RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Procesy o czary w Polsce w epoce wczesnonowożytnej

Creator:

Wijaczka, Jacek (1960– )

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 116 nr 3 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 113-126 ; Reviewed book : Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII / Małgorzata Pilaszek. - Kraków, 2008

References:

Gałuszka Tomasz A. 2006. „Magia jako factum haereticale. Wokół bulli Jana XXII Super illius specula”. Przegląd Historyczny 97, 2: 221-240.
Pilaszek Małgorzata. 1998. „Procesy czarownic w Pobce w XVI-XVIII w. Nowe aspekty. Uwagi na marginesie pracy B. Baranowskiego”. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 42: 82-89.
Pilaszek Małgorzata. 1998. „W poszukiwaniu prawdy. O działalności sądów kryminalnych w Koronie XVI-XVIII w.”. Przegląd Historyczny 89, 3: 362-370.
Pilaszek Małgorzata. 2007. Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII. Kraków : WAM.
Płonka-Syroka B. 2001. Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne. Wrocław : WUWr.
Przybylak R. G. Wójcik. K. Marciniak. W. Chorążyczewski. W. Nowosad. P. Oliński. K. Syta. 2004. „Zmienność warunków termiczno-opadowych w Polsce w okresie 1501-1840 w świetle danych historycznych”. Przegląd Geograficzny 76, 1 : 5-31.
Tazbir Janusz. 1978. „Procesy o czary”, Odrodzenie i Reformacja w Polsce 23 : 169-177.
Tazbir Janusz. 2002. Cudzym piórem... Falsyfikaty historyczno-literackie. Poznań Rebis.
Tokarska-Bakir Joanna. 2001. „Ganz Andere? Żyd jako czarownica i czarownica jako Żyd w polskich i obcych źródłach etnograficznych, czyli jak czytać protokoły przesłuchań”. Res Publica Nova 8: 3-31.
Wijaczka Jacek. 2003. Procesy o czary w regionie świętokrzyskim w XVII-XVIII wieku. W Z przeszłości regionu świętokrzyskiego od XVI do XX wieku, 72-79. Kielce : Wydawnictwo Naukowe.
Wijaczka Jacek. 2004, „Mężczyźni jako ofiary procesów o czary przed sądem łobżenickim w drugiej połowie XVII wieku”. Czasy Nowożytne 17 : 29-33.
Wijaczka Jacek. 2004. „Proces o czary we wsi Młotkowo w 1692 roku. Przyczynek do polowania na czarownice w Rzeczypospolitej w XVII wieku”. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 48: 161-170.
Wijaczka Jacek. 2007. „Postępowanie sądowe w sprawie o czary w Toruniu w 1712 roku”. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 51: 199-212.
Wijaczka Jacek. 2009. „Polowanie na czarownice i czarowników w Nowem nad Wisłą i najbliższej okolicy miasta w XVII i w pierwszej połowie XVIII wieku”. Czasy Nowożytne 22: 140-146.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

116

Issue:

3

Start page:

113

End page:

126

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:11468

Source:

IH PAN, sygn. A.52/116/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/116/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information