Object

Title: "Najpierwsze przy tronie dostojeństwo" - napoleoński centralizm a pojęcie elity w Księstwie Warszawskim

Creator:

Getka-Kenig, Mikołaj

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 120 nr 2 (2013)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p.303-326 ; Summary in English.

References:

Cichoń P. 2008. Kwalifikacje zawodowe urzędników jako podstawa kształtowania się systemu biurokratycznego w Księstwie Warszawskim. W Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, 133–147. Lublin–Siedlce : Wyd. Naukowe. ; Czubaty Jarosław. 1993. Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 1806–1815. Warszawa : Wyd. Naukowe. ; Czubaty Jarosław. 2011. Księstwo Warszawskie (1807–1815). Warszawa : WUW. ; Getka-Kenig Mikołaj. 2009. „Nobilitacje i nobilitowani w Królestwie Polskim w latach 1816–1830 — próba charakterystyki”. Przegląd Historyczny 100, 4 : 725–754. ; Getka-Kenig Mikołaj. 2009. „The Genesis of the Aristocracy in Congress Poland”. Acta Poloniae Historica 100 : 79–112. ; Grochulska Barbara. 1983. Potocki Aleksander h. Pilawa (1756–1812). W Polski Słownik Biograficzny, t. 27. 756–760. Wrocław : Ossolineum. ; Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2000. O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego, Warszawa : Wyd. Naukowe. ; Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2006. Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. Gdańsk : Słowo – obraz – terytoria. ; Janowski Maciej. 2008. Narodziny inteligencji 1750–1831. Warszawa : Neriton. ; Kallas Marian. 1970. Konstytucja Księstwa Warszawskiego. Toruń : UMK. ; Mycielski Maciej. 2004. Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli. Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wrocław : FNP.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

120

Issue:

2

Start page:

303

End page:

326

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:38542 ; oai:rcin.org.pl:38542

Source:

IH PAN, sygn. A.52/120/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/120/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information