Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Audiowizualność literatury. Próba konceptualizacji

Twórca:

Regiewicz, Adam ORCID

Data wydania/powstania:

2021

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 2 (2021)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. Adamczewska I., "Krajobraz po Masłowskiej". Ewolucja powieści środowiskowej w najmłodszej polskiej literaturze, Łódź 2011.
2. Antonik D., Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków 2014.
3. Bodzioch-Bryła B., Ku ciału post-ludzkiemu… Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości, Kraków 2011.
4. Burszta W.J., Tożsamość narracyjna w dobie ekranu, w: Narracja i tożsamość (I). Narracje w kulturze, red. W. Bolecki, R. Nycz, Warszawa 2004.
5. Czapliński P., Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki, w: Teoria - literatura - życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, red. A. Legeżyńska, R. Nycz, Warszawa 2012.
6. Dziadek A., Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.
7. Geertz C., O gatunkach zmąconych (Nowe konfiguracje myśli społecznej), przeł. Z. Łapiński, w: Postmodernizm. Antologia przekładów, red. R. Nycz, Kraków 1996.
8. Hejmej A., Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, w: Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków 2008.
9. Hejmej A., Intermedialność i literatura intermedialna, w: Kulturowe wizualizacje doświadczenia, red. W. Bolecki, A. Dziadek, Warszawa 2010.
10. Hejmej A., Komparatystyka intermedialna, "Rocznik komparatystyczny", nr 7, 2016. DOI
11. Hejmej A., Komparatystyka. Studia literackie - studia kulturowe, Kraków 2013.
12. Hejmej A., Muzyczność dzieła literackiego, Toruń 2012.
13. Hejmej A., U jednej z granic literatury. (Uwagi o "muzycznych" uwikłaniach), "Ruch Literacki" 1998, z.2.
14. Hendrykowska M., Technika - ruch - informacja. Wiek XIX: komunikacja społeczna na progu audiowizualności, w: Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia, red. M. Hopfinger, Warszawa 2005, s. 25-38.
15. Higgins D., Intermedia, przeł. M. i T. Zielińscy, w: Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje, red. P. Rypson, Gdańsk 2000.
16. Hopfinger M., Doświadczenia audiowizualności O mediach w kulturze współczesnej, Warszawa 2003.
17. Hopfinger M., Literatura i media po roku 1989, Warszawa 2010.
18. Hopfinger M., Literatura intermedialna, w: tejże, Doświadczenia audiowizualne. O mediach w kulturze
19. Hopfinger M., Między reprodukcją a symulacją rzeczywistości. Problemy audiowizualności i percepcji, w: tejże, Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej, Warszawa 1997.
20. Ingarden R., Kilka uwag o sztuce filmowej, w: tegoż, Studia z estetyki, t. 2, Warszawa 1958.
21. Ingarden R., O dziele literackim, przeł. M. Turowicz, Warszawa 1960 oraz H. Markiewicz, Obrazowość a ikoniczność literatury, w: Literatura a malarstwo - malarstwo a literatura. Panorama myśli polskiej XX wieku, red. G. Królikiewicz i in., Kraków 2009.
22. Intermedialność w kulturze końca XX wieku, red. A. Gwóźdź i S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998.
23. K. Chmielecki, Intermedialność jako fenomen ponowoczesnej kultur, "Kultura Współczesna" 2007 nr 2 (52).
24. Kluszczyński R.W., Sztuka interaktywna. Od dzieła instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa 2010.
25. Koziołek R., Teoria literatury jako akt wiary, w: Teoria nad-interpretacją?, red. J. Olejniczak, M. Baron, P. Tomczok Katowice, 2012.
26. Kuczok W., Widmokrąg, Warszawa 2004.
27. Levinson P., Miękkie ostrze, przeł. H. Jankowska, Warszawa 1999.
28. Masłowska D., Kochanie zabiłam nasze koty, Warszawa 2012.
29. Masłowska D., Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2002.
30. Miczka T., Kino jako poezja optyczna. Próby futuryzacji kinematografu w Polsce w latach 1918-1939, w: Kino - Film: poezja optyczna?, red. J. Trznadlowski, Wrocław 1995.
31. Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii, red. P. Czapliński, R. Nycz i in., Warszawa 2017.
32. Olszewski M., #upał, Kraków 2017.
33. Peiper T., Radio, adwokat, w: tegoż, Tędy. Nowe usta, oprac. T. Podolska, Kraków 1972.
34. Regiewicz A., Narracja - audiowizualność - nowe media, w: B. Bodzioch-Bryła, G. Pietruszewska - Kobiela, A. Regiewicz, Literatura-nowe media. Homo irretitus w kulturze literackiej XX i XXI wieku, Toruń 2015.
35. Regiewicz A., Tolerancja wobec tożsamości medialnej, "Tolerancja. Studia i szkice" 2012, t. XVI.
36. Regiewicz A., Utracka D., Perspektywy komparatystyki kulturowej. Na przykładzie programu Pracowni Komparatystyki Kulturowej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, "LUD" t.95, 2011.
37. Schmidt S. J., Literaturoznawstwo jako projekt interdyscyplinarny, "Teksty Drugie" 2010, nr 4.
38. Szczęsna E., Komparatystyka mediów. Poetyka, semiotyka, komunikacja medialna, w: Komparatystyka dla humanistów, red. M. Dąbrowski, Warszawa 2011.
39. Szczęsna E., Poetyka mediów. Polisemiotyczność, digitalizacja, reklama, Warszawa 2007.
40. Tekstylia. O "rocznikach siedemdziesiątych", red. P. Marecki, I. Stokfiszewski, M. Witkowski, Kraków 2002.
41. Tynianow J., Prawa kina, przeł. B. Grabowska, w: Estetyka i film, red. A. Helman, Warszawa 1972.
42. Uniłowski K., Kup Pan książkę. Szkice i recenzje, Katowice 2008.
43. Virilio P., Prędkość i polityka, przeł. S. Królak, Warszawa 2008.
44. Waters L., Epoka niewspółmierności, przeł. T. Bilczewski, w: Niewspółmierność. Perspektywy nowoczesnej komparatystyki. Antologia, red. T. Bilczewski, Kraków 2010.
45. Wirpsza W., Poezja a muzyka, w: Ruchome granice. Szkice i studia, red. M. Grześczak, Gdynia 1968.
46. Witkowski M., Drwal, Warszawa 2011.
47. Wysłouch S., Literatura i semiotyka, Warszawa 2001.
48. Wysłouch S., Ruchome granice literatury, w: Ruchome granice literatury, red. S. Wysłouch, B. Przymuszała, Warszawa 2009.
49. Żulczyk J., Wzgórze psów, Warszawa 2017.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

281

Strona końc.:

300

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:214090 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2021.2.17

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-10-06

Data dodania obiektu:

2021-10-06

Liczba wyświetleń treści obiektu:

5

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/248125

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji