Object

Title: Modele matematyczne elementów systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta

Creator:

Studziński, Jan : Autor ; Bogdan, Lucyna : Autor

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/68/2002

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

41 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 41

Abstract:

Raport składa się z dwóch części: W Części I opisano realizowane i planowane do realizacji w przyszłości zagadnienia dotyczące zarządzania miejską gospodarką wodnościekową na podstawie modeli matematycznych obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych. W Części II zamieszczono 2 nieopublikowane artykuły, zawierające cząstkowe wyniki badań opisanych w Części I i dotyczących modelowania mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:129953

Source:

RB-2002-68

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information