Object

Title: Janusz Żarnowski – jako historyk dziejów społecznych Polski i Europy

Creator:

Mędrzecki, Włodzimierz (1959– ) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 127 nr 2 (2020)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 317-339

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Janusz Żarnowski belonged to the group of Polish historians who after 1956 participated inalively scientific exchange between the Polish and French circles of historians. A combination of traditional historical methodology with Marxist cognitive perspective and fascination for the achievements of French social history and sociology made it possible for him to develop his own original methodology of historical research into the social structures and processes occurring in twentieth-century Poland. The article presents Żarnowski’s most important scholarly works on the subject and suggests their comprehensive interpretation.

References:

Dictatorships in East-Central Europe 1918–1939. Anthologies, wyd. Janusz Żarnowski, Ossolineum, Wrocław 1983 (Polish Historical Library 4).
Dyktatury w Europie Środkowo-Wschodniej 1918–1939. Konferencja naukowa w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk 2–3 XII 1971, red. nauk. Janusz Żarnowski, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1973.
Ihnatowicz Ireneusz, Mączak Antoni, Zientara Benedykt, Żarnowski Janusz, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, wyd. 2 poszerz., Książka i Wiedza, Warszawa 1988; wyd. 5, Książka i Wiedza, Warszawa 2005.
Ład wersalski w Europie Środkowej. Konferencja naukowa w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 2–3 grudnia 1969 r., red. Janusz Żarnowski, Ossolineum, Wrocław 1971.
Mędrzecki Włodzimierz, Rudnicki Szymon, Żarnowski Janusz, Społeczeństwo polskie w XX wieku, IH PAN, Warszawa 2003.
Metamorfozy społeczne. Badania nad dziejami społeczeństwa polskiego XIX i XX wieku, red. Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 1997 (Metamorfozy społeczne).
Przyjaźnie i antagonizmy. Stosunki Polski z państwami sąsiednimi w latach 1918–1939, red. Janusz Żarnowski, Ossolineum, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1977.
Społeczeństwo. Państwo. Modernizacja. Studia ofiarowane Januszowi Żarnowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Włodzimierz Mędrzecki, IH PAN, Warszawa 2002.
Żarnowski Janusz, Historia społeczna. Metodologia – ewolucja – perspektywy, IH PAN, Neriton, Warszawa 2011 (Metamorfozy społeczne 3).
Żarnowski Janusz, Inteligencja polska jako elita kulturalna i społeczna w ostatnich stu latach, red. nauk. Włodzimierz Mędrzecki, Warszawa 2019 (Metamorfozy społeczne 24).
Żarnowski Janusz, Klasa robotnicza w Polsce międzywojennej. Struktura i ewolucja, Akademia Nauk Społecznych, Warszawa 1988 (Tradycje i Wartości Polskiego Ruchu Robotniczego 7).
Żarnowski Janusz, Listopad 1918, Interpress, Warszawa 1982 (Panorama Dziejów Polski. Fakty i Mity).
Żarnowski Janusz, Nowe spojrzenie na społeczeństwo Polski międzywojennej, w: Społeczeństwo międzywojenne. Nowe spojrzenie, red. nauk. Włodzimierz Mędrzecki, Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 2015 (Metamorfozy społeczne 10), s. 15–48.
Żarnowski Janusz, „Ojczyzną był język i mowa…” Kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r., KAW, Warszawa 1978 (60-lecie Odzyskania Państwowości Polskiej).
Żarnowski Janusz, Polska 1918–1939. Praca – technika – społeczeństwo, Książka i Wiedza, Warszawa 1992; wyd. 2 uzup. Książka i Wiedza, Warszawa 1999.
Żarnowski Janusz, Polska Partia Socjalistyczna w latach 1935–1939, Książka i Wiedza, Warszawa 1965.
Żarnowski Janusz, Problemy badań nad strukturą społeczną inteligencji w okresie międzywojennym, „Kwartalnik Historyczny” 69, 1962, 2, s. 380–398.
Żarnowski Janusz, Rola państwa w kształtowaniu społeczeństwa Polski międzywojennej. Zarys problemu i uwagi wstępne, w: Państwo i społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, red. Janusz Żarnowski, IH PAN, Warszawa 2014 (Metamorfozy społeczne 8), s. 9–32.
Żarnowski Janusz, Społeczeństwa XX wieku, Ossolineum, Wrocław 1999 (Zrozumieć Europę).
Żarnowski Janusz, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. 1918–1939, PWN, Warszawa 1973.
Żarnowski Janusz, State, Society, and Intelligentsia. Modern Poland and its Regional Context, Ashgate, Aldershot–Burlington 2003 (Variorum Collected Studies Series 759).
Żarnowski Janusz, Strajk kolejarzy i strajk powszechny w lutym–marcu 1921 r., „Kwartalnik Historyczny” 63, 1956, 1, s. 55–88.
Żarnowski Janusz, Struktura społeczna inteligencji w Polsce w latach 1918–1939, PWN, Warszawa 1964.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

127

Issue:

2

Start page:

317

End page:

339

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:134761 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2020.127.2.03

Source:

IH PAN, sygn. A.52/127/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/127/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information