Object

Title: Wspomaganie zarządzania kapitałami z uwzględnieniem ryzyka

Creator:

Kulikowski, Roman (1928-2017). Autor

Date issued/created:

2004

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/7/2004

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

23 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 22-23

Abstract:

Praca dotyczy wspomagania decyzji przy zarządzaniu kapitałami firm i przedsiębiorstw z uwzględnieniem różnych form ryzyka. Korzyści wynikające z zainwestowania kapitału w rozważane opcje rozwojowe są oceniane przy pomocy dwuczynnikowej funkcji użyteczności. Pierwszy czynnik wyraża oczekiwany zysk, w oparciu o estymowane prawdopodobieństwo sukcesu, zaś drugi - zysk najgorszego przypadku, gwarantujący przeżycie i uniknięcie iyzyka bankructwa. Rozważane są problemy zarządzania inwestycjami w rozwoju długofalowym i przestrzennym oraz zarządzanie rezerwami kapitałowymi (drogą finansowania działań prewencyjnych) mających na celu redukcję zagrożeń i strat, oraz eliminację strat (drogą ubezpieczenia zagrożonego majątku). Dla oceny strat stosuje się dwuczynnikową funkcję nieużyteczności. Metodologia powyższa umożliwia wspomaganie rozwoju (przez wybór optymalnych opcji i innowacji) jak i zabezpieczenie egzystencji przez optymalizację wydatków na działania prewencyjne, np. diagnostykę i profilaktykę w usługach medycznych lub edukację (chroniącą przed bezrobociem).

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:139603

Source:

RB-2004-07

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information