Obiekt

Tytuł: Kwartalnik Historyczny R. 116 nr 2 (2009), Od redakcji

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł - inny niecytowalny

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 116 nr 2 (2009)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-12

Bibliografia:

Bernacki Włodzimierz. 1997. Naród, jednostka, państwo. Myśl polityczna demoliberałów galicyjskich 1882-1905. Kraków : WUJ.
Dabrowski Patrice M. 2004. Commemorations and the Shaping of Modem Poland. Bloomington : Press.
Dormus Katarzyna. 2006. Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego lat 1826-1918. Warszawa : Semper.
Dufrat Joanna. 2001. Kobiety w kręgu lewicy niepodległościowej. Od Ligi Kobiet pogotowia wojennego do Ochotniczej Legii Kobiet 1908-1918. Toruń: Adam Marszałek.
Gąsowski Tomasz. 1996. Między gettem a światem: dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Universitas.
Grodziski Stanisław. 2007. Studia galicyjskie. Rozprawy i przyczynki do historii ustroju Galicji. Kraków : WUJ.
Himka John-Paul. 1999. Religion and Nationality in the Western Ukraine. The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in Galicia 1867-1900. Montreal-London : Univ. Press.
Himka John-Paul. 1999. The Construction of Nationality in Galician Rus': Icarian Flights in almost all directions. W Intellectuals and Articulation of the Nation, 109-164. Ann Arbor University Press.
Karolczak Kazimierz. 2002. Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów Lwowa, t. 4.Lublin : KUL.
Kozińska-Witt Hanna. 1999. Die Krakauer Jüdische Reformgemeinde 1864-1874, Frankfurt am Main : Verlag.
Maciak Dariusz. 2006. Próba porozumienia polsko-ukraińskiego w Galicji w latach 1888-1895. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
Madurowicz-Urbańska Hanna. 1994. Stan i potrzeby badań nad historią gospodarczą Galicji w świetle polskiej historiografii. W Historia i polityka, 201-222. Rzeszów : Wydawnictwo Naukowe.
Molenda Jan. 1999. Chłopi, naród, niepodległość. Kształtowanie się postaw narodowych i obywatelskich chłopów w Galicji i Królestwie Polskim w przededniu odrodzenia Polski. Warszawa : IH PAN.
Prokopovych Markian. 2009. Habsburg Lemberg. Architecture, Public Space and Politics In the Galician Capital, 1772-1914. West Lafayette Ind.: Purdue Univ. Press.
Purchla Jacek. 1993. Theatre Architecture oj the Late 19th Century In Central Europe. Cracow : WUJ.
Purchla Jacek. 2001. Vernacular Style in Central Europe. Cracow : WUJ.
Sereda Ostap. 2001. “What shall we be? Public Debates over the National Identity of Galician Ruthenians in the 1860s”. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 49, 2: 200-212.
Sereda Ostap. 2006. “From Church-based to Cultural Nationalism: Early Ukrainophiles, Ritual-purification movement and emerging Cult of Taras Shevchenko in Austrian Eastern Galicia in the 1860s”. Canadian American Slavic Studies 40, 1: 21-47.
Sosnowska Danuta. 2008. Inna Galicja. Warszawa : Semper.
Struve Kai. 2005. Bauern und Nation in Galizien. Über Zugehörigkeit und soziale Emanzipation im 19. Jahrhundert. Berlin : Verlag.
Śliż Małgorzata. 2006. Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914. Aspekt prawny procesu emancypacji Żydów w Galicji. Kraków : Wydawnictwo Universitas.
Ther Philipp. 2006. In der Mitte der Gesellschaft. Operntheater in Zentraleuropa 1815-1914. Münich : Verlag M.
Trzeciakowski Lech. K. Makowski. 1999. Samomodernizacja społeczeństw w XIX wieku: Irlandczycy, Czesi, Polacy. Poznań : Wyd. UAM.
Wolff Larry. 2001. “Dynastic Conservatism and Poetic Violence in Ein-de-siècle Cracow: The Habsburg Matrix of Polish Modernism”. The American Historical Review 106, 3 : 735-764.
Wolff Larry. 2004. “Inventing Galicia: Messianic Josephinism and the Recasting of Partitioned Poland”. Slavic Review 63, 4: 818-840.
Zaârnûk Andriy. 2003. “Rus'ki patrioti v galic'komu seli 1860-1870-h rokiv: svâtoûrcï, obrâdovci, paternalisti i populisti (na přikladl samblrs'koï okolici)”. Ukraina moderna 8 : 107-126.
Żbikowski Andrzej. 1994. Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869-1919. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

116

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

12

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:11451 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/116/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/116/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data
Od redakcji 2015-09-16

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji