Object

Title: 50 years of Geographia Polonica in the light of citations

Creator:

Śleszyński, Przemysław

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 1 (2014)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

1. Aalbers M.B., 2004. Creative destruction through the Anglo-American hegemony: A non-Anglo-American view on publications, referees and language. Area, vol. 36, iss. 3, pp. 319-322. ; - ; 2. Aalbers M.B., Rossi U., 2006. Beyond the Anglo-American hegemony in human geography: A European perspective. GeoJournal, vol. 67, no. 2, pp. 137-147. ; - ; 3. Bajerski A., 2008a. Polskie czasopisma geograficzne w bazie Scopus: próba analizy komunikacji naukowej w polskiej geografii. Czasopismo Geograficzne, vol. 79, iss. 3, pp. 367-382. ; 4. Bajerski A., 2008b. Ranking ośrodków geografii społeczno-ekonomicznej w Polsce na podstawie cytowań w bazach Web of Science. Przegląd Geograficzny, vol. 80, iss. 4, pp. 579-589. ; 5. Bajerski A., 2011. The role of French, German and Spanish journals in scientific communication in international geography. Area, vol. 43, iss. 3, pp. 305-313. ; - ; 6. Bański J., Ferenc M., 2013. "International" or "Anglo-American" journals of geography? Geoforum, vol. 45, pp. 285-295. ; - ; 7. GARFIELD G., 1965. Can citation indexing be automated? [in:] M.E. Stevens, V.E. Giuliano, L.B. Heilprin (eds.), Statistical Association Methods for Mechanized Documentation. Symposium Proceedings. Washington 1964, paper no. 269, Washington: National Bureau of Standards Miscellaneous, pp. 189-192. ; 8. Gutiérrez J., López-Nieva P., 2001. Are international journals of human geography really international? Progress in Human Geography, vol. 25, no. 1, pp. 53-69. ; - ; 9. HARRIS CH.D., 1980. Annotated world list of selected current geographical serials. University of Chicago Geography Research Papers, vol. 194, Chicago: Committee On Geographical Studies, 165 pp. ; 10. HARZING A.W., 2011. The Publish or Perish Book. Part 1-3. Melbourne: Tarma Software Research, 98+104+108 pp. ; 11. Johnston R., Sidaway J.D., 2004. The trans-Atlantic connection: 'Anglo-American' geography reconsidered. GeoJournal, vol. 59, iss. 1, pp. 15-22. ; - ; 12. Paasi A., 2005. Globalisation, academic capitalism and the uneven geographies of international journal publishing spaces. Environment and Planning A, vol. 37, iss. 5, pp. 769-789. ; - ; 13. Racki G., 1998. Najbardziej znane polskie publikacje zagraniczne w dziedzinie nauk o Ziemi z lat 1981-1995 (na podstawie National Citation Report – Poland). Przegląd Geologiczny, vol. 46, iss. 2, pp. 133-137. ; 14. RACKI G., 2001. Najczęściej cytowane polskie publikacje z dziedziny nauk o Ziemi z lat 90. (na podstawie National Citation Reports – Poland 1999 Instytutu Informacji Naukowej (ISI) w Filadelfii. Przegląd Geologiczny, vol. 49, iss. 7, pp. 584-590. ; 15. Racki G., 2003. Polskie czasopisma geograficzne a międzynarodowy obieg informacji naukowej. Przegląd Geograficzny, vol. 75, iss. 1, pp. 101-119. ; 16. Racki G., Drabek A., 2013. Cytowania i wskaźnik Hirscha: gdzie szukać, jak obliczać? Forum Akademickie, no. 2, pp. 40-43. ; 17. RCIN, 2014. Digital Repository of Scientific Institutes [Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych]. Warsaw: Consortium of Scientific Libraries, http://rcin.org.pl/ [24 January 2014]. ; 18. Short J.R., Boniche A., Kim Y., Li P.L., 2001. Cultural Globalization, Global English, and Geography Journals. The Professional Geographer, vol. 53, iss. 1, pp. 1-11. ; - ; 19. Stachowiak K., Bajerski A., 2012. Związki geografii z innymi dyscyplinami – próba analizy bibliometrycznej. [in:] W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (eds.), Związki geografii z innymi naukami, Podstawowe idee i koncepcje w geografii, vol. 7, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, pp. 109-132. ; 20. ŚLESZYŃSKI P., 2009. Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. Przegląd Geograficzny, vol. 81, iss. 4, pp. 551-578. ; 21. Śleszyński P., 2013a. Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar. Przegląd Geograficzny, vol. 85, iss. 4, pp. 599-628. ; - ; 22. Śleszyński P., 2013b. Cytowania z zakresu polskich czasopism naukowych z zakresu geografii i badań regionalnych po 1990 r. Studia Regionalne i Lokalne, iss. 3 (vol. 53), pp. 75-88. ; 23. Whitehand J.W.R., 2005. The Problem of Anglophone Squint. Area, vol. 37, iss. 2, pp. 228-230. ; - ; 24. Wilkin J., 2013. Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy. Nauka, iss. 1, pp. 45-54.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

87

Issue:

1

Start page:

143

End page:

155

Format:

File size 1,2 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.9 ; oai:rcin.org.pl:42389

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

This page uses 'cookies'. More information