Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Down dead wood in a forest – still an obstacle to forest management or already an ecological issue?

Twórca:

Wolski, Jacek (1971– )

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 2 (2012)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. ABER J.D., BOTKIN D.B., MELILLO J.M., 1978. Predicting the effects of different harvesting regimes on forest floor dynamics in northern hardwoods. Canadian Journal of Forest Research, vol. 8, no. 3, pp. 306-315.
http://dx.doi.org/10.1139/x78-046 -
2. ADAMS M.B., OWENS D.R., 2001. Specific gravity of coarse woody debris for some Central Appalachian hardwood forest species. Research Paper NE-716, Newtown Square: USDA Forest Service, Northeastern Research Station, 4 p.
3. AGEE J.K., HUFF M., 1987. Fuel succession in a western hemlock/Douglas-fir forests. Canadian Journal of Forest Research, vol. 17, no. 7, pp. 697-704.
http://dx.doi.org/10.1139/x87-112 -
4. BATE L.J., GARTON E.O., WISDOM M.J., 1999. Estimating snag and large tree densities and distributions on a landscape for wildlife management. General Technical Report PNW-GTR-425, Portland: USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 76 pp.
5. BATE L.J., TORGERSEN T.R., WISDOM M.J., GARTON E.O., 2009. Biased estimation of forest log characteristics using intersect diameters. Forest Ecology and Management, vol. 258, iss. 5, pp. 635-640.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2009.04.042 -
6. BC MINISTRY OF FORESTS, 2000. A Short-term Strategy for coarse woody debris management in British Columbia’s Forests. Victoria: BC Ministry of Forests, 10 pp
7. BIODIVERSITY GUIDEBOOK. FOREST PRACTICES CODE OF BRITISH COLUMBIA, 1995. Victoria: B.C. Ministry of Forests, 99 pp.
8. BLUE RIVER RESIDUE GUIDELINE, 1986. Willamette National Forest: USDA Forest Service, Blue River Ranger District.
9. BOBIEC A., 2002. Living stands and dead wood in the Bialowieza Forest: suggestions for restoration management. Forest Ecology and Management, vol. 165, no. 1-3, pp. 125-140.
10. BOBIEC A., STACHURA-SKIERCZYŃSKA K., 2007. Stare drzewa i martwe drewno w ekosystemach leśnych Polski – założenia, metodyka i wstępne rezultaty projektu. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, vol. 9, no. 2-3 (16), pp. 370-379.
11. BOCHYNEK A., DROZDOWICZ A., 2011. Martwe drewno jako mikrosiedlisko śluzowców w wybranych zbiorowiskach leśnych w polskich Karpatach. Roczniki Bieszczadzkie, vol. 19, pp. 165-179.
12. BORUSIEWICZ B., 1997. Stare drzewa i ich ochrona. Las Polski, no. 6, pp. 14-15.
13. BROWN J.K., 1974. Handbook for inventorying downed woody material. General Technical Report INT-16, Ogden: USDA Forest Service, Intermountain Forestand Range Experiment Station, 24 pp.
14. BROWN J.K., SEE T.E., 1981. Downed dead woody fuel and biomass in the Northern Rocky Mountains. General Technical Report INT-117, Ogden: USDA Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station, 48 pp.
15. BRUCHWALD A., 1997. Statystyka matematyczna dla leśników. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 255 pp.
16. BRUCHWALD A., 1999. Dendrometria. Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 261 pp.
17. BRUCHWALD A., 2000. Wielkopowierzchniowa metoda określania miąższości obiektu leśnego oparta na losowaniu warstwowym. Sylwan, vol. 144, no. 3, pp. 5-17.
18. BUCHHOLZ L., OSSOWSKA M., 1995. Entomofauna martwego drewna – jej biocenotyczne znaczenie w środowisku leśnym oraz możliwości i problemy ochrony. Przegląd Przyrodniczy, vol. 6, no. 3-4, pp. 93-105.
19. BUJOCZEK L., 2012. Dekompozycja obumarłych drzew w ekosystemach leśnych ze szczególnym uwzględnieniem świerka, buka i jodły. Sylwan, vol. 156, no. 3, pp. 208-217.
20. BUNNELL F.L., BOYLAND M., WIND E., 1999. How should we distribute dying and dead wood in space? [in:] W.F. Laudenslayer Jr., P.J. Shea, B.E. Valentine, C.P. Weatherspoon, T.E. Lisle (eds.), Proceedings of the Symposium on the ecology and management of dead wood in western forests. November 2-4, 1999, Reno, Nevada, General Technical Report PSW-GTR-181, Albany: USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, pp. 739-752.
21. CAZA C.L., 1993. Woody debris in the forests of British Columbia: a review of the literature and current research. Land Management Report, 78, Victoria: Research Branch Ministry of Forest, 115 pp.
22. CHAO K.-J., PHILLIPS O.L., BAKER T.L., 2008. Wood density and stocks of coarse woody debris in a north-western Amazonian landscape. Canadian Journal of Forest Research, vol. 38, no. 4, pp. 795-805.
http://dx.doi.org/10.1139/X07-163 -
23. CIACH M., 2011. Martwe i zamierające drzewa w ekosystemie leśnym – ilość, jakość i zróżnicowanie. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, vol. 13, no. 2 (27), pp. 186-199.
24. CIAPAŁA S., HOLEKSA J., 1997. Proces degeneracji boru górnoreglowego w rezerwacie “Romanka w Beskidzie Żywieckim” jako efekt prowadzenia zabiegów z zakresu sanitarnej ochrony lasu i prac odnowieniowych, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, vol. 16, no. 2, pp. 27-40.
25. CILP, 2012a. Instrukcja ochrony lasu. Tom I. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 124 pp.
26. CILP, 2012b. Instrukcja urządzania lasu. Część 1. Instrukcja sporządzania projektu planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 287 pp.
27. CILP, 2012c. Zasady hodowli lasu. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, 72 pp.
28. CZEREPKO J. (ED.), 2008. Stan różnorodności biologicznej lasów w Polsce na podstawie powierzchni obserwacyjnych monitoringu. Synteza wyników uzyskanych w ramach realizacji projektu BioSoil Forest Biodiversity. Sękocin Stary: Instytut Badawczy Leśnictwa, 135 pp.
29. DAVIS G., NEMEC A., 2002. An operational trial to evaluate the effectiveness of using modified bucking/yarding practices in coastal old-growth stands to maximize coarse woody debris levels in the setting: establishment report. Technical Report TR-017, Nanaimo: Vancouver Forest Region, BC Ministry of Forests, 64 pp.
30. DAVIS G., PHILLIPS E., CAWLEY B., 2000. Maintaining coarse woody debris in post-harvest settings: economic and ecological implications of marking non-merchantable logs after bucking and before yarding. Project Plan VFR-CWD-00-01. [s.l.]: [s.n.], http://www.for.gov.bc.ca/rco/research/cwd/cwd%20work%20plan.pdf, 41 pp.
31. DAVIS R.J., 1998. Inventory results on coarse woody debris (preliminary findings). Little River Adaptive Management Area. Glide-Roseburg: Bureau of Land Management, 11 pp.
32. DE VRIES P.G., 1973. A general theory on line intersect sampling with application to logging residue inventory. Mededelingen Landbouwhogeschool, no. 11, Wageningen: [H. Veenman], 23 pp.
33. DEGÓRSKI M., 2002. Charakterystyka gleb [in:] A. Breymeyer, M. Degórski, E. Roo-Zielińska, J. Solon, J. Wolski, Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w Leśnych Kompleksach Promocyjnych. Martwe drewno i jego funkcje ekologiczne w lasach zagospodarowanych i rezerwatach wybranych LKP. Sprawozdanie z III etapu, Sękocin Las: Instytut Badawczy Leśnictwa [typescript].
34. DELISLE G.P., WOODWARD P.M., TITUS S.J., JOHNSON A.F., 1988. Sample size and variability of fuel weight estimates in natural stands of lodgepole pine. Canadian Journal of Forest Research, vol. 18, no. 5, pp. 649-652.
35. DUCEY M.J., GOVE J.H., 2000. Downed wood as seedbed: measurement and management guidelines [in:] K.A. McManus, K.S. Shields, D.R. Souto (eds.), Proceedings: Symposium on sustainable management of hemlock ecosystems in eastern North America, General Technical Report NE-267, Newtown Square: USDA Forest Service, Northeastern Research Station, pp. 34-42.
36. DUDLEY N., VALLAURI D., 2004. Deadwood – living forests. Gland: Wide Fund For Nature, 15 pp.
37. ECKE F., LÖFGREN O., HÖRNFELDT B., EKLUND U., ERICSSON P., SÖRLIN D., 2001. Abundance and diversity of small mammals in relation to structural habitat factors. Ecological Bulletins, no. 49, pp. 165-171.
38. FALIŃSKI J.B., 1978, Uprooted trees, their distribution and influence in the primeval forest biotope. Vegetation, vol. 38, no. 3, pp. 175-183.
http://dx.doi.org/10.1007/BF00123268 -
39. FIELD MANUAL FOR DESCRIBING TERRESTRIAL ECOSYSTEMS. 2ND EDITION, 2010. Land Management Handbook, 25, Victoria: B.C. Ministry of Forests and Range, B.C. Ministry of Environment, 266 pp.
40. FOREST PRODUCTS LABORATORY, 1999. Wood handbook. Wood as an engineering material. General Technical Report FPL-GTR-113, Madison: USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, 508 pp.
41. FOREST STEWARDSHIP COUNCIL, 2012. Zasady, kryteria i wskaźniki dobrej gospodarki leśnej w Polsce. Dokument standardów obowiązujących w certyfikacji obszarów leśnych w systemie Forest Stewardship Council w Polsce. http://pl.fsc.org/files/zasady_kryteria_wskazniki.pdf [29 January 2013].
42. FRANKLIN J.F., CROMACK K. JR., DENISON W., MCKEE A.,MASER C., SEDELL J., SWANSON F., JUDAY G., 1981. Ecologicalcharacteristics of old-growth Douglas-fir forests.General Technical Report PNW-118, Portland:USDA Forest Service, Pacific Northwest Forest andRange Experiment Station, 48 pp.
43. FRANKLIN J.F., SHUGART H.H., HARMON M.E., 1987. Tree death as an ecological process: the causes, consequences, and variability of tree mortality. BioScience, vol. 37, no. 8, pp. 550-556.
http://dx.doi.org/10.2307/1310665 -
44. GORE J.A., PATTERSON III W.A., 1986. Mass of downed wood in northern hardwood forests in New Hampshire: potential effects of forest management. Canadian Journal of Forest Research, vol. 16, no. 2, pp. 335-339.
http://dx.doi.org/10.1139/x86-057 -
45. GOVE J.H., DUCEY M.J., VALENTINE H.T., WILLIAMS M.S., 2012. A distance limited method for sampling downed coarse woody debris. Forest Ecology and Management, vol. 282, pp. 53-62.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.06.014 -
46. GUTOWSKI J.M., BOBIEC A., PAWLACZYK P., ZUB K., 2002. Po co nam martwe drzewa? Świebodzin: Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, 63 pp.
47. GUTOWSKI J.M. (ED.), BOBIEC A., PAWLACZYK P., ZUB K., 2004. Drugie życie drzewa. Warszawa-Hajnówka: WWF Polska, 245 pp.
48. GUTOWSKI J.M., BUCHHOLZ L., KUBISZ D., OSSOWSKA M., SUĆKO K., 2000. Chrząszcze saproksyliczne jako wskaźnik odkształceń ekosystemów leśnych borów świeżych. Sprawozdanie końcowe z I etapu badań w ramach tematu BLP-793. Warszawa: Instytut Badawczy Leśnictwa [typescript].
49. HALE C.M., PASTOR J., 1998. Nitrogen content, decay rates, and decompositional dynamics of hollow versus solid hardwood logs in hardwood forests of Minnesota, U.S.A. Canadian Journal of Forest Research, vol. 28, no. 9, pp. 1276-1285.
http://dx.doi.org/10.1139/x98-097 -
50. HARMON M.E., 1992. Long-term experiments on log decomposition at the H.J. Andrews Experimental Forest. General Technical Report PNW-GTR-280, Portland: USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 28 pp.
51. HARMON M.E., CROMACK K. JR., SMITH B.G., 1987. Coarse woody debris in mixed-conifer forests, Sequoia National Park, California. Canadian Journal of Forest Research, vol. 17, no. 10, pp. 1265-1272.
http://dx.doi.org/10.1139/x87-196 -
52. HARMON M.E., FRANKLIN J.F., SWANSON F.J., SOLLINS P., GREGORY S.V., LATTIN J.D., ANDERSON N.H., CLINE S.P., AUMEN N.G., SEDELL J.R., LIENKAEMPER G.W., CROMACK K. JR., CUMMINS K.W., 1986. Ecology of coarse woody debris in temperate ecosystems. Advances in Ecological Research, vol. 15, pp. 133-302.
http://dx.doi.org/10.1016/S0065-2504(08)60121-X -
53. HARMON M.E., HUA C., 1991. Coarse woody debris dynamics in two old-growth ecosystems. BioScience, vol. 41, no. 9, pp. 604-610.
http://dx.doi.org/10.2307/1311697 -
54. HARMON M.E., KRANKINA O.N., SEXTON J., 2000. Decomposition vectors: a new approach to estimating woody detritus decomposition dynamics. Canadian Journal of Forest Research, vol. 30, no. 1, pp. 76-84.
http://dx.doi.org/10.1139/x99-187 -
55. HARMON M.E., SEXTON J., 1996. Guidelines for measurements of woody detritus in forest ecosystems. US LTER Publication, no. 20, Seattle: U.S. LTER Network Office, 73 pp.
56. HARROD R.J., GAINES W.L., HARTL W.E., CAMP A., 1998. Estimating historical snag density in dry forests east of the Cascade Range. General Technical Report PNW-GTR-428, Portland: USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 16 pp.
57. HARVEY A.E., JURGENSEN M.F., LARSEN M.J., 1978. Seasonal distribution of Ectomycorrhizae in a mature Douglas-fir/Larch forest soil in Western Montana. Forest Science, vol. 24, no. 2, pp. 203-208.
58. HARVEY A.E., JURGENSEN M.F., LARSEN M.J., 1981. Importance to Ectomycorrhizae in forest soils of Western Montana. Forest Science, vol. 27, no. 3, pp. 442-445.
59. HARVEY A.E., LARSEN M.J., JURGENSEN M.F., 1976. Distribution of Ectomycorrhizae in a mature Douglas-fir/Larch forest soil in Western Montana. Forest Science, vol. 22, no. 4, pp. 393-398.
60. HARVEY A.E., LARSEN M.J., JURGENSEN M.F., 1979. Comparative distribution of Ectomycorrhizae in soils of three Western Montana forest habitat types. Forest Science, vol. 25, no. 2, pp. 350-358.
61. HEATH L.S., CHOJNACKY D.C., 2001. Down dead wood statistics for Maine timberlands, 1995. Resource Bulletin NE-150, Newtown Square: USDA Forest Service, Northeastern Research Station, 80 pp.
62. HILBRUNER M.W., WORDELL T.A., 1992. Planar Intercept Fuel Inventory Field Guide. Portland: USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 25 pp.
63. HILSZCZAŃSKI J., 1997. Martwe drzewa w lesie – na podstawie badań amerykańskich, Głos Lasu, no. 8, pp. 15-18.
64. HILSZCZAŃSKI J., JAWORSKI T., PLEWA R., 2011. Dlaczego owady saproksyliczne „znikają” z naszych lasów, czyli o wyższości jakości martwego drewna nad jego ilością. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, vol. 13, no. 2 (27), pp. 200-206.
65. HOLEKSA J., 1998. Rozpad drzewostanu i odnowienie świerka a struktura i dynamika karpackiego boru górnoreglowego. Monografie Botaniczne, no. 82, Łódź: Polskie Towarzystwo Botaniczne, 208 pp.
66. HOLEKSA J., MACIEJEWSKI Z., 2009. Martwe drzewa i ich rola w ekosystemie leśnym. Roztoczańskie Spotkania, vol. 6, pp. 68-82.
67. HUANG S., CRABTREE R.L., POTTER C., GROSS P., 2009. Estimating the quantity and quality of coarse woody debris in Yellowstone post-fire forest ecosystem from fusion of SAR and optical data. Remote Sensing of Environment, vol. 113, iss. 9, pp. 1926-1938.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2009.05.001 -
68. JÖNSSON M.T., JONSSON B.G., 2007. Assessing coarse woody debris in Swedish woodland key habitats: Implications for conservation and management. Forest Ecology and Management, vol. 242, iss. 2-3, pp. 363-373.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2007.01.054 -
69. KAWECKA A., 1995. Martwe drzewa żyją! Echa Leśne, no. 9, pp. 2-4.
70. KRANKINA O.N., TREYFELD R.F., HARMON M.E., SPYCHER G., POVAROV E.D., 2001. Coarse woody debris in the forests of the St. Petersburg region, Russia. Ecological Bulletins, no. 49, pp. 93-104.
71. KRUYS N., JONSSON B.G., 1999. Fine woody debris is important for species richness on logs in managed boreal spruce forests of northern Sweden. Canadian Journal of Forest Research, vol. 29, no. 8, pp. 1295-1299.
http://dx.doi.org/10.1139/x99-106 -
72. LASSETTRE N.S., 1999. Annotated bibliography on the ecology, management and physical effects of large woody debris in stream ecosystems. Berkley: California Department of Forestry, 49 pp.
73. LAUDENSLAYER W.F. JR., SHEA P.J., VALENTINE B.E., WEATHERSPOON C.P., LISLE T.E. (EDS.), 2002. Proceedings of the Symposium on the ecology and management of dead wood in western forests. November 2-4, 1999, Reno, Nevada. General Technical Report PSW-GTR-181, Albany: USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, 949 pp.
74. LOFROTH E., 1998. The dead wood cycle [in:] J. Voller, S. Harrison (eds.), Conservation biology principles for forested landscapes, Vancouver: UBC Press, pp. 185-214.
75. LUTES D.C., 2002. Assessment of the line transect method: An examination of the spatial patterns of down and standing dead wood [in:] W.F. Laudenslayer Jr., P.J. Shea, B.E. Valentine, C.P. Weatherspoon, T.E. Lisle (eds.), Proceedings of the Symposium on the ecology and management of dead wood in western forests. November 2-4, 1999, Reno, Nevada, General Technical Report PSW-GTR-181, Albany: USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station, pp. 665-675. of
76. MARSHALL P.L., DAVIS G., 2002. Measuring the length of coarse woody debris. Forest Research Extension Note EN-011, Nanaimo: Vancouver Forest Region, BC Ministry of Forests, 8 pp.
77. MARSHALL P.L., DAVIS G., LEMAY V.M., 2000. Using line intersect sampling for coarse woody debris. Forest Research Technical Report TR-003, Nanaimo: Vancouver Forest Region, B.C. Ministry of Forests, 34 pp.
78. MARSHALL P.L., DAVIS G., TAYLOR S.W., 2003. Using line intersect sampling for coarse woody debris: practitioners’ questions addressed. Forest Research Extension Note EN-012, Nanaimo: Coast Forest Region, BC Ministry of Forests, 10 pp.
79. MASALSKA A., 1997. Zarastanie wykrotów świerkowych w zbiorowisku grądowym w Białowieskim Parku Narodowym. Białowieża-Warszawa: Białowieska Stacja Geobotaniczna UW [typescript].
80. MASER C., ANDERSON R.G., CROMACK K. JR., WILLIAMS J.T., MARTIN R.E., 1979. Dead and down woody material [in:] J.W. Thomas (ed.), Wildlife habitats in managed forests: the Blue Mountains of Oregon and Washington, Agricultural Handbook, no. 553, Portland: USDA Forest Service, Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, pp. 78-95.
81. MASER C., TARRANT R.F., TRAPPE J.M., FRANKLIN J.F. (EDS.), 1988. From the forest to the sea: a story of fallen trees. General Technical Report PNW-GTR-229, Portland: USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station, 153 pp.
82. MASER C., TRAPPE J.M. (EDS.), 1984. The seen and unseen world of the fallen tree. General Technical Report PNW-164, Portland: USDA Forest Service, Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, 56 pp.
83. MAŚLAK M., ORCZEWSKA A., 2010. Zasoby martwego drewna w zbiorowisku kwaśnej buczyny niżowej leśnych obszarów chronionych Górnego Śląska. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, vol. 12, no. 2 (25), pp. 368-376.
84. MATTSON K.G., SWANK W.T., WAIDE J.B., 1987. Decomposition of woody debris in a regenerating, clearcut forest in the Southern Appalachians. Canadian Journal of Forest Research, vol. 17, no. 7, pp. 712-721.
http://dx.doi.org/10.1139/x87-114 -
85. MCCARTHY B.C., BAILEY R.R., 1994. Distribution and abundance of coarse woody debris in a managed forest landscape of the central Appalachians, Canadian Journal of Forest Research, vol. 24, no. 7, pp. 1317-1329.
http://dx.doi.org/10.1139/x94-172 -
86. MCMINN J.W., CROSSLEY D.A. (EDS.), 1996. Biodiversity and coarse woody debris in southern forests. Proceedings of the Workshop on coarse woody debris in southern forests: effects on biodiversity. October l8-20, 1993, Athens. General Technical Report SE-94, Asheville: USDA Forest Service, Southern Research Station, 146 pp.
87. MCMINN J.W., HARDT R.A., 1996. Accumulations of coarse woody debris in southern forests [in:] J.W. Mc-Minn, D.A. Crossley (eds.), Biodiversity and coarse woody debris in southern forests. Proceedings of the Workshop on coarse woody debris in southern forests: effects on biodiversity. October l8-20, 1993, Athens, General Technical Report SE-94, Asheville: USDA Forest Service, Southern Research Station, pp. 1-9.
88. MCRAE D.J., ALEXANDER M.E., STOCKS B.J., 1979. Measurement and description of fuels and fire behaviour on prescribed burns: a handbook. Canadian Forestry Service Report O-X-287, Sault Ste. Marie: Great Lakes Forest Research Centre, 62 pp.
89. MROZ G.D., GALE M., JORGENSEN M., REED D., 2001. Badania porównawcze akumulacji martwego drewna w naturalnych i zagospodarowanych lasach liściastych i iglastych [in:] Modele akumulacji i zanikania martwego drewna na dnie starych lasów chronionych i zagospodarowanych w Białowieży i w Hiawatha National Forest (Michigan) – badania porównawcze. Raport 2001, Warszawa: IGiPZ PAN [typescript].
90. NEMEC A.F.L., DAVIS G., 2002. Efficiency of six line intersect sampling designs for estimating volume and density of coarse woody debris. Forest Research Technical Report TR-021, Nanaimo: Vancouver Forest Region, B.C. Ministry of Forest, 12 pp.
91. O’NEILL R.V., DEANGELIS D.L., 1981. Comparative productivity and biomass relations of forest ecosystems [in:] D.E. Reichle (ed.), Dynamic properties of forest ecosystems, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 411-449.
92. ÓDOR P., STANDOVÁR T., 2001. Richness of bryophyte vegetation in near-natural and managed beech stands: the effects of management induced differences in dead wood. Ecological Bulletins, no. 49, pp. 219-229.
93. ORCZEWSKA A., SZWEDO J., 1996. Biocenotyczne funkcje martwych drzew w środowiskach leśnych. Aura, no. 11, pp. 5-9.
94. PAGE-DUMROESE D.S., JURGENSEN M.F., 2006. Soil carbon and nitrogen pools in mid- to late-successional forest stands of the northwestern United States: potential impact of fire, Canadian Journal of Forest Research, vol. 36, no. 9, pp. 2270-2284.
http://dx.doi.org/10.1139/x06-125 -
95. PARMINTER J., 1998a. Coarse woody debris sampling intensity considerations. Victoria: British Columbia Ministry of Forests, http://www.for.gov.bc.ca/hre/deadwood/DTmes5.htm [29 January 2013].
96. PARMINTER J., 1998b. Correction factors for coarse woody debris sampling. Victoria: British Columbia Ministry of Forests, http://www.for.gov.bc.ca/hre/deadwood/DTmes4.htm [29 January 2013].
97. PAWICKA K., WOZIWODA B., 2011. Bilans martwego drewna w rezerwacie „Polesie Konstantynowskie”. Sylwan, vol. 155, no. 12, pp. 851-858.
98. PESONEN A., LEINO O., MALTAMO M., KANGAS A., 2009. Comparison of field sampling methods for assessing coarse woody debris and use of airborne laser scanning as auxiliary information. Forest Ecology and Management, vol. 257, iss. 6, pp. 1532-1541.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2009.01.009 -
99. PESONEN A., MALTAMO M., EERIKÄINEN K., PACKALÈN P., 2008. Airborne laser scanning-based prediction of coarse woody debris volumes in a conservation area. Forest Ecology and Management, vol. 255, iss. 8-9, pp. 3288-3296.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2008.02.017 -
100. PICKFORD S.G., HAZARD J.W., 1978. Simulation studies on line intersect sampling of forest residue. Forest Science, vol. 24, no. 4, pp. 469-483.
101. PIOTROWSKI M., 2010. Martwe drewno w lesie i jego znaczenie dla różnorodności biologicznej ekosystemu. Biblioteczka Leśniczego, no. 312, Warszawa: Wydawnictwo Świat, 11 pp.
102. PIOTROWSKI W., WOŁK K., 1975. O biocenotycznej roli martwych drzew w ekosystemach leśnych. Sylwan, vol. 119, no. 8, pp. 31-35.
103. REED D.D., MROZ G.D., 1997. Resource assessment in forested landscapes. New York-Toronto: John Wiley&Sons, 386 pp.
104. ROO-ZIELIŃSKA E., SOLON J., 2002. Charakterystyka geobotaniczna [in:] A. Breymeyer, M. Degórski, E. Roo-Zielińska, J. Solon, J. Wolski, Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w Leśnych Kompleksach Promocyjnych. Martwe drewno i jego funkcje ekologiczne w lasach zagospodarowanych i rezerwatach wybranych LKP. Sprawozdanie z III etapu, Sękocin Las: Instytut Badawczy Leśnictwa [typescript].
105. RYKOWSKI K., 2005. O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych. Sękocin Las: Instytut Badawczy Leśnictwa, 155 pp.
106. RYŚ A., 2008. Inwentaryzacja zasobów martwego drewna na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie” w Nadleśnictwie Strzałowo. Strzałowo: Nadleśnictwo Strzałowo, http://fs.siteor.com/lasy/files/Downloads/20110916150125/Martwe_drewno_w_Nadle_nictwie_Strza_owo.pdf?1316178162 [30 January 2013].
107. SAMUELSSON J., GUSTAFSSON L., INGELÖG T., 1994. Dying and dead trees: a review of their importance for biodiversity. Rapport Naturvårdsverket, no. 4036, Uppsala: Swedish Threatened Species Unit, 109 pp.
108. SIITONEN J., MARTIKAINEN P., PUNTTILA P., RAUH J., 2000. Coarse woody debris and stand characteristics in mature managed and old-growth boreal mesic forests in southern Finland. Forest Ecology and Management, vol. 128, iss. 3, pp. 211-225.
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-1127(99)00148-6 -
109. SIMPSON W., 1993. Specific gravity, moisture content, and density relationship for wood. General Technical Report FPL-GTR-76, Madison: USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, 13 pp.
110. SIPPOLA A.L., RENVALL P., 1999. Wood-decomposing fungi and seed-tree cutting: A 40-year perspective. Forest Ecology and Management, vol. 115, iss. 2-3, pp. 183-201.
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-1127(98)00398-3 -
111. SKŁODOWSKI J.J.W., 2003. Znaczenie próchniejących drzew jako mikrośrodowisk występowania epigeicznych biegaczowatych w Puszczy Białowieskiej, Sylwan, vol. 147, no. 12, pp. 45-52.
112. SOKOŁOWSKA M., 2005. Nowe spojrzenie na martwe drewno. Bioróżnorodność w skali mikro. Dzikie Życie, vol. 133-134, no. 7-8, http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2129,article,2723 [29January 2013].
113. SOLLINS P., 1982. Input and decay of coarse woody debris in coniferous stands in western Oregon and Washington. Canadian Journal of Forest Research, vol. 12, no. 1, pp. 18-28.
114. SOLON J., 2002. Ekologiczna rola martwego drewna w ekosystemach leśnych – dyskusja wybranych zagadnień w świetle literatury [in:] A. Breymeyer, M. Degórski, E. Roo-Zielińska, J. Solon, J. Wolski, Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w Leśnych Kompleksach Promocyjnych. Martwe drewno i jego funkcje ekologiczne w lasach zagospodarowanych i rezerwatach wybranych LKP. Sprawozdanie z III etapu, Sękocin Las: Instytut Badawczy Leśnictwa [typescript].
115. SOLON J., WOLSKI J., 2002. Propozycje gospodarowania zapasem martwego drewna w Leśnych Kompleksach Promocyjnych [in:] A. Breymeyer, M. Degórski, E. Roo-Zielińska, J. Solon, J. Wolski, Podstawy trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów w Leśnych Kompleksach Promocyjnych. Martwe drewno i jego funkcje ekologiczne w lasach zagospodarowanych i rezerwatach wybranych LKP. Sprawozdanie z III etapu, Sękocin Las: Instytut Badawczy Leśnictwa [typescript].
116. SOLON J., WOLSKI J., 2005. Propozycje gospodarowania zapasem martwego drewna w lasach zagospodarowanych [in:] K. Rykowski, O gospodarce leśnej w leśnych kompleksach promocyjnych, Sękocin Las: Instytut Badawczy Leśnictwa, pp. 145-147.
117. SPETICH M.A., SHIFLEY S.R., PARKER G.R., 1999. Regional distribution and dynamics of coarse woody debris in Midwestern old-growth forests, Forest Science, vol. 45, no. 2, pp. 302-313.
118. SPIES T.A., CLINE S.P., 1988. Coarse woody debris in forests and plantations of coastal Oregon [in:] C. Maser, R.F. Tarrant, J.M. Trappe, J.F. Franklin (eds.), From the forest to the sea: a story of fallen trees, General Technical Report PNW-GTR-229, Portland: USDA Forest Service, Pacific Northwest Research Station, pp. 5-24.
119. STEVENS V., 1997. The ecological role of coarse woody debris. An overview of the ecological importance of CWD in BC forests. Working Paper 30, Victoria: B.C. Ministry of Forests, 26 pp.
120. TARASOV M.E., ALEXEYEV V.A., RYABININ B.N., SHOROHOV A.A., 2000. Modelling dynamics of coarse woody debris and litter in managed and old-growth spruce forests in Leningrad oblast [in:] L. Karjalainen, T. Kuuluvainen (eds.), Disturbance dynamics in boreal forests: restoration and management of biodiversity. Abstracts, Helsinki: Yliopistopaino.
121. THOMAS J.W., ANDERSON R.G., MASER C., BULL E.L., 1979. Snags [in:] J.W. Thomas (ed.), Wildlife habitats in managed forests: the Blue Mountains of Oregon and Washington, Agricultural Handbook, no. 553, Portland: USDA Forest Service, Pacific Northwest Forest and Range Experiment Station, pp. 60-77.
122. TIETJE W.D., WADDELL K.L., VREELAND J.K., BOLSINGER C.L., 2002. Coarse woody debris in oak woodlands of California. Western Journal of Applied Forestry, vol. 17, no. 3, pp. 139-146.
123. TINKER D.B., KNIGHT D.H., 2001. Temporal and spatial dynamics of coarse woody debris in harvested and unharvested lodgepole pine forests. Ecological Modelling, vol. 141, iss. 1-3, pp. 125-149.
http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3800(01)00269-1 -
124. TRACZ H., 1980. Znaczenie krocionogów (Diplopoda) w procesie rozkładu szczątków organicznych w środowisku leśnym. Sylwan, vol. 124, no. 2, pp. 49-57.
125. VAN WAGNER C.E., 1968. The line intersect method in forest fuel sampling. Forest Science, vol. 14, no. 1, pp. 20-26.
126. VAN WAGNER C.E., 1982. Practical aspects of the line intersect method. Information Report Pl-X-12, Chalk River: Petawawa National Forestry Institute, Canadian Forestry Service, 18 pp.
127. VEGETATION RESOURCES INVENTORY. GROUND SAMPLING PROCEDURES. VERSION 4.9, 2010. Victoria: B.C. Ministry of Forests and Range, Forest Analysis and Inventory Branch, 230 pp.
128. WARREN W.G., OLSEN P.F., 1964. A line transect technique for assessing logging waste. Forest Science, vol. 10, no. 3, pp. 267-276.
129. WESOŁOWSKI T., 1993. Martwe drzewa i żywe ptaki. Biuletyn OTOP, no. 3, pp. 13-14.
130. WILLIAMS M.S., DUCEY M.J., GOVE J.H., 2005. Assessing surface area of coarse woody debris with line intersect and perpendicular distance sampling. Canadian Journal of Forest Research, vol. 35, no. 4, pp. 949-960.
http://dx.doi.org/10.1139/x04-203 -
131. WOLDENDORP G., KEENAN R.J., BARRY S., SPENCER R.D., 2004. Analysis of sampling methods for coarse woody debris. Forest Ecology and Management, vol. 198, iss. 1-3, pp. 133-148.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2004.03.042 -
132. WOLDENDORP G., SPENCER R.D., KEENAN R.J., BARRY S., 2002. An analysis of sampling methods for coarse woody debris in Australian forest ecosystems. Canberra: Department of Agriculture, Fisheries and Forestry, Bureau of Rural Sciences, 84 pp.
133. WOLSKI J., 2002. Metoda pomiarów leżącego martwego drewna w lesie – założenia teoretyczne i przebieg prac terenowych. Prace IBL, Ser. A, vol. 2, no. 932, pp. 27-45.
134. WOLSKI J., 2003. Martwe drewno w lesie: ocena zapasu i propozycje postępowania. Prace IBL, Ser. A, vol. 2, no. 953, pp. 23-45.
135. WOODALL C.W., MONLEON V.J., 2010. Estimating the quadratic mean diameters of fine woody debris in forests of the United States, Forest Ecology and Management, vol. 260, iss. 6, pp. 1088-1093.
http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2010.06.036 -
136. WOODALL C.W., WESTFALT J.A., 2008. Controlling coarse woody debris inventory quality: taper and relative size methods. Canadian Journal of Forest Research, vol. 38, no. 3, pp. 631-636.
http://dx.doi.org/10.1139/X07-171 -
137. ZASĘPA R., 1972. Metoda reprezentacyjna, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 366 pp.
138. ZIELONKA T., NIKLASSON M., 2001. Dynamics of dead wood and regeneration pattern in natural spruce forest in the Tatra Mountains, Poland. Ecological Bulletins, no. 49, pp. 159-163.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

85

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

97

Strona końc.:

121

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

10.7163/GPol.2012.2.14 ; oai:rcin.org.pl:28381

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2 paź 2020

Data dodania obiektu:

24 maj 2013

Liczba wyświetleń treści obiektu:

1 212

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

1475

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/46752

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji