Object

Title: Zagadnienia teorii stóp procentowych a ryzyko inwestycyjne

Creator:

Jakubowski, Andrzej. Autor

Date issued/created:

2004

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/42/2004

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

96 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 84-88

Abstract:

W pracy, omówiono zagadnienie ryzyka rynkowych stóp procentowych na tle ogólnej kategorii ryzyka inwestycyjnego. Przedstawiono również podstawowe pojęcia i wyprowadzenia z zakresu teorii obligacji. Wprowadzono pojęcie struktury terminowej stóp procentowych oraz scharakteryzowano szerzej zagadnienie ryzyka stopy procentowej w ujęciu różnych teorii opisujących dynamikę zmian tej struktury.W pracy, omówiono zagadnienie ryzyka rynkowych stóp procentowych na tle ogólnej kategorii ryzyka inwestycyjnego. Przedstawiono również podstawowe pojęcia i wyprowadzenia z zakresu teorii obligacji. Wprowadzono pojęcie struktury terminowej stóp procentowych oraz scharakteryzowano szerzej zagadnienie ryzyka stopy procentowej w ujęciu różnych teorii opisujących dynamikę zmian tej struktury.W pracy, omówiono zagadnienie ryzyka rynkowych stóp procentowych na tle ogólnej kategorii ryzyka inwestycyjnego. Przedstawiono również podstawowe pojęcia i wyprowadzenia z zakresu teorii obligacji. Wprowadzono pojęcie struktury terminowej stóp procentowych oraz scharakteryzowano szerzej zagadnienie ryzyka stopy procentowej w ujęciu różnych teorii opisujących dynamikę zmian tej struktury.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:139607

Source:

RB-2004-42

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information