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

79

End page:

94

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121592 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.5

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Jul 16, 2020

In our library since:

Apr 23, 2020

Number of object content hits:

11

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/150410

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information