Object

Title: Jak pisać o dziejach Sejmów doby Rady Nieustającej?

Creator:

Butterwick-Pawlikowski, Richard (1968- )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 3 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 568-581 ; Summary in English. ; Reviewed book : Adam Danilczyk, W kręgu afery Dogrumowej : sejm 1786 roku, Warszawa 2010, Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, ss. 214

References:

Butterwick Richard. 2005. “Political Discourses of the Polish Revolution, 1788–1792”. English Historical Review 120: 695–731.
Czaja Aleksander. 1988. Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786–1789. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Danilczyk Adam. 2004. „Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji antykrólewskiej w latach 1785–1786”. Kwartalnik Historyczny 111, 1: 47–81.
Danilczyk Adam. 2006. „O opozycji sejmowej w dobie rządów Rady Nieustającej”. Kwartalnik Historyczny 113, 4: 125–136.
Danilczyk Adam. 2010. W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku. Warszawa: Wydawnictwo DiG.
Dukwicz Dorota. 1999. „Ambasador Otto Magnus von Stackelberg wobec króla Stanisława Augusta w przededniu sejmu rozbiorowego w latach 1773–1775”. Wiek Oświecenia 15: 95–109.
Filipczak Witold. 1990. „Opozycja antykrólewska wobec systemu rządów Rady Nieustającej na sejmie 1786 roku”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 38: 3–22.
Filipczak Witold. 1993. „Rola spraw wojskowo-skarbowych w walce politycznej na sejmie 1786 roku”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 49: 49–65.
Filipczak Witold. 1995. Uwagi o funkcjonowaniu „wolnych” sejmów okresu Rady Nieustającej (1778–1786), 117–125. W Parlamentaryzm w Polsce we współczesnej historiografii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Filipczak Witold. 2000. Sejm 1778 roku. Warszawa: Dig.
Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2006. Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe UG.
Kądziela Paweł. 2011. Od Konstytucji do Insurekcji. Studia nad dziejami Rzeczypospolitej w latach 1791–1794. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Opaliński Edward. 1995. Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652. System parlamentarny a społeczeństwo obywatelskie. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Stroynowski Andrzej. 1996. „Zmiany sytuacji politycznej w Rzeczypospolitej przed ostatnim „wolnym” sejmem 1786 r.”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 58: 83–102.
Stroynowski Andrzej. 2005. Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej. Łódź: Wydawnictwo Naukowe UŁ.
Stroynowski Andrzej. 2006. „O oratorstwie politycznym czasów stanisławowskich”. Przegląd Nauk Historycznych 5, 1: 185–207.
Ślusarska Magdalena. 1994. „Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej – inspiratorzy, twórcy, odbiorcy”. Napis 2: 101–117.
Ślusarska Magdalena. 1994. „Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego”. Napis 1: 135–152.
Zielińska Zofia. 1999. „Geneza upadku orientacji rosyjskiej u progu Sejmu Czteroletniego w opinii ambasadora Stackelberga”. Wiek Oświecenia 15: 57–93.
Zielińska Zofia. 2000. „Stanisław August i Otto Stackelberg u progu wojny rosyjsko-tureckiej (marzec–październik 1787)”. Kwartalnik Historyczny 107, 4: 3–20.
Zielińska Zofia. 2001. Studia z dziejów stosunków polsko-rosyjskich w XVIII wieku. Warszawa: WUW.
Żerek-Kleszcz Hanka. 2001. „Michał Walewski (podkomorzy krakowski, wojewoda sieradzki) i jego korespondencja ze Stanisławem Augustem Poniatowskim w latach 1776–1787”. Rocznik Łódzki 48: 47–65.
Żerek-Kleszcz Hanka. 2006. „Nominacje senatorskie Stanisława Augusta Poniatowskiego w okresie Rady Nieustającej”. Przegląd Nauk Historycznych 5, 1: 209–233.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

119

Issue:

3

Start page:

568

End page:

581

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:38499

Source:

IH PAN, sygn. A.52/119/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/119/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information