Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: O społecznej naturze czytania

Twórca:

Long, Elizabeth ; Maryl, Maciej. Tł.

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Teksty Drugie Nr 6 (2012)

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. M. Bachtin, Z prehistorii słowa powieściowego, w: Problemy literatury i estetyki, przeł. W Grajewski, Czytelnik, Warszawa 1992, s. 529.
2. R. Barthes, Przyjemność tekstu, przeł. A. Lewańska, KR, Warszawa 1997.
3. R. Bellah, Amitai Etzioni The Spirit of Community: Rights, Responsibilities, and the Communitarian Agenda, Crown Publishers, New York 1993.
4. R. Bellah, Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life, Harper and Row, New York 1996.
5. R. Bellah, Next: The Road to the Good Society, Basic Books, New York 2001.
6. R. Bellah, The Good Society, Knopf, New York 1991.
7. B. Berelson, L. Asheim, The Library’s Public: a Report of the Public Library Inquiry, Columbia University Press, New York 1949.
8. D. Bleich, Readings and Feelings: An Introduction to Subjective Criticism, National Council of Teachers of English, Urbana 1975.
9. D. Bleich, Subjective criticism, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1978.
10. D. Bleich, The Double Perspective: Language, Literacy, and Social Relations, Oxford University Press, New York 1988.
11. A.D. Bloom, Umysł zamknięty: o tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, przeł. T. Bieroń, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
12. W.C. Booth, The Company We Keep: An Ethics of Fcition, University of California Press, Berkeley 1988.
13. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Scholar, Warszawa 2005.
14. P. Bourdieu, Homo Academicus, przeł. P. Collier, Polity Press, Cambridge 1988.
15. P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii system nauczania, przeł. E. Neyman, PWN, Warszawa 1990.
16. P. Bourdieu, J.-C. Passeron, M. de Saint, Martin Academic Discourse. Linguistic Misunderstanding and Professional Power, przeł. R. Teese, Stanfrod University Press, Stanford 1994.
17. P. Bourdieu, Language and Symbolic Power, ed. J.B. Thompson, przeł. G. Raymond, M. Adamson, Polity, Cambridge 1991.
18. P. Bourdieu, Photography: A Middle-Brow Art, Polity, Cambridge 1990.
19. P. Bourdieu, Reguły sztuki: geneza i struktura pola literackiego, przeł. A. Zawadzki, Universitas, Kraków 2001.
20. P. Bourdieu, The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature, oprac. R. Johnson, Columbia University Press, New York.
21. P. Bourdieu, The Inheritors: French Students and Their Relations to Culture, przeł. R. Nice, University of Chicago Press, Chicago 1979.
22. P. Bourdieu, The State Nobility: Elite Schools in the Field of Power, przeł. L.C. Clough, Polity Press, Cambridge 1996.
23. P. Bourdieu, The Love of Art: European Art Museums and Their Public, przeł. C. Beattie, N. Marriman, Stanford University Press, Stanford 1990.
24. P. Bourdieu, The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature, ed. R. Johnson, Columbia University Press, New York 1993.
25. P. Bourdieu, The Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society, przeł. P.P. Ferguson, Stanford University Press, Stanford 1999.
26. L. Brodkey, Academic Writing as Social Practice, Temple Univeristy Press, Philadelphia 1987.
27. V. Carpaccio, Czytająca dziewica, 1510.
28. M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, WUJ, Kraków 2008, s. 172.
29. M. de Certeau, The Practice of Everyday Life, przeł. S.F. Rendeall, University of California Press, Berkeley, s. 171.
30. Consumer Research Study in Reading and Book Purchaising, Yankelovich, Skelly and White, inc., Book Industry Study Group Report No. 6.
31. J.-B.-C. Corot, Czytająca Maria Magdalena, ok. 1854.
32. A. Da Messina, Św. Hieronim w pracowni, ok. 1475.
33. C.N. Davidson, Reading in America: Literature and Social History, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1989.
34. C.N. Davidson, Revolution and the Word: The Rise of the Novel in America, Oxford University Press, New York 1986.
35. T. Eagleton, Literary Theory: An Introduction, University of Minnesota Press, Minneapolis 1983.
36. T. Eagleton, The Function of Criticism. From the Spectator to Post-Structuralism, Verso, London 1984.
37. E. Eisenstein, The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformation in Early Modern Europe, Cambridge University Press, Cambridge.
38. P.H. Ennis, Adult Book Reading in the United States: A Preliminary Report, National Opinion Research Center, Chicago 1965.
39. J. Fetterley, The Resisting Reader: A Feminist Approach to American Fiction, Indiana University Press, Bloomington 1978.
40. S. Fish, Interpretacja, retoryka, polityka, red. A. Szachaj, przekład zbiorowy, Universitas, Kraków 2002.
41. J.-H. Fragonard, Dziewczyna czytająca książkę, ok. 1778.
42. N. Fraser, Unruly Practices: Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory, University of Minnesota Press, Minneapolis.
43. H. Gans. Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste, Basic Books, New York 1975.
44. E. Goffman, Analiza ramowa: esej z organizacji doświadczenia, przeł. S. Burdziej, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2010.
45. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. H., P. Śpiewakowie, PIW, Warszawa 1981.
46. W. Griswold, Cultures and Societies in a Changing World, Pine George Press, Thousand Oaks 1994, s. 14-17.
47. J. Habermas, Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, przeł. W. Lipnik, M. Łukasiewicz, PWN, Warszawa 2007.
48. N.N. Holland, 5 Readers Reading, Yale University Press, New Haven 1975.
49. N.N. Holland, The Dynamics of Literary Response, Oxford University Press, New York 1968.
50. N.N. Holland, The Critical I, Columbia University Press, New York 1991.
51. R. Ingarden, O dziele literackim: badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury przeł. M. Turowicz, PWN, Warszawa 1988.
52. W. Iser, Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1989.
53. W. Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1978.
54. W. Iser, The Fictive and Imaginary: Charting Literary Anthropology, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1993.
55. A. Johns, The Nature of The Book: Print and Knowledge in the Making, University of Chicago Press, Chicago 1998.
kliknij tutaj, żeby przejść
56. E. Long, Book Clubs: Women and the Uses of Reading in Everyday Life, The University of Chicago Press, Chicago 2003, s. 1-30.
57. V.H. Matthews, Adult Reading Studies: Their Implications for Private, Professional, and Public Policy, „Library Trends” 1973 no 2.
58. E.W. McElroy, Subject Variety in Adult Reading: I. Factors Related to Variety in Reading, „Library Quarterly” 1968 no 1.
59. E.W. McElroy, Subject Variety in Adult Reading: II. Characteristics of Readers of Ten Categories of Books, „Library Quarterly” 1968 no 2.
60. M. McLuhan, The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press, Toronto 1962.
61. E. Messer-Davidow, Whither Cultural Studies?, w: From Sociology to Cultural Studies, ed. E. Long, Blackwell, Malden 1997.
62. G. Metsu, Dziewczyna dostająca list, ok. 1658.
63. A.Z. Newton, Narrative Ethics, Harvard University Press, Cambridge.
64. M. Nussbaum, Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature, Oxford University Press, Oxford 1990.
65. M. Nussbaum, Poetic Justice: The Literary Imagination and Public Life, Beacon Press, Boston 1995.
66. M. Nussbaum, The Fragility of Goodness: Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge 1986.
67. R. Ohmann, English in America: A Radical View of the Profession, Oxford University Press, New York 1976.
68. W.J. Ong, Oralność i piśmienność: słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1992.
69. W.J. Ong, The Presence of the Word: Some Prolegomena for Cultural and Religious History, Yale University Press, New Haven 1967 (zwłaszcza rozdz. 3).
70. Politics of Letters, Wesleyan University Press, Middleton 1987.
71. G. Price, Billie Jo’s, „The New Yorker” 1.09.1986. Rysunek dostępny online w bazie www.art.com.
72. R.D. Putnam, Bowling Alone: America’s Declining Social Capital, „Journal of Democracy” (1995 no 1).
73. R.D. Putnam, Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Znak, Kraków 1995.
74. R.D. Putnam, Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sadura, S. Szymański, WAiP, Warszawa 2008.
75. R.D. Putnam, The Strange Disappearance of Civic America, ukazał się w „American Prospect” (1996 no 24).
76. J. Radway, A Feeling for Books: The Book-of-the-Month Club, Literary Taste and Middle-Class Desire, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1997.
77. J. Radway, On the Sociability of Reading: Books, Self-Fashioning, and the Creation of Community, maszynopis referatu wygłoszonego podczas konferencji „The Emergence of the Female Reader, 1500-1800”, Oregon State University, 18.05.2001, s. 7.
78. J. Radway, Reading the Romance: Woman, Patriarchy and Popular Literature, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1984.
79. D.P. Resnick, L.B. Resnick, Varieties of Literacy, w: Social History and Human Conscioussness: Some Interdisciplinary Connections, ed. A.E. Barnes, P.N. Stearns, New York University Press, New York, s. 188.
80. J. Rose, The Intellectual Life of the British Working Class, Yale University Press, New Haven 2001, s. 6.
81. J. Rose, The Intellectual Life of the British Working Classes, Yale University Press, New Haven 2001.
82. M. Schudson, The Good Citizen: A History of American Civic Life, Martin Kessler Books, New York 1998.
83. R. Sennet, J. Cobb, The Hidden Injuries of Class, Knopf, New York 1973.
84. B. Sicherman Reading „Little Women”: The Many Lives of A Text, w: U.S. History as
85. T. Skocpol, Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States, Harvard University Press, Cambridge 1992.
86. B.H. Smith, Contingencies of Value: Alternative Perspecitves for Crtitical Theory, Harvard University Press, Cambridge 1988.
87. C.B. Stack, All Our Kin: Strategies for Survival in a Black Community, Harper and Row, New York 1974.
88. M. Stevens, Women who read too much, „The New Yorker” 4.04.1988. Rysunek dostępny online w bazie www.cartoonbank.com, Image ID: 1020.
89. A. Swidler, Culture in Action: Symbols and Strategies, „American Sociological Review” 1986 no 2.
90. The Global Village: Transformations in World Life and Media in the 21st Century, ed. M. McLuhan, B.R. Powers, Oxford University Press, New York 1989.
91. The Goffman Reader, ed. Ch. Lemert, A. Branaman, Blackwell, Malden 1997, s. 149-261.
92. L. Tołstoj, Dzieciństwo, Lata Chłopięce, Młodość, przeł. P. Hertz, PIW, Warszawa 1984, s. 243-255.
93. J.P. Tompkins, Sensational Designe: The Cultural Work of American Fiction 1790-1860, Oxford University Press, New York 1985.
94. J. Vermeer, Astronom, ok. 1668; E. Degas Portret Edmonda Duranty’ego, 1879.
95. A. White, Carnival, Hysteria, and Writing: Collected Essays and Autobiography, Calrendon Press, Oxford 1993, s. 122-34.
96. W.F. Whyte, Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum, University of Chicago Press, Chicago 1943.
97. R. Williams, The Tenses of the Imagination, w: tegoż Writing in Society, Verso, London 1983, s. 261.
98. R. Williams, The Country and the City, Oxford University Press, New York 1973, s. 72.
99. P. Willis, Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs, Columbia University Press, New York 1977.
100. Women’s History: New Feminist Essays, ed. L.K. Kerber, A. Kessler-Harris, K.K. Sklar, University of North Carolina Press, Chapel Hill 1995.
101. H. Wouk, Marjorie Morningstar, Garden City, New York 1955, polski przekład: Wielka miłość Marjorie, przeł. B. Nawtrot, Alfa-Wero, Warszawa 1997.
102. Writing and Sexual Difference, ed. E. Abel, University of Chicago Press, Chicago 1982.
103. E.D. Hirsch Jr. Cultural Literacy: What Every American Needs to Know, Houghton Mifflin, Boston 1987.

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

6

Strona pocz.:

136

Strona końc.:

166

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:48359 ; 0867-0633

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Badań Literackich PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2014-10-03

Liczba wyświetleń treści obiektu:

99

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/65782

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Long E. - O społecznej naturze czytania 2018-12-20

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji