RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Gatunek: zadanie tekstowe z matematyki

Creator:

Nawarecki, Aleksander

Date issued/created:

2019

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 3 (2019)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Pol. text, eng. summary

Type of object:

Journal/Article

References:

1. T. Abramowicz, M. Okołowicz, Matematyka dla klasy V, WSiP, Warszawa 1967.
2. K. K. Baczyński, Gimnazjum imienia Boobalka I, w: Utwory zebrane, oprac, A.Kmita-Piorunowa, K. Wyka, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
3. J. Bargielska, Katullka, w tejże: Nudelman, Biuro Literackie, Wrocław 2014.
4. J. Borzyszkowska, M. Stolarska Matematyka Europejczyka. Podręcznik dla szkoły podstawowej, klasa 4, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.
5. R. Caillois, Zagadka i obraz poetycki, przeł. A. Olędzka-Frybesowa, w: Odpowiedzialność i styl, Warszawa 1967.
6. B. Chrzan-Feluch, W. Zawadowski Matematyka 4, WSiP, Warszawa 1978.
7. J. Derrida, Farmakon, przeł. K. Matuszewski, w tenże: Pismo filozofii, oprac. B. Banasiak, inter esse, Kraków 1992, s. 39-61.
8. Ch. Dickens, Dawid Copperfield, przeł. W. Zyndram-Kościałkowska, Zysk i Ska, Poznań, 2016.
9. R. Fuchs, Matematyka popularna, przeł. S. Kontasiński, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
10. Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2000.
11. M. Głowiński, O intertekstualności, w: Poetyka i okolice, PWN, Warszawa 1992.
12. R. Grześkowiak, O dupie Maryni. Rozwiązywanie „Gadki” Kochanowskiego, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” LX 2016, s. 112-140.
https://doi.org/10.12775/OiRwP.2016.04
13. J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza, Czytelnik, Warszawa 1985.
14. J. Huszcza, Zaczarowany banknot. Humoreski i opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1963, s.87-88.
15. G. Ifrah, Dzieje liczby, czyli historia wielkiego wynalazku, przeł. S. Hartman, Ossolineum, Wrocław 1990.
16. Ilustrowany słownik terminów literackich. Historia, anegdota, etymologia, red. Z. Kadłubek, B. Mytych-Forajter, A. Nawarecki, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2018.
17. A.P. Juszkiewicz, Historia matematyki w wiekach średnich, przeł. Cz.Kulig, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1969.
18. S. Kowal, Opowieści profesora X, Nasza Księgarnia, Warszawa 1955.
19. S. Kowal, Przez rozrywkę do wiedzy. Rozmaitości matematycz ne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971.
20. J. Krzyżanowski, Przedmowa do: S. Folfasiński Polskie zagadki ludowe, Ludowa Spółdzielnie Wydawnicza, Warszawa 1975.
21. S. F. Lacroix, Początki algebry. Dla użycia w Szkole Centralnej Paryskiej, przeł. E. Sieradzki, Wilno 1818.
22. S. Michalski, Nowy zbiór przykładów i zadań algebraicznych dla średnich zakładów naukowych męskich i żeńskich, Warszawa 1920.
23. K. Michałowski, Zbiór zadań matematycznych dawanych na egzaminach konkursowych w uczelniach 1925-1932, Warszawa 1933.
24. R. Musil, Niepokoje wychowanka Törlessa, przeł. W. Kragen, Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
25. A. Nawarecki, Czytanie psalmów z Lutrem. „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 2018 z. 3, s. 154-161.
26. A. Nawarecki, Mikrologia, genologia, miniatura, w: Miniatura i mikrologia literacka, red. A. Nawarecki, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
27. A. Nawarecki, O Śląskiej szkole mikrologii (1999-2005). Garść wspomnień. „Forum Poetyki” / „Forum of Poetics”, Mikropoetyka, http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2018/10/ForumPoetyki_wiosna_lato_2017.
28. E. Niziurski, Księga urwisów, Nasza Księgarnia, Warszawa 1957.
29. J. Perelman, Matematyka na wesoło, przeł. J.Hurwic, Wydawnictwo Prasa Wojskowa, Warszawa 1957.
30. C. Rauszer, Rozmaitości matematyczne, Nasza Księgarnia, Warszawa 1979.
31. S. Roszkowski, Zbiór zadań rachunkowych dla metalowców. Katowice 1946.
32. M. Sommer, Zbieranie. Próba filozoficznego ujęcia. Przeł. J. Merecki, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
33. E. Suszek, Moda na małe? Innowacyjność śląskiej mikrologii literackiej. „Postscriptum Polonistyczne” 2016, nr 1.
34. J. Trzynadlowski, Małe formy literackie, Ossolineum, Wrocław 1977.
35. J. Wojdon, Propaganda polityczna w podręcznikach dla szkół podstawowych Polski Ludowej (1944-1989), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

3

Start page:

367

End page:

385

Detailed Resource Type:

Article : original article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:121610 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2019.3.22

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 28, 2021

In our library since:

Apr 23, 2020

Number of object content downloads / hits:

887

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/150428

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information