Obiekt

Tytuł: Wibracje Mitsuku. Archiwum głosu Mirona Białoszewskiego

Twórca:

Karpowicz, Agnieszka

Data wydania/powstania:

2019

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Białoszewski Miron, Chamowo, PIW, Warszawa 2008, s. 149.
2. Białoszewski Miron, Mówienie o pisaniu; O tym Mickiewiczu jak go mówię w: Proza stojąca, proza lecąca. Teksty rozproszone i niepublikowane, PIW, Warszawa 2015.
3. Białoszewski Miron, Nagrania magnetofonowe, Muzeum Literatury w Warszawie.
4. Białoszewski Miron, Tajny dziennik, Znak, Kraków 2012.
5. Białoszewski Miron, Szumy, zlepy, ciągi, PIW, Warszawa 2014.
Czasopisma:
1. Bartmiński Jerzy, Opozycja ustności i literackości, „Literatura Ludowa” 1989, nr 1.
2. Hejmej Andrzej, Tekst (dźwiękowy) Mirona Białoszewskiego, „Przestrzenie Teorii” 2005 nr 5.
3. Karpowicz Agnieszka, Powiedziane - zasłyszane - zapisane. Przepisywanie "z życia" w literaturze polskiej lat 70. XX wieku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2014 z. 2.
4. Matte Hélène, Zumthor : lettres & nuances, „Post-scriptum” 2016 nr 19, http://www.post-scriptum.org/19-06-zumthor-lettres-nuances/.
5. Kopciński Jacek, Człowiek transu: magnetofonowe sesje Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2011 nr 4.
6. Poprawa Adam, Motywy muzyczne w pisarstwie Mirona Białoszewskiego, „Teksty Drugie” 2004, nr 3.
7. Rosier Laurence, Singer ou de la répétition des mots à l’imitation des corps, „Itinéraires. Littérature. Textes. Cultures” 2009 nr 1, https://itineraires.revues.org/331.
kliknij tutaj, żeby przejść
8. Simard-Houle Mélodie, Dédoublement de la voix narrative et construction des figures de l’auteur chez Jean Lorrain, „ Discours Social” 2010, vol. XXXIV, http://legremlin.org/index.php/ouvrages/fictionsduchamplitteraire/33-articlepublicationfictionsdedoublement.
9. Sobolewski Tadeusz, Jadwiga, Miron, Hoża, „Zeszyty Literackie” 2009, nr 2.
10. Wiedemann Adam, Pożegnanie "żywej mowy". W 20-lecie śmierci Mirona Białoszewskiego (1922-1983): o poecie i jego literackich spadkobiercach, „Tygodnik Powszechny” 2003, nr 25.
Monografie i artykuły w monografiach:
1. Ambroziak Natalia, „To tylko rodzaj czasu. Płeć czasu”. Białoszewskiego radio z babą, w: Almanach antropologiczny IV. Twórczość słowna/Literatura, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, Wydawnictwa UW, Warszawa 2014.
kliknij tutaj, żeby przejść
2. Bauman Richard, Sztuka słowa jako performance, przeł. Grzegorz Godlewski, w: Literatura ustna, wyb. Przemysław Czapliński, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.
3. Byliniak Maciej, Wiersze idą do słuchu, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3003-wiersze-ida-do-sluchu.html.
4. Certeau Michel de, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. Katarzyna Thiel-Jańczuk, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
5. Głowiński Michał, Białoszewskiego gatunki codzienne, w: Pisanie Białoszewskiego. Szkice, red. Michał Głowiński, Zdzisław Łapiński, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1993.
6. Goody Jack, Mit, rytuał i oralność, przeł. Olga Kaczmarek, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
kliknij tutaj, żeby przejść
7. Grochowski Grzegorz, Myślane, pisane, opowiadane. Transy Mirona Białoszewskiego, w: Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza, Wydawnictwo Naukowe UMCS, Toruń 2014.
8. Huizinga Johan, Homo ludens, przeł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1998.
9. Kalaga Wojciech, Genologia nomadyczna. Gatunek jako metatekst, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 4, http://rcin.org.pl/Content/63904/WA248_81755_P-I-30_kalaga-genologia_o.pdf
kliknij tutaj, żeby przejść
10. Karpowicz Agnieszka, Audiosfera, w: Proza życia. Mowa, pismo, literatura: Białoszewski, Stachura, Nowakowski, Anderman, Schubert, Redliński, Wydawnictwa UW, Warszawa 2012.
11. Libucha Iwona, „Dramatyka” Mirona Białoszewskiego, „Dialog” 1983 z. 10.
12. Malinowski Bronisław, Problem znaczenia w językach pierwotnych, przeł. Jerzy Szymura, w: Dzieła, t. 8, Jednostka, społeczność, kultura, red. naukowa Andrzej K. Paluch, PWN, Warszawa 2000.
13. Michałowska Teresa, Między słowem mówionym a pisanym; Średniowiecze i „Średniowiecze”, w: Mediaevalia i inne, PWN, Warszawa 1998.
14. Ong Walter J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. Józef Japola, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011.
15. Pantuchowicz Agnieszka, Białoszewskiego baby z bloku, w: Plotka. Wybór materiałów z VI Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, red. Krzysztof Uniłowski, Cezary K. Kędera, Górnośląska Macierz Kultury, Katowice 1994.
16. Rutkowski Krzysztof, Przeciw (w) literaturze. Esej o „poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury, Pomorze, Bydgoszcz 1987.
17. Sadowski Witold, Tekst graficzny Białoszewskiego, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 1999.
18. Salle Bruno de La, Mowa w obronie sztuki słowa żywego, przeł. Magda Lena Górska, w : Przyjemności opowiadania, red. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Wydawnictwo IKP UW, Warszawa 2006, s. 20.
19. Stańczakowa Jadwiga, Dziennik we dwoje, Warstwy, Wrocław 2015.
20. Wiśniewski Jerzy, Miron Białoszewski i muzyka, Wydawnictwa UŁ, Łódź 2004.
21. Zumthor Paul, Essai du poétique médiévale, Seuil, Paris 1972.
22. Zumthor Paul, Intertekstualność i ruchomość tekstu, przeł. Agnieszka Karpowicz, w: Almanach antropologiczny IV. Twórczość słowna/Literatura, red. Grzegorz Godlewski, Agnieszka Karpowicz, Marta Rakoczy, Paweł Rodak, Wydawnictwa UW, Warszawa 2014.
kliknij tutaj, żeby przejść
23. Zumthor Paul, La lettre et la voix, Édition du Seuil, Paris 1987.
24. Zumthor Paul, Performance, réception, lecture, Le Préambule, Montréal 1990.
25. Zumthor Paul, Sonorité, oralité, vocalité, w : Oralités – Polyphonix 16, red. R. Chamberland, R. Martel, Inter éditeur et CRILQ, Québec 1992.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

79

Strona końc.:

94

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:121592 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.5

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2020-04-23

Liczba wyświetleń treści obiektu:

26

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/150410

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji