RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rywalizacja austriacko-niemiecka o Kościół katolicki w Królestwie Polskim w raportach przedstawicieli monarchii habsburskiej w Warszawie (sierpień 1915 - październik 1916 r.)

Creator:

Gaul, Jerzy (1948– )

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 4 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 665-691 ; Sum eng.

References:

Gaul Jerzy. 2005. „Austro-Węgry wobec Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim (sierpień 1914–sierpień 1915)”. Kwartalnik Historyczny 112, 4: 73–90.
Gaul Jerzy. 2006. Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914–1918. Warszawa: NDAP.
Grysińska-Jarmuła Katarzyna. 2011. Hrabia Bogdan Hutten-Czapski (1851–1937). Żołnierz, polityk i dyplomata. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Kalembka Sławomir. Norbert Kasparek. 2001. Między irredentą a kolaboracją. Polacy w czas zaborów wobec obcych władz i systemów politycznych. Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe WSP.
Mikietyński Piotr. 2009. Niemiecka droga ku Mitteleuropie. Polityka II Rzeszy wobec Królestwa Polskiego (1914–1916). Kraków: WUJ.
Piela Michał. 1994.Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914–1924. Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL.
Przeniosło Marek. 1998. „Stosunek chłopów Królestwa Polskiego do wojsk i władz rosyjskich, niemieckich i austriackich w latach 1914–1918”. Dzieje Najnowsze, 4: 43–50.
Przeniosło Marek. 2003. Chłopi Królestwa Polskiego w latach 1914–1918. Kielce: Wydawnictwo Naukowe WSP.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

119

Issue:

4

Start page:

665

End page:

691

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:38503

Source:

IH PAN, sygn. A.52/119/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/119/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information