Obiekt

Tytuł: Evolution of the South-Mazovian cultural landscape

Twórca:

Plit, Joanna (1948- )

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol.84 No.1 (2011)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

111 s. ; 24 cm

Bibliografia:

1. Boesch, H. (1961), USA, opanowanie kontynentu [USA: the conquering of a continent]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 225 pp.
2. Dobrowolska, M. (1948), Dynamika krajobrazu kulturowego [Dynamics of the cultural landscape], Przegląd Geograficzny, 21, 3-4: 152-203.
3. Dobrowolska, M. (1953), Przedmiot i metodyka geografii historycznej [The subject and methodology of historical geography]. Przegląd Geograficzny, 25,1: 57-71.
4. Ducan, J.,S. (1990), The city as text: The politics of landscape interpretation in the Kandyan kingdom, Cambridge University Press. Cambridge.
5. Kondracki, J. (1977), Regiony fizycznogeograficzne Polski [Physico-geographical regions of Poland], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
6. Kostrowicki, A.S. (2007), Kierunki świata żywego Polski pod wpływem oddziaływań człowieka [Directions of anthropogenic transformations of Poland's animate world] in: Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju [The role of landscape studies for sustainable development]. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Warszawa, 196-202.
7. Kucera, Z., Kucerova-Kuldova, S., Chromy, P. (2008), Landscape heritage between areał preservation and areal development—The case of Czechia, Geographia Polonica, 81,2: 5-24.
8. Kurzyp, K. (1989), Stężyca nad Wisłą [Stężyca on the Vistula River], Towarzystwo Przyjaciół Stężycy.
9. Matuszkiewicz, W. (ed). (1995), Potencjalna Roślinność Naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000. Arkusze 1-12, [Potential natural vegetation of Poland. Survey map 1: 300 000. Sheets 1-12], IGiPZ PAN, Warszawa.
10. Myga-Piątek, U. (2001), Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych [Controversy over the landscape idea in geography and related branches]. Przegląd Geograficzny, 73,1-2: 163-176.
11. Myga-Piątek, U. (2005), Krajobraz kulturowy w badaniach geograficznych [Cultural landscapes in geographical research], in: Krajobraz kulturowy. Aspekty teoretyczne i metodologiczne. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 4: 40-53.
12. Numeryczna Mapa Polski [Numerical Map of Poland] 1:200 000, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania (IGiPZ) PAN.
13. Pałucki, W. (ed.) (1993), Atlas Historyczny Polski. Województwo Sandomierskie w drugiej połowie XVI w. [Historical Atlas of Poland. Sandomierz Voivodeship in the second half of the 16th century]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 176 pp.
14. Pałucki, W. (ed.) (1973), Atlas Historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI w. [Historical Atlas of Poland. Mazovia in the second half of the 16th century]. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 255 pp.
15. Plit, J. (2003), Czynniki degradacji lasów i ich skutki dawniej i dziś (na przykładzie Puszczy Kozienickiej) [Factors in forests decline and its ancient and modern results (as exemplified by Kozienicka Forest], in Śmigielska, M., Stodczyk, J. (eds.) Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej [Geographical aspects of globalization and European integration], Opole, 125-132.
16. Plit, J. (2004), Changes in the settlement system and land use in the valley of the Vistula river in historical times (on the segment between Wargocin and Magnuszew), in Dobrzańska, H., Jerem, E., Kalicki, T. (eds.). The geoarcheology of river valleys, Budapest, 143-159.
17. Plit, J. (2004), Changes in the middle course of the River Vistula in historical time, Geographia Polonica, 11, 2: 47-61.
18. Sauer, C. (1925), The Morphology of landscape. University of California Publications in Geography, 2: 19-53.
19. Solon, J. (2008), Typy krajobrazu kulturowego Polski [Types of cultural landscape of Poland], in: Klasyfikacja Krajobrazu Teoria i Praktyka [Landscape classification. Theory and practice]. Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. 20: 109-115.
20. Wąsowiczówna, T. (1957), Wczesnośredniowieczne przeprawy przez środkową Wisłę [Early medieval crossings of the middle course of the River Vistula], Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 5 (3): 433-453.
21. Wojciehowski, S. (ed.) (1966), Atlas Historyczny Polski. Województwo lubelskiego w drugiej połowie XVI wieku [Historical Atlas of Poland. The Lublin Voivodeship in the second half of the 16th century] Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 46 pp.
22. Zaręba, R. (1963), Puszcza Kozienicka w XVIII wieku [The Kozienice primaeval forest in the 18th century], Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 11 (2): 258-269.
23. Zaręba, R. (1974), Zmiany w drzewostanie i obszarze Puszczy Kozienickiej i Stromeckiej wywołane procesami gospodarczymi [Changes in the stand and area of the Kozienicka and Stromecka primaeval forests induced by economic processes], Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, 11 (3-4): 157-167.
24. Zielony, R. (ed.) (1997), Lasy Puszczy Kozienickiej, monografia przyrodniczoleśna [The Kozienicka forest, a nature monograph]. Wydawnictwa SGGW, Warszawa, 324 pp.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

84

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

111

Format:

Rozmiar pliku 2,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2011.1.6 ; oai:rcin.org.pl:4563

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji