Object

Title: Rzecz o Berku Neumanie, drukarzu wileńskim

Creator:

Löw Ryszard

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 6 (2012)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. L. Abramowicz, Cztery wieki drukarstwa w Wilnie, Wilno 1925, s. 114.
2. S. Adalberga, Lecz skąd to do Neumana?, oprac. zesp. pod red. J. Krzyżanowskiego, PIW, Warszawa 1970, s. 904, nr 1681 i s. 247 nr 1.
3. Adama Mickiewicza wspomnienia i myśli, z rozmów i przemówień zebrał i opracował S. Pigoń, Czytelnik, Warszawa 1958, s. 433.
4. A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1959, s. 423.
5. D. Beauvois, Polish-Jewish relations in the territories annexed by the Russian Empire in the first half of the XIX century, w: The Jews in Poland, ed. Ch. Abramsky, M. Jachimczyk, A. Polonsky, Basil Blackwell, Oxford–New York 1986, s. 85.
6. D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich, t. 1: Uniwersytet Wileński, przeł. I. Kania, Fundacja Jana Pawła II–Redakcja Wydawnictw KUL, Rzym–Lublin 1991, s. 173.
7. R. Cybulski, Józef Zawadzki: księgarz, drukarz, wydawca, Ossolineum, Wrocław 1972.
8. M. Dernałowicz, K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Lata 1798-1824, PIW, Warszawa 1957, s. 321.
9. D. Fajnhauz, Ludność żydowska na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, „Pamiętnik Wileński” (Londyn) 1972, s. 359.
10. Ch.B. Friedberg, Toldot ha-dfus ha-ivri by-Polania… (tyt. ang: History of Hebrew Topography in Poland from the begining of the year 1534… ), Tel Aviv 1950, 2. ed., s. l30.
11. M. Kaczowski, Romm Boruch Józef, hasło w: Słownik pracowników książki polskiej, Warszawa–Łódź 1972, s. 763.
12. I. Klausner, Wilna: „Jeruszalajim de Lita. 1495-1881 (tyt. ang: Vilna: „Jerusalem of Lithuania”), Beith Lochamej ha-Gettaot (Israel) 1988, s. 136.
13. P. Kon Dawny, Uniwersytet Wileński a Żydzi, Wilno 1926 (odb. z „Ateneum Wileńskiego” z. 10-11), s. 23-25.
14. J.I. Kraszewski, Handel księgarski w Wilnie, „Tygodnik Petersburski” 1838 nr 7, przedr. w: tegoż Pamiętniki, oprac. W. Danek, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław i in. 1972, s. 82-83.
15. Kto był pierwszym wydawcą Adama Mickiewicza? Młody Mickiewicz a wileński drukarz żydowski Berka Neuman, „Nasz Przegląd” (Warszawa) 25 III 1934, nr 84.
16. Materiały do dziejów literatury i oświaty, oprac. T. Turkowski, t. 1, Wilno 1935, s. 376.
17. A. Mickiewicz, Listy, cz. 1, w: tegoż Dzieła, t. 14, oprac. S. Pigoń, kom. red. J. Krzyżanowski, Warszawa, Czytelnik 1955, s. 180.
18. H. Mościcki, Pod znakiem Orła i Pogoni, Lwów–Warszawa 1923, s. 169.
19. Sefer Ha-Kundes (tyt. ang.: Kundes), ed. M. Zalkin, The Hebrew Uniwersity, The Dinur Center, Jerusalem 1997.
20. A. Semkowicz, Bibliografia utworów Adama Mickiewicza. Do roku 1855, oprac. i uzup. P. Grzegorczyk, indeksy K. Kostewicz i Z. Makowiecka, wstęp S. Pigoń, Warszawa 1958, s. 3, nr 146.
21. D. Siwicka, Trembecki Stanisław, hasło w: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska Mickiewicz. Encyklopedia, Świat Książki, Warszawa 2001, s. 550.
22. Słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978, s. 1085.
23. J. Sowiński, Polskie drukarstwo, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988, s. 147.
24. J. Szacki, Kultur-Geschichte der Haskale in Lite (Historia kultury haskali na Litwie), Buenos Aires 1950, s. 78.
25. A. Witkowska, Lelewel Joachim, hasło w: J.M. Rymkiewicz, D. Siwicka, A. Witkowska, M. Zielińska Mickiewicz. Encyklopedia, s. 267.
26. Zagadka amorka z Mickiewiczowskiego debiutu, Tow. Przyjaciół Książki, Kraków 1975.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

6

Start page:

373

End page:

381

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:48368 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 3, 2014

Number of object content hits:

299

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65830

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information