Object

Title: Distribution of population density in Polish towns and cities

Creator:

Śleszyński, Przemysław

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 1 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. BERRY B.J.L., SIMMONS J.W., TENNANT R.J., 1964. Urban population densities: Structure and change. Geographical Review, vol. 53, no. 3, pp. 389-405. ; - ; 2. Bijak J., Kicinger A., Kupiszewski M., Śleszyński P. (cooperation), 2007. Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy. CEFMR Working paper, no. 2, Warszawa: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych, 76 pp., http://www.cefmr.pan.pl/docs/cefmr_wp_2007-02.pdf [8 January 2014]. ; 3. Brueckner J.K., 1986. A switching regression analysis of urban population densities. Journal of Urban Economics, vol. 19, no. 2, pp. 174-189. ; - ; 4. CHUNSHAN Z., XUEQIANG X., 1998. Population distribution and its change in Guangzhou city. Chinese Geographical Science, vol. 8, no. 3, pp. 193-203. ; - ; 5. Clark C., 1951. Urban population densities. Journal of the Royal Statistical Society. Series A, vol. 114, no. 4, pp. 490-496. ; - ; 6. CZOCHAŃSKI M., KOWALSKI G., PRZEWŁOCKI S., 1986. Mapa gęstości zaludnienia i rozmieszczenia mieszkańców na przykładzie miasta Łodzi. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Budownictwo, no. 37, pp. 217-227. ; 7. Dygaszewicz J., 2008. Zastosowanie map cyfrowych w spisach powszechnych. Wiadomości Statystyczne, no. 4, pp. 22-29. ; 8. Eberhardt P., 2012. Stopień trafności polskich prognoz demograficznych. Czasopismo Geograficzne, vol. 83, iss. 1-2, pp. 3-28. ; 9. Gawryszewski A., 2005. Ludność Polski w XX wieku. Monografie, vol. 5, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 623 pp. ; 10. Gołata E., 2013. Spis ludności i prawda. Studia Demograficzne, vol. 1, no. 161, pp. 23-55. ; 11. GRIFFITH D.A., WONG D.W., 2006. Modelling population density across major US cities: A polycentric spatial regression approach. Journal of Geographical Systems, vol. 9, no. 1, pp. 53-75. ; - ; 12. Guoming D., Shuwen Z., Youquan Z., 2006. Character and causes of population distribution in Shenyang City, China. Chinese Geographical Science, vol. 16, no. 3, pp. 217-222. ; - ; 13. GUS, 2003. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 147 pp. ; 14. KLIMASZEWSKA-BUDZYNOWSKA O., 1977. Modele rozkładu gęstości zaludnienia Warszawskiego Zespołu Miejskiego w latach 1879-1970. Przegląd Geograficzny, vol. 49, no. 3, pp. 481-506. ; 15. KORCELLI P., 1969. Rozwój struktury przestrzennej obszarów metropolitalnych Kalifornii. Prace Geograficzne, no. 78, Warszawa: Instytut Geografii PAN, 124 pp. ; 16. Korcelli P., Grochowski M., Kozubek E., KORCELLI- -OLEJNICZAK E., WERNER P., 2012. Development of urban-rural regions: From European to local perspective. Monografie, vol. 14, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 158 pp. ; 17. Korzybski S., 1954. Le profil de densité de population dans l'étude des zones urbaines de Londres et de Paris. La Vie Urbaine-Urbanisme et Habitation. New Series, vol. 2, pp. 113-156. ; 18. KOSTRUBIEC B., 1970, Badania rozwoju przestrzennego aglomeracji miejskiej metodą profilów. Przegląd Geograficzny, vol. 62, no. 2, pp. 235-248. ; 19. KOWALEWSKI A.T., 2006. Społeczne, ekonomiczne i przestrzenne bariery rozwoju zrównoważonego. Kraków: Instytut Rozwoju Miast, 269 pp. ; 20. Krzywicka-Blum E., 2003. Agregacja danych punktowych i pól odniesienia a informacyjne własności map gęstości. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 35, no. 3, pp. 175-184. ; 21. Latham R.F., Yeates M.H., 1970. Population density growth in metropolitan Toronto. Geographical Analysis, vol. 2, no. 2, pp. 177-185. ; - ; 22. Lentz P.A., 1975. A model of residential structure in a socialist city. A case study of Warsaw. Geographia Polonica, vol. 31, pp. 65-97. ; 23. LONGLEY P.A., MESEV V., 2002. Measurement of density gradients and space-filling in urban systems. Papers in Regional Science, vol. 81, no. 1, pp. 1-28. ; 24. Marsden B.S., 1970. Temporal aspects of urban population densities: Brisbane. Australian Geographical Studies, vol. 8, no. 1, pp. 71-83. ; - ; 25. MARTORI J.-C., SURIÑACH J., 2001. Classical models of urban population density. The case of Barcelona Metropolitan Area. Zagreb: 41st Congress of the European Regional Science Association, 29 August-1 September 2001, http://www. researchgate.net/publication/23730354_Classical_ models_of_urban_population_density._ The_case_of_Barcelona_Metropolitan_Area [6 February 2014]. ; 26. Medvedkov J.W., 1963. Prilozhenya k nekatorym zadacham ekonomicheskoy geografi. Geograficheskiy Sbornik, vol. 1, pp. 47-64. ; 27. Millward H., Bunting T., 2008. Patterning in urban population densities: A spatiotemporal model compared with Toronto 1971-2001. Environment and Planning A, vol. 40, no. 2, pp. 283-302. ; - ; 28. MISZEWSKA B., 1995. Zmiany gęstości zaludnienia a sukcesja form użytkowania ziemi we Wrocławiu w latach 1970-1994. [in:] A. Jagielski (ed.), Zadania badawcze geografii społecznej i ekonomicznej w obliczu transformacji ustrojowej i restrukturyzacji gospodarczej. Wrocław- -Szklarska Poręba [25-27 September] 1995 (conference papers), Wrocław-Szklarska Poręba: Uniwersytet Wrocławski, pp. 187-194. ; 29. Muniz I., Galindo A., Garcia M.A., 2003. Cubic spline population density functions and satellite city delimitation: The case of Barcelona. Urban Studies, vol. 40, no. 7, pp. 1303-1321. ; - ; 30. Mydel R., 1979. Rozwój struktury przestrzennej miasta Krakowa. Wrocław: Komisja Nauk Geograficznych, Ossolineum, 131 pp. ; 31. MYDEL R., ISHIMIZU T., 1988. Evolution of socioeconomic structure of Japan's metropolitan areas. Prace Geograficzne, no. 79, Prace Instytutu Geograficznego UJ, 101, Zeszyty Naukowe UJ, 946, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 113 pp. ; 32. Newling B.E., 1969. The spatial variation of urban population densities. Geographical Review, vol. 59, no. 2, pp. 242-252. ; - ; 33. Small K.A., Song S., 1994. Population and employment densities: Structure and change. Journal of Urban Economics, vol. 36, no. 3, pp. 292-313. ; - ; 34. Spallek W., 2002. Metody prezentacji gęstości zjawisk rozproszonych na mapach tematycznych. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 34, no. 1, pp. 11-21. ; 35. Stępniak M., 2012. The spatial deconcentration of housing resources in Warsaw in the years 1945-2008. Geographia Polonica, vol. 85, no. 1, pp. 67-80. ; - ; 36. Szymańska D., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., 2009. Polish towns and the changes in their areas and population densities. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, vol. 11, no. 11, pp. 15-30. ; 37. Śleszyński P., 2002. Delimitacja centrum Warszawy– problemy badawcze. [in:] G. Węcławowicz (ed.), Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, no. 184, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, pp. 65-101. ; 38. Śleszyński P., 2005. Różnice liczby ludności ujawnione w Narodowym Spisie Powszechnym 2002. Przegląd Geograficzny, vol. 77, no. 2, pp. 193-212. ; 39. Śleszyński P., 2011. Rozkład gęstości zaludnienia w polskich miastach. [in:] S. Kaczmarek (ed.), Miasto. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 65-80. ; 40. ŚLESZYŃSKI P., 2012. Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Trendy Rozwojowe Mazowsza, vol. 8, Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego, 160 pp. ; 41. Zborowski A., 2005. Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 576 pp. ; 42. Zielinski K., 1979. Experimental analysis of eleven models of urban population density. Environment and Planning A, vol. 11, no. 6, pp. 629-641. ; -

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

61

End page:

75

Format:

File size 1,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.4 ; oai:rcin.org.pl:42384

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information