Object

Title: Changes in the rural landscape of the Polish Sudety Mountains in the post-war period

Creator:

Latocha, Agnieszka

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 85 No. 4 (2012)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. BAC S., 1948. Zdobycze pługa w Kotlinie Kłodzkiej. Rocznik Kłodzki, no. 1, pp. 119-136. ; 2. BALDOCK D., BEAUFOY G., BROUWER F., GODESCHALK F., 1996. Farming at the margins: Abandonment or redeployment of agricultural land in Europe. London–The Hague: Institute for European Environmental Policy, Agricultural Economics Research Institute, 202 pp. ; 3. BRYŚ K., OJRZYŃSKA H., 2010. Przemiany krajobrazu wsi górskich w Sudetach Wschodnich. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, no. 14, pp. 157-173. ; 4. CHACHAJ J., 1978. Problem wsi zanikającej. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 324, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B 2, pp. 119-123. ; 5. CIOK S., 1991. Sudety. Obszar problemowy. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 1236, Studia Geograficzne, vol. 51, 88 pp. ; 6. CIOK S., 1994. Rozwój osadnictwa na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej. Tendencje i kierunki zmian, Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 1591, Studia Geograficzne, vol. 61, pp. 9-49 ; 7. CIOK S., 1995. Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 1730, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B 12, pp. 51-64. ; 8. CYRON A., KOMORNICKI K., KUTKOWSKA B., LATOCHA A., MALARSKI R., WASZKIEWICZ J., 2007. Investment assistance for sustainable development of the mountain areas in Poland. FAO „Sustainable Mountain Development TCP/POL/3004(A)”. Wrocław: Foundation of Assistance Programmes for Agriculture, 128 pp. ; 9. FATYGA J., 1998. Procesy erozyjne jako czynnik degradacji środowiska przyrodniczego w Sudetach. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, vol. 44, pp. 21-33. ; 10. FATYGA J., GÓRECKI A., 2001. Kształtowanie granic rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach. Falenty: Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, 322 pp. ; 11. JERKIEWICZ A., 1983. Wybrane problemy ludnościowe i osadnicze w Sudetach. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 506, Studia Geograficzne, no. 32, pp. 11-21. ; 12. KASPRZAK M., SZMYTKIE R., 2006. Etapy rozwoju osady Budniki w górskich warunkach Karkonoszy i ich zapis w środowisku [in:] A. Latocha, A. Traczyk (eds.), Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypadków, Wrocław: Wydawnictwo “Gajt”, 198 pp. ; 13. KOMORNICKI K., 2007. Rola organizacji pozarządowych w zrównoważonym rozwoju ziem górskich – wnioski z programu FAO Sustainable Mountain Development TCP/POL/3004 (A) [in:] FAPA, Zrównoważony rozwój obszarów górskich, Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, pp. 35-42. ; 14. KORZEŃ J., 2006. Ochrona dziedzictwa kulturowego w Kotlinie Jeleniogórskiej. Waloryzacja założeniaw Bukowcu. Zielony Region. Biuletyn organizacji pozarządowych Dolnego Śląska, no. 2(2006)/34, Jelenia Góra: Fundacja Karkonoska, 12 pp. ; 15. LATOCHA A., 2007. Przemiany środowiska przyrodniczego w Sudetach Wschodnich w warunkach antropopresji. Acta Universitatis Wratislaviensis, no. 3007, Studia Geograficzne, vol. 80, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 216 pp. ; 16. LATOCHA A., 2009. Land-use changes and longer-term human–environment interactions in a mountain region (Sudetes Mountains, Poland). Geomorphology, vol. 108, iss. 1-2, pp. 48-57. ; - ; 17. LATOCHA A., 2010. Spatial planning in mountain regions – present trends, threats and opportunities (Sudety Mountains case study) [in:] A. Mizgajski, I. Markuszewska (eds.), Implementation of Landscape Ecological Knowledge in Practice, The Problems of Landscape Ecology, vol. 28, pp. 55-64. ; 18. MACDONALD D., CRABTREE J.R., WIESINGER G., DAX T., STAMOU N., FLEURY P., GUTIERREZ LAZPITA J., GIBON A., 2000. Agricultural abandonment in mountain areas of Europe: Environmental consequences and policy response. Journal of Environmental Management, vol. 59, pp. 47-69. ; - ; 19. MASTALSKA-CETERA B., 2006. Udział rolników w ochronie przyrody w Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym na terenie Sudetów [in:] M. Furmankiewicz, P. Jadczyk (eds.), Problemy współpracy na rzecz ekorozwoju Sudetów, Jelenia Góra: Muzeum Przyrodnicze, pp. 129-144. ; 20. MASTALSKA-CETERA B., 2008. Możliwości wsparcia finansowego rolnictwa na obszarach Natura 2000 na przykładzie Sudetów [in:] M. Furmankiewicz, B. Mastalska-Cetera (eds.), Problemy wdrażania sieci Natura 2000 na obszarze Sudetów, Jelenia Góra: Muzeum Przyrodnicze, pp. 77-92. ; 21. MIGOŃ P., LATOCHA A., 2008. Enhancement of cultural landscape by geomorphology. A study of granite parklands in the West Sudetes, SW Poland. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria, 31 (2), pp. 195-203. ; 22. MISZEWSKA B., 1989. Zmiany zaludnienia Sudetów w okresie powojennym. Czasopismo Geograficzne, vol. 60, no. 2, pp. 135-145. ; 23. PLEWNIAK W., 1978. Zmiany w środowisku geograficznym doliny Dzikiej Orlicy w Górach Bystrzyckich wywołane wyludnianiem wsi. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 324, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B 2, pp. 97-109. ; 24. POTOCKI J., 2000. Przemiany użytkowania terenu w Karkonoszach w ciągu ostatnich 100 lat (podłoże społeczno-ekonomiczne, środowiskowe konsekwencje) [in:] J. Štursa, K.R. Mazurski, A. Palucki (eds.), Geoekologické problémy Krkonoš, Opera Corcontica, vol. 37, pp. 642-649. ; 25. SALWICKA B., 1978. Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu ziem wsi górskich Masywu Śnieżnika w strefie granicy rolno-leśnej. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 324, Prace Instytutu Geograficznego, ser. B 2, pp. 71-87. ; 26. SALWICKA B., 1983. Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu gruntów wsi górskich na wybranych obszarach przygranicznych Sudetów Kłodzkich. Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. 506, Studia Geograficzne, no. 32, pp. 23-30. ; 27. WALCZAK W., 1968. Dolny Śląsk. Cz. 1, Sudety. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 383 pp. ; 28. WOLSKI J., 2007. Przekształcenia krajobrazu wiejskiego Bieszczadów Wysokich w ciągu ostatnich 150 lat. Prace Geograficzne, no. 214, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 228 pp. ; 29. WOLSKI J., 2009. Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności “proces a region” w ujęciu różnoskalowym. Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 1, pp. 47-73.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

85

Issue:

4

Start page:

13

End page:

21

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

10.7163/GPol.2012.4.21 ; oai:rcin.org.pl:29005

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This page uses 'cookies'. More information