Object

Title: Równowaga w grze fiskalno-monetarnej a priorytety banku centralnego i rządu.

Creator:

Woroniecka-Leciejewicz, Irena. Autor

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/4/2009

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 pages ; 21 cm ; Bibliography p. 20-21

Abstract:

Praca dotyczy zastosowania teorii gier w analizie polityki makro­ekonomicznej i wyborze policy mix, będącej kombinacją polityki mone­tarnej i fiskalnej. Celem pracy jest analiza interakcji decyzyjnych i wzajemnych uwarunkowań miedzy władzami monetarnymi i fiskalnymi z wykorzystaniem dwuosobowej gry między bankiem centralnym a rządem, zwanej grą fiskalno-monetamą, ze skończoną liczbą strategii w zakresie polityki pieniężnej i budżetowej, różniących się stopniem ich restrykcyjności/ekspansywności.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:144797

Source:

RB-2009-04

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information