Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Archeologia polska w latach 1957–1975 w świetle analizy piśmiennictwa cytowanego w artykułach publikowanych na łamach „Archeologii Polski”

Twórca:

Krupic, Ewa

Data wydania/powstania:

2008

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 53 (2008) Z. 2 ; Archeologia Polski ; Polish archaeology in 1957–1975 in the light of a citation analysis based on articles from “Archeologia Polski” .

Wydawca:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

S. 169-200 : il. ; 25 cm ; Bibliogr. s. 198-199 ; Streszcz. w j. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Barford P., 1995, Marksizm w archeologii polskiej, „Archeologia Polski”, t. 40, z. 1–2, s. 7–78
2. Barford P., 1997, Małowiarygodny? Odpowiedź na polemikę Jacka Lecha, „Archeologia Polski”, t. 42, z. 1–2, s. 233–248
3. Górny M., Nowak P., 1996, Naukowe wydawnictwa ciągłe jako obiekt badań biblio-, nauko-, i informetrycznych: wybór piśmiennictwa za lata 1973–1994, Poznań
4. Lech J., 1997, Małowierni. Spór wokół marksizmu w archeologii polskiej lat 1945–1975, „Archeologia Polski”, t. 42, z. 1–2, s. 175–232
5. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs
6. Marszakowa-Szajkiewicz I., 1996, Bibliometryczna analiza współczesnej nauki, Katowice
7. Minta-Tworzowska D., 2000, Kwestia przełomu metodologicznego w prahistorii i w archeologii polskiej i jego nieoczekiwane skutki, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski red., Poznań, s. 527–535
8. Stefaniak B., 1987 Studium bibliometryczne piśmiennictwa z zakresu informacji naukowej: (1977–1984), Warszawa
9. Tabaczyński S., 2000, „Wymuszony przewrót metodologiczny” w archeologii polskiej, [w:] Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, M. Kobusiewicz, S. Kurnatowski red., Poznań, s. 513–525
10. Tazbir J, 1997, Nauki humanistyczne i społeczne, [w:] Nauka w Polsce w perspektywie XXI wie¬ku, Warszawa, s. 299–308
11. Woźniak Z., 2007, Zarys problematyki badań nad okresem przedrzymskim (lateńskim) w Polsce i aspekty ich rozwoju w okresie powojennym, [w:] Pół wieku z dziejów archeolo¬gii polskiej (1939–1989), J. Lech red., Warszawa, s. 285–322

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

53

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

169

Strona końc.:

200

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:49837 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji