Object

Title: Ideals of Episcopal Power, Legal Norms and Military Activity of the Polish Episcopate between the Twelfth- and Fourteenth Centuries

Creator:

Kotecki, Radosław ORCID ; Maciejewski, Jacek (1962– ) ORCID

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny, Vol. 127 (2020) English-Language Edition No. 4

Institutional creator:

Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ISNI ; Polskie Towarzystwo Historyczne ISNI

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warsaw

Description:

p. 5-46

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This article is an attempt to illustrate relations between the theory and practice of the military activity of Polish bishops under the rule of the Piast dynasty. The problem is discussed based on an analysis of the locally formulated ideal of epis-copal power and the ideological and legal patterns reaching Poland that regulated the possibilities of using weapons by clergymen, and, in particular, defined the ways in which churchmen participated in wars and in declaring and conducting them.

References:

Abraham, Władysław, ‘Sprawa Muskaty’, RWHF PAU, 30, 1894, pp. 122–80.
Ambler, Sophie T., Bishops in the Political Community of England, 1213–1272, Oxford: Oxford University Press, 2017.
Analecta Vaticana 1202–1366, ed. Jan Ptaśnik, Cracow: Akademia Umiejętności, 1915, Monumenta Poloniæ Vaticana, vol. 3.
Antiquissimæ constitutiones synodales provinciæ Gneznensis, ed. Romuald Hube, St Petersburg: Typis II sectionis cancellariæ imperatoris, 1856.
Arnold, Benjamin, Count and Bishop in Medieval Germany, Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press,1991.
Arranz Guzmán, Ana, ‘Cuando el clérigo va a la guerra: algunos ejemplos de obispos “peleadores”’, in Guerra y paz en la Edad Media, ed. Ana Arranz Guzmán, María del Pilar Rábade Obradó and Óscar Villarroel Gonzáles, Madrid: Sílex, 2013, pp. 275–308.
Baldwin, John W., The Government of Philip Augustus: Foundations of French Royal Power in the Middle Ages, Berkeley, CA, and Ann Arbor, CA: University of California Press, 1986.
Banaszkiewicz, Jacek, ‘Rocznik tzw. małopolski (minorycki) z początku XIV wieku — próba dookreślenia zabytku’, in Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, 2 vols, Warsaw: Instytut Historii PAN and Neriton, 2018, vol. 1, ed. Jacek Banaszkiewicz, Andrzej Dąbrówka and Piotr Węcowski, pp. 353–65.
Baran-Kozłowski, Wojciech, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199–1219): Działalność kościelna i polityczna, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005.
Baran-Kozłowski, Wojciech, ‘Reforma gregoriańska w Europie Środkowej za pontyfikatu Innocentego III’, in Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, ed. Józef Dobosz, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009, pp. 151–67.
Baran-Kozłowski, Wojciech, ‘Rola Stolicy Apostolskiej w działaniach reformatorskich arcybiskupa Henryka Kietlicza’, in Sacri canones servandi sunt: Ius canonicum et status ecclesiæ sæculis XIII–XV, ed. Pavel Krafl, Prague: Historický Ústav AV ČR, 2008, pp. 490–94.
Barrow, Julia, The Clergy in the Medieval World: Secular Clerics, Their Families and Careers in North-Western Europe, c. 800–c. 1200, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Benson, Robert L., ‘The Obligations of Bishops with “Regalia”: Canonistic Views from Gratian to the Early Thirteenth Century’, in Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law, ed. Stephan Kuttner and Joseph Ryan, Vatican City: S. Congregatio de Seminariis et Studiorum Universitatibus, 1965, pp. 123–37.
Bielak, Włodzimierz, Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
Borkowska, Urszula, Treści ideowe w dziełach Jana Długosza: Kościół i świat poza Kościołem, Lublin: Wydawnictwo KUL, 1983.
Boroń, Piotr, ‘Biskup wrocławski Walter i początki kultury umysłowej na Śląsku’, in Źródła kulturyumysłowejw Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego Śląska, ed. Antoni Barciak, Katowice: Instytut Górnośląski, 2005, pp. 115–32.
Brundage, James A., ‘Holy War and the Medieval Lawyers’, in The Holy War, ed. Thomas Patrick Murphy, Columbus, OH: Ohio State University Press, 1976, pp. 99–140.
Bubczyk, Robert, ‘Postawy ludzi Kościoła wobec alkoholu w średniowiecznej Polsce’, in Oblicza alkoholu w kulturze elit od średniowiecza do współczesności, ed. Robert Bubczyk, Barbara Hołub and Justyna Sołtys, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2015, pp. 49–63.
Bührer-Thierry, Geneviève, ‘Bishops as City Defenders in Early Medieval Gaul and Germany’, in Between Sword and Prayer: Warfare and Medieval Clergy in Cultural Perspective, ed. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski and John S. Ott, Leiden and Boston, MA: Brill, 2018, pp. 24–45.
Bührer-Thierry, Geneviève, ‘Des évêques sur la frontière: Christianisation et sociétés de frontière sur les marches du monde germanique aux Xe–XIe siècle’, Quæstiones Medii Ævi Novæ, 16, 2011, pp. 61–80.
Burkhardt, Stefan, Mit Stab und Schwert: Bilder, Träger und Funktionen erzbischöflicher Herrschaft zur Zeit Kaiser Friedrich Barbarossas: Die Erzbistümer Köln und Mainz im Vergleich, Ostfildern: Thorbecke, 2008.
Campbell, Gerard J., ‘Temporal and Spiritual Regalia during the Reigns of St. Louis and Philip III’, Traditio, 20, 1964, pp. 351–83.
Chapman, Alice, Sacred Authority and Temporal Power in the Writings of Bernard of Clairvaux, Turnhout: Brepols, 2013.
Chew, Helena M., The English Ecclesiastical Tenants in Chief and Knight Service, London: Oxford University Press, 1932.
Chronica Poloniæ maioris, ed. Brygida Kürbis, Warsaw: PWN, 1970, MPH s.n., vol. 8.
Chronica principum Poloniæ, ed. Zygmunt Węclewski, in MPH, vol. 3, Lwów: Akademia Umiejętności, 1878, pp. 423–578.
Codex iuris Bohemici, 4 vols, ed. Hermenegild Jireček, Prague: [n. pub.], 1867–83, vol. 1.
Coupland, Simon, ‘The Carolingian Army and the Struggle against the Vikings’, Viator, 35, 2004, pp. 49–70.
Crosby, Everett U., The King’s Bishops: The Politics of Patronage in England and Normandy, 1066–1216, New York: Palgrave Macmillan, 2013.
Cushing, Kathleen, Papacy and Law in the Gregorian Revolution: The Canonistic Work of Anselm of Lucca, Oxford: Clarendon Press, 1998.
Dalewski, Zbigniew, ‘Książę i biskup: Spór Bolesława Rogatki z biskupem wrocławskim Tomaszem I’, RH, 73, 2007, pp. 83–106.
Deptuła, Czesław, ‘Biskup i władca. Z problematyki ideologii państwowej i świadomości narodowej polskiego średniowiecza’, Więź, 11, 1968, pp. 42–65.
Derwich, Marek, ‘Relacje między monarchią i możnymi a Kościołem, czy: kto, kiedy i gdzie fundował najstarsze instytucje kościelne w Polsce? [na marginesie monografii Józefa Dobosza, Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku]’, RH, 68, 2002, pp. 195–205.
Długosz, Jan, Catalogus Archiepiscoporum Gnesnensium, in Joannis Dlugossii senioris canonici cracoviensis Opera omnia, 14 vols, ed. Ignacy Polkowski and Żegota Pauli, Cracow: E Typographia ephemeridum ‘Czas’ Fr. Kulczycki & soc., 1863–87, vol. 1, 1887, pp. 337–78.
Długosz, Jan, Catalogus Episcoporum Cracoviensium, in Joannis Dlugossii senioris canonici cracoviensis Opera omnia, 14 vols, ed. Ignacy Polkowski and Żegota Pauli, Cracow: E Typographia ephemeridum ‘Czas’ Fr. Kulczycki & soc., 1863–87, vol. 1, 1887, pp. 379–437.
Donalson, Malcolm Drew, The History of the Wolf in Western Civilization: From Antiquity to the Middle Ages, Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 2006.
Dopełnienie szamotulskie, ed. August Bielowski, in MPH, vol. 2, Lwów: Akademia Umiejętności, 1872, pp. 861–71.
Drelicharz, Wojciech, Annalistyka małopolska XIII–XV wieku: Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Cracow: PAU, 2003.
Duggan, Lawrence G., Armsbearing and the Clergy in the History and Canon Law of Western Christianity, Woodbridge: Boydell Press, 2013.
Duggan, Lawrence G., ‘Armsbearing by the Clergy and the Fourth Lateran Council’, in The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ‘ius commune’, ed. Andrea Massironi and Atria A. Larson, Turnhout: Brepols, 2018, pp. 63–75.
Ehrlich, Ludwik, Polski wykład prawa wojny XV wieku: Kazanie Stanisława ze Skarbimierza ‘De bellis iustis’, Warsaw: Wydawnictwo Prawnicze, 1955.
Erdmann, Carl, The Origin of the Idea of Crusade, transl. Marshall W. Baldwin and Walter Goffart, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1977.
Fletcher, Richard A., ‘Regalian Right in Twelfth-Century Spain: The Case of Archbishop Martín of Santiago de Compostela’, Journal of Ecclesiastical History, 28, 1977, 4, pp. 337–60.
Forstner, Dorothea, Świat symboliki chrześcijańskiej, transl. and ed. Wanda Zakrzewska, Paweł Pachciarek and Ryszard Turzyński, Warsaw: Pax, 1990.
Fried, Johannes, ‘Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jahrhundert, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 29, 1973, pp. 450–528.
Galli Anonymi Cronicæ et gesta ducum sive principium Polonorum, ed. Karol Maleczyński, Cracow: PAU, 1952, MPH s.n., vol. 2.
Gawlas, Sławomir, ‘Człowiek uwikłany w wielkie procesy — przykład Muskaty’, in Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, ed. Roman Michałowski and Ewa Biernacka, Warsaw: DiG, 1997, pp. 391–401.
Gawron, Jan, ‘Czarna legenda biskupa krakowskiego Pawła z Przemankowa’, Annales Universitatis Mariæ Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia, 71, 2016, pp. 25–64.
Goliński, Mateusz, ‘Służba rycerska a potencjał militarny księstw śląskich w późnym średniowieczu: Księstwo nysko-otmuchowskie’, Sobótka, 53, 1998, 1–2, pp. 33–67.
Gołąbek, Katarzyna, ‘Antywzorzec biskupa w instrukcji kapituły krakowskiej na synod piotrkowski 1551 r.’, PH, 101, 2010, 1, pp. 13–52.
Góra, Jan W., ‘Sylwetka biskupa w XII i XIII-wiecznej Polsce na podstawie kronik i żywotów świętych’, Studia Teologiczno-Dogmatyczne, 4, 1984, pp. 3–191.
Gregorii Magni Liber regulæ pastoralis, ed. Jacques-Paul Migne, in PL, t. 77, Paris: apud editorem Jacques-Paul Migne, 1849
Grodecki, Roman, ‘Dzieje polityczne Śląska do roku 1290’, in Historia Śląska od najdawniejszych czasów do roku 1400, 3 vols, ed. Stanisław Kutrzeba, Cracow: PAU, 1933–36, vol. 1, pp. 155–326.
Güttner-Sporzyński, Darius von, Poland, Holy War, and the Piast Monarchy, 1100– 1230, Turnhout: Brepols, 2014.
Harvey, Katherine, ‘Food, Drink, and the Bishop in Medieval England, ca. 1100– ca. 1300’, Viator, 46, 2015, 2, pp. 155–76.
Hehl, Ernst-Dieter, Kirche und Krieg im 12. Jahrhundert: Studien zu Kanonischem Recht und politischer Wirklichkeit, Stuttgart: Hiersemann, 1980.
Hockay, Jean, ‘Alexandre et Gauthier: Deux Malonnois en Pologne, au XIIe siècle’, Guetteur Wallon, 54, 1978, 3, pp. 81–95.
Hodgson, Natasha R., ‘Lions, Tigers, and Bears: Encounters with Wild Animals and Bestial Imagery in the Context of Crusading to the Latin East’, Viator, 44, 2013, 1, pp. 65–93.
Houghton, Robert, ‘Italian Bishops and Warfare during the Investiture Contest: The Case of Parma’, in Between Sword and Prayer: Warfare and Medieval Clergy in Cultural Perspective, ed. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski and John S. Ott, Leiden and Boston, MA: Brill, 2018, pp. 274–302.
Howe, John, ‘The Nobility’s Reform of the Medieval Church’, AHR, 93, 1988, 2, pp. 317–39
Irgang, Winfried, ‘“Libertas ecclesiæ” und landesherrliche Gewalt — Vergleich zwischen dem Reich und Polen’, in Winfried Irgang, Schlesien im Mittelalter: Siedlung — Kirche — Urkunden: ausgewählte Aufsätze, ed. Norbert Kersken and Jürgen Warmbrunn, Marburg: Herder Institut, 2007, pp. 182–208.
Irgang, Winfried, ‘“Libertas ecclesiæ” und landesherrliche Gewalt: Zur Kirchenpolitik der schlesischen Piasten im 13. Jahrhundert’, in Winfried Irgang, Schlesien im Mittelalter: Siedlung — Kirche — Urkunden: ausgewählte Aufsätze, ed. Norbert Kersken and Jürgen Warmbrunn, Marburg: Herder Institut, 2007, pp. 158–81.
Jan z Dąbrówki, Komentarz do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem, ed. Marian Zwiercan, Cracow: PAU, 2008, MPH s.n., vol. 14.
Janotta, Christine Edith, ‘Der Hund im Mittelalter’, Innsbrucker Historische Studien, 14–15, 1994, pp. 13–32.
Jensen, Kurt Villads, ‘Bishops on Crusades’, in ‘Dominus Episcopus’: Medieval Bishops between Diocese and Court, ed. Anthony John Lappin and Elena Balzamo, Stockholm: Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2018, pp. 83–99.
Jerzak, Norbert, ‘Zabiegi biskupa Tomasza II o auxilium brachii secularis przeciw księciu Henrykowi IV Probusowi w 1287 roku’, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 24, 2016, 2, pp. 203–12.
Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum, ed. Jan Szlachtowski, in MPH, t. 2, Lwów: Akademia Umiejętności, 1872, pp. 619–756.
Joannis Dlugossii Annales seu Cronicæ incliti Regni Poloniæ, Books 3–4, ed. Zofia Budkowa et al., Warsaw: PWN, 1970.
Joannis Dlugossii Annales seu Cronicæ incliti Regni Poloniæ, Books 7–8, ed. Zofia Budkowa et al., Warsaw: PWN, 1975.
Joannis Dlugossii Annales seu Cronicæ incliti Regni Poloniæ, Books 11–12, ed. Krzysztof Baczkowski et al., Warsaw: PWN, 2001.
Katalogi biskupów krakowskich, ed. Józef Szymański, Warsaw: PWN, 1974, MPH s.n., vol. 10, part 2.
Kejř, Jiří, ‘Pronikání kanonického práva do středověkého českého státu’, Revue církevního práva, 8, 1997, 3, pp. 137–56.
Keupp, Jan U., ‘Die zwei Schwerter des Bischofs: Von Kriegsherren und Seelenhirten im Reichsepiskopat der Stauferzeit’, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 117, 2006, pp. 1–24.
Klemettilä, Hannele, Animals and Hunters in the Late Middle Ages: Evidence from the BnF MS fr. 616 of the ‘Livre de chasse by Gaston Fébus’, New York: Routledge, 2015.
Kobielus, Stanisław, Bestiarium chrześcijańskie: Zwierzęta w symbolice i interpretacji: Starożytność i średniowiecze, Warsaw: Pax, 2002.
Kotecki, Radosław, ‘Aleksander z Malonne — “persona mixta”: Wojowniczy biskup na krańcach chrześcijańskiego świata i jego kronikarski portret’, St. Źr., 55, 2017, pp. 51–78.
Kotecki, Radosław, ‘Lions and Lambs, Wolves and Pastors of the Flock: Portraying Military Activity of Bishops in Twelfth-Century Poland’, in Between Sword and Prayer: Warfare and Medieval Clergy in Cultural Perspective, ed. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski and John S. Ott, Leiden and Boston, MA: Brill, 2018, pp. 303–40.
Kotecki, Radosław, ‘Ordynariusz płocki Szymon w Gallowej narracji o bitwie Mazowszan z Pomorzanami (Gall II, 49)’, in Ecclesia et bellum: Kościół wobec wojny i zaangażowania militarnego duchowieństwa w wiekach średnich, ed. Radosław Kotecki and Jacek Maciejewski, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW, 2016, pp. 142–67.
Kotecki, Radosław, ‘Żydzi, świętokradcy i pokój książęcy: Wokół instytucji protekcji monarszej w Polsce piastowskiej’, in Oryginalność i wtórność polskiej kultury politycznej i religijnej od X do XIII wieku, ed. Roman Michałowski and Grzegorz Pac, Warsaw: Wydawnictwa UW, 2020, pp. 27–75.
Kotecki, Radosław and Jacek Maciejewski, ‘Writing Episcopal Courage in Twelfth-Century Poland: Gallus Anonymous and Master Vincentius’, in Episcopal Power and Personality in Medieval Europe, 900–1480, ed. Peter Coss et al., Turnhout: Brepols, 2020, pp. 35–61.
Kotecki, Radosław, Jacek Maciejewski and John S. Ott, ‘The Medieval Clergy and War: A Historiographical Introduction’, in Between Sword and Prayer: Warfare and Medieval Clergy in Cultural Perspective, ed. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski and John S. Ott, Leiden and Boston, MA: Brill, 2018, pp. 1–23.
Kowalska, Barbara, ‘Biskup w oczach hagiografów’, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Zeszyty Historyczne, 13, 2014, pp. 13–29.
Krafl, Pavel, ‘Prawo kościelne w Czechach i na Morawach w średniowieczu’, Echa Przeszłości, 11, 2010, pp. 19–36.
Kras, Paweł, Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Lublin: TN KUL, 1998.
Kwiatkowski, Stefan, Powstanie i kształtowanie się chrześcijańskiej mentalności religijnej w Polsce do końca XIII w., Warsaw, Poznań and Toruń: PWN, 1980.
Kwiatkowski, Stefan, ‘Utracona wiarygodność statutów Jakuba z Leodium’, Klio, 7, 2005, 7, pp. 159–64.
Labuda, Gerard, ‘O katalogach biskupów krakowskich przed Długoszem’, St. Źr., 27, 1983, pp. 83–96.
Langton, John, ‘English Bishops’ Hunting Rights, Hunts, and Hunting Grounds’, in Princes of the Church: Bishops and Their Palaces, ed. David W. Rollason, London and New York: Routledge, 2017, pp. 115–26.
Larson, Atria A., ‘Killing a Career: Homicide and the Development of Medieval Clerical Discipline’, The Jurist: Studies in Church Law and Ministry, 74, 2014, 2, pp. 265–88.
Lund, Niels, ‘Absalon som kriger og politiker’, in Absalon: Fædrelandets fader, ed. Frank Birkebæk, Tom Christensen and Inge Skovgaard-Petersen, [Roskilde]: Roskilde museums forlag, 1996, pp. 73–90.
Lutterbach, Hubertus, ‘Die für Kleriker bestimmten Verbote des Waffentragens, des Jagens sowie der Vogelund Hundehaltung (a. 500–900)’, Zeitschrift für Kirchengeschichte, 109, 1998, 2, pp. 149–66.
Maciejewski, Jacek, ‘A Bishop Defends His City, or Master Vincentius’s Troubles with the Military Activity of His Superior’, in Between Sword and Prayer: Warfare and Medieval Clergy in Cultural Perspective, ed. Radosław Kotecki, Jacek Maciejewski and John S. Ott, Leiden and Boston, MA: Brill, 2018, pp. 341–68.
Maciejewski, Jacek, ‘Biskup krakowski Pełka a bitwa nad Mozgawą w 1195 roku’, KH, 124, 2018, 3, pp. 411–38.
Maciejewski, Jacek, ‘Biskupi polscy na wojnach monarchów w XIII–XIV wieku’, Res Historica, 51, 2021 (in print).
Maciejewski, Jacek, Episkopat polski doby dzielnicowej, 1180–1320, Cracow: Societas Vistualana; Bydgoszcz: Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 2003.
Maciejewski, Jacek, ‘Making War and Enormities: Violence within the Church in the Diocese of Cracow at the Beginning of the 14th Century’, in ‘Ecclesia et Violentia’: Violence against the Church and Violence within the Church in the Middle Ages, ed. Radosław Kotecki and Jacek Maciejewski, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, pp. 141–65.
Maciejewski, Jacek, ‘Memory of “Warrior-Bishops” of Płock Included into Jan Długosz’s Works’, in Christianity and War in Medieval East Central Europe and Scandinavia, ed. Radosław Kotecki, Carsten Selch Jensen and Stephen Bennett, Leeds: ARC Humanities Press and Amsterdam University Press, 2021 (in print).
Magistri Vincentii dicti Kadłubek Chronica Polonorum, ed. Marian Plezia, Cracow: PAU, 1994, MPH s.n., vol. 11.
Mesley, Matthew M., ‘Beyond Celibacy: Medieval Bishops, Power and Masculinity in the Middle Ages’, in The Palgrave Handbook of Masculinity and Political Culture in Europe, ed. Christopher Fletcher et al., London: Palgrave Macmillan, 2018, pp. 133–60.
Michałowski, Roman, ‘Święty Wojciech — biskup reformator w Europie X wieku’, in Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, ed. Zbigniew Dalewski, Warsaw: Instytut Historii PAN, 2014, pp. 169–210.
Miller, Andrew G., ‘Deer Parks and Masculine Egos: Knights, Priors, and Bishops in the Medieval North of England’, in Princes of the Church: Bishops and Their Palaces, ed. David W. Rollason, London and New York: Routledge, 2017, pp. 127–41.
Miller, Andrew G., ‘Knights, Bishops and Deer Parks: Episcopal Identity, Emasculation and Clerical Space in Medieval England’, in Negotiating Clerical Identities: Priests, Monks and Masculinity in the Middle Ages, ed. Jennifer D. Thibodeaux, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2010, pp. 204–37.
Mors et miracula beati Verneri, episcopi Plocensis auctore Iohanne, decano Plocensi, ed. Wojciech Kętrzyński, in MPH, vol. 4, Lwów: Akademia Umiejętności, 1884, pp. 748–54.
Múcska, Vincent, Uhorsko a cirkevné reformy 10. a 11. storočia, Brno: Stimul, 2004.
Najstarszy zwód prawa polskiego, ed. Józef Matuszewski and Jacek S. Matuszewski, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 1995.
Nakashian, Craig M., Warrior Churchmen of Medieval England, 1000–1250: Theory and Reality, Woodbridge: Boydell Press, 2016.
Noonan, John T., ‘Who was Rolandus?’, in Law, Church, and Society: Essays in Honor of Stephan Kuttner, ed. Kenneth Pennington and Robert Somerville, Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press,1977, pp. 21–48.
Nowacki, Józef, ‘Biskup Andrzej Bniński w walce z husytami Zbąszynia: Nieznane karty procesów husyckich z roku 1439’, RH, 10, 1934, 2, pp. 248–78.
Ott, John S., Bishops, Authority, and Community in Northwestern Europe, c. 1050–1150, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
Ożóg, Krzysztof, ‘Dopełnienie szamotulskie — studium źródłoznawcze’, SH, 35, 1992, 2, pp. 143–53.
Pakulski, Jan, ‘Mikołaj z Wenecji — krwawy diabeł: Ze studiów nad genealogią Nałęczów’, Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, 7, 1970, pp. 53–61.
Parisse, Michel, ‘The Bishop: Prince and Prelate’, in The Bishop: Power and Piety at the First Millennium, ed. Sean Gilsdorf, Münster: Lit, 2004, pp. 1–22.
Pauk, Marcin Rafał, review of Włodzimierz Bielak, Biskup i jego urząd w oczach średniowiecznych kronikarzy polskich, Lublin, 2011, PH, 104, 2014, 3, pp. 597–601.
Pauk, Marcin Rafał, ‘Capella regia i struktury Kościoła monarszego w Europie Środkowej X–XII wieku: Ottońsko-salickie wzorce ustrojowe na wschodnich rubieżach łacińskiego chrześcijaństwa’, in Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, ed. Zbigniew Dalewski, Warsaw: Instytut Historii PAN, 2014, pp. 211–77.
Pauk, Marcin Rafał, ‘“Quicquid pertinebat ad imperium”: Kościół w Polsce a Rzesza do połowy XII wieku’, in Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów, ed. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk and Marzena Matla-Kozłowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017, pp. 249–80.
Pauk, Marcin Rafał, and Ewa Wółkiewicz,‘“Ministri enim altaris ministri curie facti sunt”: Ottońsko-salicki “system” Kościoła Rzeszy i jego oddziaływanie w Europie Środkowej XI–XII wieku’, in Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, ed. Józef Dobosz, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009, pp. 105–38.
Perron, Anthony, ‘Saxo Grammaticus’s Heroic Chastity: A Model of Clerical Celibacy and Masculinity in Medieval Scandinavia’, in Negotiating Clerical Identities: Priests, Monks and Masculinity in the Middle Ages, ed. Jennifer D. Thibodeaux, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, 2010, pp. 113–35.
Pietras, Tomasz, ‘Krwawy wilk z pastorałem’: Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warsaw: Semper, 2001.
Plezia, Marian, ‘Księgozbiór katedry krakowskiej wedle inwentarza z r. 1110’, in Silva rerum. Series nova, ed. Tadeusz Ulewicz, Cracow: Wydawnictwo Literackie, 1981, pp. 16–29.
Pluskowski, Aleksander, Wolves and the Wilderness in the Middle Ages, Woodbridge: Boydell Press, 2006.
Reuter, Timothy, ‘A Europe of Bishops: The Age of Wulfstan of York and Burchard of Worms’, in Patterns of Episcopal Power: Bishops in Tenth and Eleventh Century Western Europe, ed. Ludger Körntgen and Dominik Waßenhoven, Berlin and Boston, MA: De Gruyter, 2011, pp. 17–38.
Rocznik kapituły gnieźnieńskiej, in Roczniki wielkopolskie, ed. Brygida Kürbis, Warsaw: PWN, 1962, pp. 1–9, MPH s.n., vol. 6.
Rocznik kapituły krakowskiej, in Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz, ed. Zofia Kozłowska-Budkowa, Warsaw: PWN, 1978, pp. 21–105, MPH s.n., vol. 5.
Rocznik małopolski, ed. August Bielowski, in MPH, vol. 3, Lwów: Akademia Umiejętności, 1878, pp. 135–202.
Rosik, Stanisław, Bolesław Krzywousty, Wrocław: Chronicon, 2013.
Russell, Frederick K., The Just War in the Middle Ages, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
Saxo Grammaticus, Gesta Danorum, 2 vols, ed. Karsten Friis-Jensen, Oxford: Clarendon Press, 2015.
Schlesisches Urkundenbuch, 6 vols, Cologne: Böhlau, 1963–98, vol. 5: 1282–1290, 1993, ed. Heinrich Appelt, Josef Joachim Menzel and Winfried Irgang.
Schlesisches Urkundenbuch, 6 vols, Cologne: Böhlau, 1963–98, vol. 6: 1291–1300, ed. Heinrich Appelt, Josef Joachim Menzel and Winfried Irgang.
II Catalogus episcoporum Wladislaviensium (Volboriensis), ed. Wojciech Kętrzyński, in MPH, vol. 4, Lwów: Akademia Umiejętności, 1884, pp. 24–30.
Semkowicz, Władysław, ‘Nieznany testament biskupa wrocławskiego (1270– 1292)’, Collectanea Theologica, 17, 1936, 1–2, pp. 263–72.
Skwierczyński, Krzysztof, ‘Centrum i prowincja — rewolucja gregoriańska w Kościele powszechnym a reforma gregoriańska w Kościele polskim’, in Kościół w monarchiach Przemyślidów i Piastów, ed. Józef Dobosz, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2009, pp. 181–92.
Smirnova, Victoria, ‘No Way to Salvation for German Bishops? The Case of St. Engelbert of Cologne’, in Saintly Bishops and Bishop’s Saints, ed. John S. Ott and Trpimir Vedriš, Zagreb: Hagiotheca, 2012, pp. 183–200.
Sot, Michel, ‘Des évêques à la guerre (VIIIe–XIIIe siècle)’, in Guerre et société au Moyen Âge: Byzance — Occident (VIIIe–XIIIe siècle), ed. Dominique Barthélemy and Jean-Claude Cheynet, Paris: Association des amis du Centre d’histoire et civilisation de Byzance, 2010, pp. 103–12.
Stróżyk, Paweł, ‘Monogram z roty arcybiskupa gnieźnieńskiego Henryka Kietlicza z 1208 roku’, RH, 77, 2011, pp. 169–81.
Szabó, Thomas, ‘Die Kritik der Jagd: Von der Antike zum Mittelalter’, in Jagd und höfische Kultur im Mittelalter, ed. Werner Rösener, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1997, pp. 167–229.
Szymaniak, Marek, Biskup płocki Gedko (1206–1223): Działalność kościelno-polityczna na tle procesu emancypacji Kościoła polskiego spod władzy książęcej, Toruń: Adam Marszałek, 2007.
Szymański, Józef, ‘Biskupstwa polskie w wiekach średnich: Organizacja i funkcje’, in Kościół w Polsce, 2 vols, Cracow: Znak, 1968–70, vol. 1: Średniowiecze, ed. Jerzy Kłoczowski, pp. 127–233.
Szymczak, Jan, ‘W kwestii liczebności oddziałów wojskowych w Polsce okresu rozbicia dzielnicowego’, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, 2, 1981, pp. 51–75.
Tęgowski, Jan, ‘Postawa polityczna arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzęty w czasie bezkrólewia po śmierci Ludwika Węgierskiego’, in Genealogia — rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, ed. Andrzej Radzimiński and Jan Wroniszewski, Toruń: Wydawnictwo UMK, 1996, pp. 131–43.
Taylor Louisa, ‘Bishops, War, and Canon Law: The Military Activities of Prelates in High Medieval Norway’, Scandinavian Journal of History, 7, 2019, 2, pp. 1–23.
Vetera monumenta Poloniæ et Lithuaniæ gentiumque finitimarum historiam illustrantia, 4 vols, ed. August Theiner, Rome: Typis Vaticanis, 1860–64, vol. 1.
Vetulani, Adam, ‘Przenikanie zasad powszechnego prawa kanonicznego i prawa rzymskiego do piastowskiej Polski’, in Adam Vetulani, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, pp. 95–128.
Vetulani, Adam, ‘W poszukiwaniu nowych źródeł’, in Adam Vetulani, Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, pp. 75–94.
Vita et miracula sanctæ Kyngæ ducissæ Cracoviensis, ed. Wojciech Kętrzyński, in MPH, vol. 4, Lwów: Akademia Umiejętności, 1884, pp. 662–744.
Vita S. Stanislai episcopi Cracoviensis (Vita maior), ed. Wojciech Kętrzyński, in MPH, vol. 4, Lwów: Akademia Umiejętności, 1884, pp. 319–438.
Vita S. Stanislai episcopi Cracoviensis (Vita minor), ed. Wojciech Kętrzyński, in MPH, vol. 4, Lwów: Akademia Umiejętności, 1884, pp. 238–85.
Vogt, Helle, ‘Absalon: évêque, guerrier et le Richelieu du Danemark’, in Autour de Lanfranc (1010–2010): Réforme et réformateurs dans l’Europe du Nord-Ouest (XIe–XIIe siècles), ed. Julia Barrow, Fabrice Delivré and Véronique Gazeau, Caen: Presses Universitaires de Caen, 2015, pp. 329–42.
Webb, Jeffrey R., ‘Representations of the Warrior-Bishop in Eleventh-Century Lotharingia’, Early Medieval Europe, 24, 2016, 1, pp. 103–30.
Weigand, Rudolf, ‘Magister Rolandus und Papst Alexander III’, Archiv für katholisches Kirchenrecht, 149, 1980, pp. 3–44.
Wójcik, Walenty, ‘Udzielanie pomocy monarszej Kościołowi w Polsce średniowiecznej’, Prawo Kanoniczne, 3, 1960, 1–2, pp. 71–86.
Wółkiewicz, Ewa, ‘Niegodna rozrywka czy instrument władzy? Biskupi i łowy w późnym średniowieczu’, in Rzeczy i ludzie: Kultura materialna w późnym średniowieczu i w okresie nowożytnym: Studia dedykowane Marii Dąbrowskiej, ed. Wojciech Bis and Magdalena Bis, Warsaw: IAE PAN, 2014, pp. 205–17.
Wünsch, Thomas, ‘Der heilige Bischof — Zur politischen Dimension von Heiligkeit im Mittelalter und ihrem Wandel’, Archiv für Kulturgeschichte, 82, 2000, 2, pp. 261–302.
Wyrozumski, Jerzy, ‘Pontyfikat arcybiskupi i reformy Henryka Kietlicza’, in 1000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ed. Jerzy Strzelczyk and Janusz E. Górny, Gniezno: Gaudentinum, 2000, pp. 97–105.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

127

Issue:

Eng.-Lang. Ed. 4

Start page:

5

End page:

46

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:154101 ; 0023-5903 ; 2451-1315 ; 10.12775/KH.2020.127.SI.1.01

Source:

IH PAN, sygn. A.52/126/Eng.-Lang. Ed.4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/126/Eng.-Lang. Ed.4 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

National Programme for the Development of the Humanities

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information