Object

Title: Zastosowanie funkcji CES do oszacowania preferencji decyzyjnych w polityce stóp procentowych w Polsce

Creator:

Woroniecka-Leciejewicz, Irena

Date issued/created:

2004

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/45/2004

Role:

Woroniecka-Leciejewicz, Irena : Autor

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

20, [1] pages ; 21 cm ; Bibliography p. 20

Abstract:

Przedmiotem pracy jest analiza ex post polityki stóp procentowych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu w celu identyfikacji preferencji decyzyjnych w kształtowaniu polityki monetarnej, w szczególności preferencji przypisywanych wymienionym celom. Przeprowadzona analiza stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie w polityce monetarnej NBP są uwzględniane oba cele: inflacyjny i stabilizacyjny oraz jak duże znaczenie przypisywane jest każdemu z nich. Przedmiotem pracy jest analiza ex post polityki stóp procentowych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu w celu identyfikacji preferencji decyzyjnych w kształtowaniu polityki monetarnej, w szczególności preferencji przypisywanych wymienionym celom. Przeprowadzona analiza stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie w polityce monetarnej NBP są uwzględniane oba cele: inflacyjny i stabilizacyjny oraz jak duże znaczenie przypisywane jest każdemu z nich. Przedmiotem pracy jest analiza ex post polityki stóp procentowych w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu w celu identyfikacji preferencji decyzyjnych w kształtowaniu polityki monetarnej, w szczególności preferencji przypisywanych wymienionym celom. Przeprowadzona analiza stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: czy i w jakim zakresie w polityce monetarnej NBP są uwzględniane oba cele: inflacyjny i stabilizacyjny oraz jak duże znaczenie przypisywane jest każdemu z nich.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:139621

Source:

RB-2004-45

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information