Obiekt

Tytuł: Pierwociny słowiańskiej sztuki fortyfikacyjnej według źródeł bizantyńskich z VI–VII w.

Twórca:

Szymański, Wojciech (1932– )

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 53 (2008) Z. 1 ; The origins of the art of fortifications among the Slavs according to Byzantine sources of the 6th–7th centuries

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

S. 89-96 ; 25 cm ; Streszcz. w jęz. ang. ; Bibliogr. s. 94-95

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

1. Marcellinus Ammianus, 2002, Dzieje rzymskie, t. II, ks. XXVI–XXXI, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Ignacy Lewandowski, Warszawa
2. Diakon Paweł, 1995, Historia rzymska. Historia Longobardów, przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Ignacy Lewandowski, Warszawa
3. Plezia M., 1952, Greckie i łacińskie źródła do najstarszych dziejów Słowian, część I (do VIII w.), przełożył i opracował Marian Plezia, Poznań–Kraków
4. -, 1989, Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian, Seria grecka, z. 2, Pisarze z V–X wieku, wydali Alina Brzostkowska i Wincenty Swoboda, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź
5. Aulich V. V., 1972, Zimnivs’ke gorodiŝe — slov’ans’ka pam’atka VI–VII st. n.e. v Zahidnij Volini, Kїїv
6. Kobyliński Z., Szymański W., 2005 Pradziejowe i wczesnośredniowieczne osadnictwo w zespole kemów w Haćkach, [w:] J. B. Faliński, A. Ber, Z. Kobyliński, W. Szymański, A. J. Kwiatkowska-Falińska, Haćki. Zespół przyrodniczo‑archeologiczny na Równinie Bielskiej, Białowieża–Warszawa, s. 43–74
7. Kurnatowska Z., 1977, Słowiańszczyzna południowa, [w:] Kultura Europy wczesnośredniowiecznej, z. 3, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
8. Łowmiański H., 1963, Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., t. I, Warszawa
9. Nadolski A., 1974, Niektóre problemy z zakresu historii wojskowej w ‘Początkach Polski’ Henryka Łowmiańskiego, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 22, nr 2, s. 283–301
10. Sedin A. A., 1995, Gorodiŝe Nikodimovo (Nikadzimava), „Slavia Antiqua”, t. 36, s. 159–164
11. Szymański W., 1967, Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI–VII w., Wrocław–Warszawa–Kraków
12. Szymański W., 1987, Próba weryfikacji datowania zespołu osadniczego ze starszych faz wczesnego średniowiecza w Szeligach, woj. płockie, „Archeologia Polski”, t. 32, z. 2, s. 349–376
13. Szymański W., 2000, Trudne problemy w poznawaniu starszych faz wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu. Materiały z konferencji ‘Dorobek polskiej archeologii i prahistorii ostatniego półwiecza’ w Puszczykowie koło Poznania (27–30 października 1997 r.), M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski red., Poznań, s. 353–379
14. Zástěrová B. 1971 Les Avares et les Slaves dans la Tactique de Maurice, Rozpravy Československé Akademie Věd, 81, 3, Praha

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

53

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

89

Strona końc.:

96

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49822 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji