RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Problem wyboru policy-mix w grze fiskalno-monetarnej z zastosowaniem funkcji logistycznej

Creator:

Woroniecka-Leciejewicz, Irena

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/62/2012

Publisher:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

[13] pages ; 21 cm ; Bibliography p. [12-13]

Abstract:

Praca przedstawia problem wyboru policy-mix, rozumianej jako kom­binacja polityki pieniężnej i budżetowej o określonym stopniu restryk- cyjności/ekspansywności w kontekście analizy różnych możliwych stanów równowagi w grze fiskalno-monetarnej. Do odzwierciedlenia zależności między dynamiką PKB i inflacją a instrumentami stabiliza­cyjnej polityki makroekonomicznej, w tym polityki pieniężnej (realną stopą procentową) i budżetowej (deficytem budżetowym w relacji do PKB) wykorzystano zmodyfikowaną funkcję logistyczną, która umoż­liwia uwzględnienie specyfiki oddziaływania tych instrumentów na koniunkturę gospodarczą. Badania obejmują również analizę wpływu priorytetów władz fiskalnych i monetarnych na równowagę i tym sa­mym na wybór policy-mix.

Relation:

Raport Badawczy = Research Report

Detailed Resource Type:

Report

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:144849

Source:

RB-2012-62

Language:

pol

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of Systems Research Institute PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information