Obiekt

Tytuł: Dialog republikanizmu z liberalizmem w związku z książką Anny Grześkowiak-Krwawicz o idei wolności

Twórca:

Butterwick-Pawlikowski, Richard (1968– )

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 117 nr 1 (2010)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 63-76 ; Tytuł pracy recenzowanej : Regina libertas : wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku / Anna Grześkowiak-Krwawicz. - Gdańsk, 2006. HASŁO Grześkowiak-Krwawicz, Anna. - Regina libertas

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Butterwick Richard. 2005. “Political Discourses of the Polish Revolution, 1788-1792”. English Historical Review 120 : 695-731.
Butterwick Richard. 2007. O ratunek Ojczyzny. Sprawa opodatkowania duchowieństwa katolickiego w początkach Sejmu Czteroletniego. W Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, 237-240. Łódź Wydawnictwo Naukowe.
Butterwick Richard. 2008. Konstytucja 3 Maja na tle nowożytnej Europy. Synteza republikanizmu i monarchizmu . W Lex est rex in Polonia et in Lithuania... Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dziedzictwo, 145-157. Warszawa PWN.
Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2000. „Quentin Skinner i teoria wolności republikańskiej”. Archiwum Filozofii i Myśli Społecznej 4 :165-174.
Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2002. Anti-Monarchism in Polish Republicanism in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. W Republicanism: A Shared European Heritage, 43-59. Cambridge Press.
Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2003. Deux libertés, l'ancienne et la nouvelle, dans la pensée politique polonaise du XVIIIe siècle. W Liberté: Héritage du Passé ou Idée des Lumières? Freedom: Heritage of the Past or an Idea of the Enlightenment?, 44-59. Kraków-Warszawa PWN.
Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2006. Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. Gdańsk : Słowo – Obraz – Horyzonty.
Łukowski Jerzy. 1994. Od Konarskiego do Kołłątaja – czyli od realizmu do utopii. W Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu, 184-194. Warszawa Semper.
Łukowski Jerzy. 2001. The Szlachta and the Monarchy: Reflections on the Struggle inter maiestatem ac libertatem. W The Polish-Lithuanian Monarchy in European Context, c. 1500-1795, 132-149. Basingstoke Press.
Łukowski Jerzy. 2004. „Political Ideas among the Polish Nobility in the Eighteenth Century (to 1788)”. Slavonic and East European Review 82, 1: 1-26.
Łukowski Jerzy. 2004. „The Szlachta and their Ancestors in the Eighteenth Century”. Kwartalnik Historyczny 111, 3:161-182.
Opaliński Edward. 1995. Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Opaliński Edward. 2002. Civic Humanism and Republican Citizenship in the Polish Renaissance. W Republicanism: A Shared European Heritage, 147-167. Cambridge Press.
Szlachta Bogdan. 2001. „Wolność republikańska. Na marginesie debaty o tradycji republikańskiej w „atlantyckiej” myśli politycznej”. Państwo i Społeczeństwo 1, 1: 207-232.
Ślusarska Magdalena. 1996. „Między sacrum a profanum. O obrzędowości powstania kościuszkowskiego”. Wiek Oświecenia 12 : 107-133.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

117

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

63

Strona końc.:

76

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:11550 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/117/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/117/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji