Obiekt

Tytuł: Łzy jednorożca. Szkic do fantazmatycznej biografii obrazu

Twórca:

Borowicz, Sebastian

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 5 (2012)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Angielscy „Poeci Jezior” – W. Wordsworth, S.T. Coleridge, R. Southey, przeł. i oprac. S. Kryński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1963.
2. G. Bachelard, L’Eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière, J. Corti, Paris 1942, s. 43, przeł. autor.
3. J. Baschet, Introduction: l’image-objet, w: L’image. Fonctions et usages des images dans l’Occident médiéval, eds. J. Baschet, J.C. Schmitt, Leopard d‘Or, Paris 1996, s. 7-57.
4. J.K. Baxter, The Unicorn: a consideration of adolescence. Appendix 4, w: Spark to a waiting fuse. James K. Baxter’s correspondence with Noel Ginn 1942-1946, ed. P. Millar, Victoria University Press, Wellington 2001, s. 538.
5. R. Beekes, Etymological Dictionary of Greek, Brill, Leiden 2010, s. 382, 1545.
6. M. Białoszewski, Zet, w: tegoż Rachunek zachciankowy, PIW, Warszawa 1959, s. 8.
7. S. Borowicz, Obrazowanie jako pocieszenie. O metaforze przejścia w literaturze klasycznej, „Teksty Drugie” 2009 1/2, s. 77-93.
8. W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005, s. 345.
9. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque: histoire des mots, Klincksieck, Paris 1968, s. 474.
10. A. Czerniawski, Polowanie na jednorożca, w: tegoż Selected poems, transl. I. Higgins, Harwood Academic Publishers, Amsterdam 2000, s. 26.
11. I. Dąmbska, Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej. Studia i teksty, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk–Łódź 1984, s. 11.
12. J. Derrida, Edmond Jabès i pytania ksiegi, przeł. A. Wodnicki, „Literatura na Świecie” 2001 nr 7, s. 142.
13. J. Derrida, La pharmacie de Platon, w: tegoż La dissémination, Éditions du Seuil, Paris 1972.
14. J. Derrida, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą, przeł. A. Dziadek, Wydawnictwo FA-art, Bytom 1997.
15. G. Devoto, Lat. Imago, w: Beiträge zur Indogermanistik und Keltologie. Julius Pokorny zum 80. Geburtstag gewidmet, ed. W. Meid, Sprachwissenschaftliches Institut der Universität Innsbruck, Innsbruck 1967, s. 25-28.
16. U. Eco, Dopiski na marginesie „Imienia róży”, w: tegoż Imię róży, przeł. A. Szymanowski, PIW, Warszawa 1996, s. 598.
17. R. Ettinghausen, Studies in Muslim iconography I. The Unicorn, Smithsonian Institution, Washington 1950.
18. M. Falk, Il mito psicologico nell’India antica, cyt. za W. Juszczak Przed historią: archaiczne formy czasu, „Konteksty” 2009 nr 3, s. 7.
19. J. Ficowski, Puste miejsce po, w: tegoż Wszystko to, czego nie wiem, Tower Press, Gdańsk 2000, s. 16.
20. J. Gage, Kolor i znaczenie. Sztuka, nauka i symbolika, przeł. J. Holzman, A. Żakiewicz, Universitas, Kraków 2010, s. 121.
21. J. Gajda-Krynicka, Platoński Tejatet – propedeutyka teorii sądu, w: Kolokwia Platońskie. Tejatet, red. A. Pacewicz, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 102.
22. A. Gide, Traktat o Narcyzie (Teoria symbolu), w: tegoż Immoralista i inne utwory, przeł. I. Rogozińska, Czytelnik, Warszawa 1984, s. 34.
23. R. Girarda, Od mimetycznego pożądania do upiornego sobowtóra, w: tegoż Sacrum i przemoc, przeł. M. i J. Plecińscy, Wydawnictwo Brama, Poznań 1993, s. 199-231.
24. S. Grochowiak, XX Zen, w: tegoż Haiku-images, PIW, Warszawa 1978.
25. M. Heidegger, Cóż po poecie?, w: tegoż Drogi lasu, przeł. J. Gierasimiuk i in., Fundacja Aletheia, Warszawa 1997, s. 217-259.
26. J.F. Helvétius, H. Madathanus, J. de Meung, Musaeum hermeticum reformatum et amplificatum, apud Hermannum a Sande, Francofurti 1678, s. 347.
27. Z. Herbert, Do Ryszarda Krynickiego – List, w: tegoż Raport z oblężonego miasta i inne wiersze, Instytut Literacki, Paryż 1983, s. 26.
28. Z. Herbert, Pan Cogito i wyobraźnia, w: tegoż Raport z oblężonego miasta i inne wiersze, Instytut Literacki, Paryż 1983, s. 22.
29. Z. Herbert, Z technologii łez, w: tegoż Poezje, PIW, Warszawa 1998, s. 218.
30. P. Jaroszyński Metafizyka i sztuka, Polwen – Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Warszawa 1996, s. 13-25.
31. M. Klein, tejże Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921-1945, przeł. D. Golec, A. Czownicka, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
32. A.P. Kowalski, Myślenie przedfilozoficzne. Studia z filozofii kultury i historii idei, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 168.
33. E. Lévinas, Ślad innego, w: Filozofia dialogu, wyb. i oprac. B. Baran, Znak, Kraków 1991, s. 228.
34. L. Lévy-Bruhl, L’âme primitive, Alcan, Paris 1963, s. 3
35. Y. Lian, Linie przeciwko ziarnom słonecznika. Dla Aia Weiweia, przeł. A. Nasiłowska, „Gazeta Wyborcza” 04.06.2011, s. 14.
36. S.G. López, Natural collections in the Spanish Renaissance, w: From private to public. Natural collections and museums, ed. M. Beretta, Science History Publications/USA, Sagamore Beach 2005, s. 13-40.
37. Marii Anto-Czarneckiej Autoportret w 1972 r. , tejże Maria Anto. Vive le plein-air, przeł. K. Lipnicka-Kołtuniak, Muza, Warszawa 2004.beast
38. M.P. Markowski, Pragnienie obecności. Filozofia reprezentacji od Platona do Kartezjusza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 7-11.
39. W. Michera, Obraz, krypta, interpretacja, „Konteksty” 2010 nr 1, s. 154.
40. Cz. Miłosz, Post scriptum wiersza Do leszczyny, w: tegoż To, Znak, Kraków 2000, s. 9.
41. Cz. Miłosz, Rok myśliwego, Znak, Kraków 2001.
42. Cz. Miłosz, Wyprawa do lasu, w: tegoż Poezje. Marian Stala. Ekstaza o wschodzie słońca. O poezji Czesława Miłosza, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 258.
43. M. de Montaigne, O potędze wyobraźni, w: tegoż Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2009, s. 94.
44. A. Muñiz, On the Unicorn, „Mississippi Review” 1984 nr 13, s. 105.
45. H. Nickel, The graphic sources for the ‘Moor with the Emerald Cluster’, „Metropolitan Museum Journal” 1980 nr 15, s. 203.
46. T. Nowak, Czytanie z oczu, w: tegoż W puchu alleluja, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1965.
47. T. Nowak, Rzecz o śladach, w: tegoż Półbaśnie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1976, s. 304.
48. J. Passerat, Na śmierć Tylena błazna królewskiego, przeł. L. Staff. O niewidzeniu por. J. Kordys Spojrzenie meduzy, „Teksty Drugie” 133-134 (2012), s. 24.
49. J. Poesch, Sources for Two Dürer Enigmas, „The Art Bulletin” 1964 nr 46:1, s. 78-86.
50. M. Proust, Du côté de chez Swann, Gallimard, Paris 1919, s. 32.
51. J. Przyboś, Jednorożec, w: tegoż Utwory poetyckie, t. 2, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994; A. Stern Poezja jest jasnowidzeniem, w: tegoż Alarm nocny, Czytelnik, Warszawa 1970, s. 86.
52. J. Przyboś, Z „teorii poznania” lirycznego, w: tegoż Sens poetycki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967, s. 22.
53. W.M. Reddy, The rule of love. The history of western romantic love in comparative perspective, w: New dangerous Liaisons. Discourses on Europe and love in the twentieth century, eds. L. Passerini, L. Ellena, A.C.T. Geppert, Berghahn Books, New York 2010, s. 40.
54. R.M. Rilke, Das Buch von der Pilgerschaft, w: tegoż Das Stunden-Buch, Insel-Verlag, Leipzig 1918.
55. T. Różewicz, Mój wiersz, „Odra” 1984 nr 3, s. 66.
56. T. Różewicz, Na powierzchni poematu i w środku, w: tegoż Poezje wybrane, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1994, s. 194.
57. T. Różewicz, Pomniki, w: tegoż Poezja, t. 2, Utwory zebrane, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, s. 147.
58. T. Różewicz, Strawiony, w: tegoż Próba rekonstrukcji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 517.
59. T. Różewicz, to był taki fajny facet… , w: tegoż Kup kota w worku (work in progress), Biuro Literackie, Wrocław 2008, s. 27.
60. T. Różewicz, Zamek na lodzie (Notatka z lutego 1962 roku), tegoż Proza, t. 3, Utwory zebrane, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 174.
61. M. Rusinek, Retoryka obrazu. Przyczynek do percepcyjnej teorii figur, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012, s. 175.
62. M. Sceve, Delia, przedmiot najwyższej cnoty, decyma XLVI, przeł. M. Jastrun.
63. H. Segal, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, przeł. P. Dybel, Universitas, Kraków 2003.
64. O. Shepard, Lore of the Unicorn. Folklore, evidence and reported sightings, Forgotten Books, Charleston 2007, s. 63-72.
65. P.M. Simonds, Iconographic research in English Renaissance literature. A critical guide, Garland Publishing, New York 1995.
66. F.A. de Somnitz, Disputatio physica de Monocerote, Einhorn, imprimebat Johannes Nicolaus Ernestus, Stargardiae Pomeranorum 1701.
67. A. Stern, Jednorożec, w: J. Kądziela, J. Kwiatkowski, I. Wyczańska Literatura polska w okresie międzywojennym, t. 3, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1993, s. 162.
68. J. Stetkevych, In Search of the Unicorn. The Onager and the Oryx in the Arabic Ode, „Journal of Arabic Literature” 2002 nr 33:2, s. 121
69. A. Świętochowski, Poeta jako człowiek pierwotny, Gebethner i Spółka, Kraków 1896.
70. The Spanish novelists. A series of tales from the earliest period to the close of the seventeenth century, vol. 2, ed. & transl. T. Roscoe, Richard Bentley, New Burlington-Street, Late Colburn and Bentley, London 1832, s. 281-281.
71. W. Toporow, Tezy do prehistorii „portretu” jako szczególnej klasy tekstów, „Teksty Drugie” 2004 nr 1/2, s. 182.
72. F.L. de Uretta, Historia Ecclesiastica, Politica, Natural, y Moral, de los Grandes y Remotos Reynos de la Etiopia Monarchia del Emperador Uamado Preste Juan de las India, en casa de Pedro Patricio Mey, Valencia 1610, s. 245.
73. M. de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, Brill, Leiden 2008, s. 610-611.
74. A. Vanderjagt, Practicing nobility in fifteenth-century Burgundian Courtly culture. Ideology and politics, w: Rhetoric and the discourses of power in Court culture. China, Europe and Japan, eds. D. Knechtges, E. Vance, University of Washington Press, Washington 2004, s. 321-322.
75. J.P. Vernant, Myth et pensée chez les Grecs: ètudes de psychologie historique, Maspero, Paris 1966, s. 253.
76. G. Vico, Nauka nowa, przeł. J. Jakubowicz, PWN, Warszawa 1966.
77. W. von Brandensteina, Die Lebensformen der „Indogermanen”, w: Die Indogermanen und Germanenfrage. Neue Wege zu ihrer Lösung, ed. W. Knoppers, Institut für Völkerkunde (Vienne), Salzburg, Leipzig 1936, s. 231-277.
78. M. Warchala, Człowiek, istota fantazjująca, „Teksty Drugie” 2004 nr 3, s. 102.
79. Wilhelm Kleryk z Normandii O jednorożcu (Bestiariusz boski), w: J. Le Goff Niezwykli bohaterowie i cudowne budowle średniowiecza, przeł. K. Marczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011, s. 65-68.
80. W. Willeford, The Fool and His Scepter. A Study in Clowns and Jesters and Their Audience, Northwestern University Press, Kingsport 1969, s. 34.
81. T. Żukowski, Pożegnanie rewolucji, „Topos” 2005 nr 3, s. 169.
82. T. Żukowski, Śpiew ciała, „Twórczość” 2001 nr 57, s. 77.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

5

Strona pocz.:

241

Strona końc.:

266

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48122 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2014-09-29

Liczba wyświetleń treści obiektu:

966

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/65729

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji