Object

Title: Kobiece archiwa – spiżarnie pamięci. Polityka tożsamości w (auto)biografiach kobiet po 1989 roku

Creator:

Mrozik, Agnieszka

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2012)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. S. de Beauvoir, Druga płeć, przeł. M. Leśniewska, G. Mycielska, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa 2003.
2. M. Bobako, Powrót kobiet do historii – niedokończony projekt?, Biblioteka Online Think Tanku Feministycznego 2009, http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/ f0083bobako.pdf, dostęp 25.09.2012.
3. P. Bourdieu, Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, przeł. P. Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
4. A. Burton, Dwelling in the Archive. Women Writing House, Home and History in Late Colonial India, Oxford University Presss, New York 2003, s. 32.
5. T. Czerska, Historia rodziny – rodzina w historii, w: Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, red. I. Iwasiów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 193-232.
6. K. Czerwonogóra, O doświadczeniach polskich Żydówek, w: Gender: kobieta w kulturze i społeczeństwie, red. B. Kowalska, K. Zielińska, B. Koschalka, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2009, s. 35-54.
7. M. Eliade, Sacrum i profanum, przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 1996.
8. M. Eliade, Świat, miasto, dom, przeł. I. Kania, „Znak” 1991 nr 12, s. 12-22
9. T.S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny, przeł. H. Pręczkowska, w: tegoż Szkice literackie, PAX, Warszawa 1963, s. 25.
10. M. Fidelis, Czy „nowy matriarchat”? Kobiety bez mężczyzn w Polsce po II wojnie światowej, w: Kobieta i rewolucja obyczajowa. Społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX, t. 9, red. A. Żarnowska, A. Szwarc, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2006, s. 421-436.
11. J.-L. Flandrin, Historia rodziny, przeł. A. Kuryś, Volumen, Warszawa 1998.
12. A. Galant, Autobiografia i płeć, w: Gender w weekend, red. A. Zawiszewska, Wydawnictwo Feminoteka, Warszawa 2006, s. 268.
13. L. Irigaray, Rynek kobiet, przeł. A. Araszkiewicz, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2003 nr 1 (3), s. 15-30.
14. I. Iwasiów, Kobieca saga i potrzeba genealogii, w: tejże Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, W.A.B., Warszawa 2004, s. 136-162.
15. F. Jameson, Nostalgia za teraźniejszością, w: tegoż, Postmodernizm, czyli logika kulturowa późnego kapitalizmu, przeł. M. Płaza, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011, s. 292.
16. E. Kaschack, Nowa psychologia kobiety: podejście feministyczne, przeł. J. Węgrodzka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996, s. 139.
17. E. Kraskowska, O tak zwanej „kobiecości” jako konwencji literackiej, w: Krytyka feministyczna – siostra teorii i historii literatury, red. G. Borkowska, L. Sikorska, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2000, s. 200-212.
18. E. Kuryluk, Frascati. Apoteoza fotografii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.
19. P. Nora, Czas pamięci, przeł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2001 nr 7 (154), s. 37, 40.
20. J. Olczak-Ronikier, W ogrodzie pamięci, Znak, Kraków 2006.
21. P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Universitas, Kraków 2007, s. 107.
22. A. Rottenberg, Proszę bardzo, W.A.B.,Warszawa 2009.
23. E.W. Said, Kultura i imperializm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009.
24. S. Sontag, O fotografii, przeł. S. Magala, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986, s. 148.
25. S. Stanford, Friedman Women’s Autobiographical Selves: Theory and Practice, w: Women, Autobiography, Theory. A Reader, ed. S. Smith, J. Watson, University of Wisconsin Press, Madison 1998, s. 72.
26. M.M. Steedly, Hanging without a Rope: Narrative Experience in Colonial and Postcolonial Karoland, Princeton, NJ, 1993, s. 22.
27. A. Szatkowska, Był dom… Wspomnienia, Wydawnictwo literackie, Kraków 2009.
28. S. Tannock, Nostalgia Critique, „Cultural Studies” 1995 no 3 (vol. 9), s. 461.
29. J. Tazbir Splątane korzenie, „Polityka” 2006 nr 5, s. 66-68.
30. Tradycja wynaleziona, red. E. Hobsbawm, T. Ranger, przeł. M. Godyń, F. Godyń, Wydawnictwo UJ, Kraków 2008.
31. Z. Tyszka, Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
32. B. Umińska, Specyfika żydowskiego patriarchatu, w: tejże Postać z cieniem. Portrety Żydówek w polskiej literaturze, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2001, s. 47-64.
33. T. Veblen, Teoria klasy próżniaczej, przeł. J. Frentzel-Zagórska, Muza, Warszawa 2008.
34. J. Wachowicz-Makowska, Panienka w PRL-u, Czytelnik, Warszawa 2007.
35. R. Williams, The Country and the City, Oxford University Press, New York 1973, s. 12.
36. N. Yuval-Davis Gender and Nation, SAGE Publications, London 1997.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

325

End page:

341

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48365 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 3, 2014

Number of object content hits:

317

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65823

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information