Object

Title: Komparatystyka kulturowa: interpretacja i egzystencja

Creator:

Hejmej, Andrzej

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. E. Apter, „Je ne crois pas beaucoup à la littérature comparée”. Universal Poetics and Postcolonial Comparativism, w: Comparative Literature in an Age of Globalization, ed. H. Saussy, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2006, s. 54-62. ; 2. E. Apter, Comparative Exile. Competing Margins in the History of Comparative Literature, w: Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, s. 87. ; 3. E. Apter, The Translation Zone. A New Comparative Literature, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2006. ; 4. Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie, Radziejowice, 6-8 lutego 1997 r., red. A. Nowicka-Jeżowa, Świat Literacki, Izabelin 1998, s. 131. ; 5. A. Badiou, Petit manuel d’inesthétique, Ed. du Seuil, Paris 1998, s. 85. ; 6. S. Bassnett, Comparative Literature. A Critical Introduction, Blackwell, Oxford, UK–Cambridge, Mass. 1993, s. 47. ; 7. S. Bassnett, Literatura porównawcza w XXI wieku, przeł. I. Noszczyk, „Teksty Drugie” 2009 nr 6, s. 111-118. ; 8. S. Bassnett, Reflections on Comparative Literature in the Twenty-First Century, „Comparative Critical Studies” 2006 vol. 3 no 1/2, s. 3-11. ; 9. T. Bilczewski, Cztery strategie: od inkorporacji do plurikorporalnych wspólnot, w: tegoż Komparatystyka i interpretacja, s. 58-74. ; 10. T. Bilczewski, Komparatystyka i interpretacja. Nowoczesne badania porównawcze wobec translatologii, Universitas, Kraków 2010. ; 11. P. Brunel, Le comparatiste est-il un Don Juan de la connaissance?, w: Rayonnement de la littérature comparée. Fin d’un millénaire, ed. P. Dethurens, O.-H. Bonnerot, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg 2000, s. 35-49. ; 12. A. Burzyńska, Kulturowy zwrot teorii, w: Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Universitas, Kraków 2006, s. 41-91. ; 13. J.-M. Carré, Avant-Propos, w: M.F. Guyard La littérature comparée, PUF, Paris 1958, s. 5. ; 14. Y. Chevrel, La littérature comparée, PUF, Paris 1989. ; 15. Critique postcoloniale et échanges culturels, w: Frontières et passages. Les échanges culturels et littéraires, Actes du XXVIIIe Congrès de la Société Française de Littérature Générale et Comparée, Rouen 15-17 octobre 1998, ed. Ch. Foucrier, D. Mortier, Publications de l’Université de Rouen, Rouen 1999. ; 16. B. Croce, La „letteratura comparata”, „La Critica. Rivista di Letteratura, Storia e Filosofia” 1903 t. 1, s. 77-80. ; 17. Dialogowość i komparatystyka, w: Dramatyczność i dialogowość w kulturze, red. A. Krajewska, D. Ulicka, P. Dobrowolski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010, s. 294-304. ; 18. A. Dziadek, Atopia – stadność i jednostkowość, „Teksty Drugie” 2008 nr 1/2, s. 237-243. ; 19. U. Eco, R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń, Znak, Kraków 2008. ; 20. R. Etiemble, Hygiène des lettres, t. 3: Savoir et goût, Gallimard, Paris 1958, s. 154-174. ; 21. R. Etiemble, Porównanie to jeszcze nie dowód, przeł. W. Błońska, „Pamiętnik Literacki” 1968 z. 3, s. 311-332. ; 22. E.M. Grossman, Blaski i cienie globalizacji, czyli problemy polonistyki w badaniach komparatystycznych, „Teksty Drugie” 2009 nr 6. ; 23. A. Hejmej, Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, w: tegoż Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Universitas, Kraków 2008, s. 81-107. ; 24. H. Janaszek-Ivanièkova, O współczesnej komparatystyce literackiej, PWN, Warszawa 1980, s. 165. ; 25. A.F. Kola, Nie-klasyczna komparatystyka. W stronę nowego paradygmatu, „Teksty Drugie” 2008 nr 1-2. ; 26. Le comparatisme aujourd’hui, ed. S. Ballestra-Puech, J.-M. Moura, Université Charles de Gaulle-Lille 3, Villeneuve d’Ascq 1999. ; 27. H. Markiewicz, Zakres i podział literaturoznawstwa porównawczego, w: tegoż Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, PIW, Warszawa 1976, s. 415. ; 28. W. Moser, La Littérature Comparée et la crise des études littéraires, „Revue Canadienne de Littérature Comparée” 1996 nr 23, s. 43. ; 29. J.-M. Moura, Études postcoloniales, études de l’exotisme européen. L’autre et l’ailleurs des lettres européennes, w: La recherche en littérature générale et comparée en France en 2007. Bilan et perspectives, ed. A. Tomiche, K. Zieger, Presses Universitaires de Valenciennes, Valenciennes 2007, s. 313-324. ; 30. D.-H. Pageaux, Littérature comparée et comparaisons, „Revue de Littérature Comparée” 1998 no 3, s. 292. ; 31. Regionalne, narodowe, uniwersalne. Literatura i media w perspektywie komparatystycznej, red. G. Borkowska, B. Darska, A. Staniszewski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2005. ; 32. H.H.H. Remak, Literatura porównawcza – jej definicja i funkcja (1961), przeł. W. Tuka, w: Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red. H. Janaszek-Ivanièková, Warszawa 1997, s. 25-36. ; 33. T. Sławek, Literatura porównawcza: między lekturą, polityką i społeczeństwem, w: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004, t. 1, red. M. Czermińska i in., Universitas, Kraków 2005, s. 395. ; 34. G.Ch. Spivak, Death of a Discipline, Columbia University Press, New York 2003. ; 35. Z. Stawrowski, Niemoralna demokracja, Ośrodek Myśli Politycznej–Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Kraków 2008, s. 205. ; 36. G. Steiner, Czym jest komparatystyka literacka?, przeł. A. Matkowska, „Porównania” 2005 nr 2, s. 13-26. ; 37. G. Steiner, Po Wieży Babel. Problemy języka i przekładu, przeł. O. i W. Kubińscy, Universitas, Kraków 2000. ; 38. A. Szahaj, Zwrot antypozytywistyczny dopełniony (zamiast wstępu), w: Filozofia i etyka interpretacji, red. A.F. Kola, A. Szahaj, Universitas, Kraków 2007, s. 7-14. ; 39. The Bernheimer Report, 1993: Comparative Literature at the Turn of the Century, w: Comparative Literature in the Age of Multiculturalism, ed. Ch. Bernheimer, Johns Hopkins University Press, Baltimore–London 1995, s. 42. ; 40. S. Tötösy de Zepetnek, A New Comparative Literature as Theory and Method, w: tegoż Comparative Literature. Theory, Method, Application, Rodopi, Amsterdam–Atlanta 1998; G.Ch. Spivak Death of a Discipline. ; 41. S. Tötösy de Zepetnek, Nowa Literatura Porównawcza jako teoria i metoda, przeł. A. Zawiszewska, A. Skrendo, w: Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia, red. E. Kuźma, A. Skrendo, J. Madejski, Universitas, Kraków 2006, s. 351-355. ; 42. U. Weisstein, „D’où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous?”. The Permanent Crisis of Comparative Literature („Canadian Review of Comparative Literature” 1984 vol. 11 no 2, s. 167-192. ; 43. R. Wellek, Kryzys literatury porównawczej, przeł. I. Sieradzki, w: tegoż Pojęcia i problemy nauki o literaturze, przeł. A. Jaraczewski, M. Kaniowa, I. Sieradzki, wyb. i przedm. H. Markiewicz, PIW, Warszawa 1979, s. 392-403.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

53

End page:

64

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49167 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 22, 2014

Number of object content hits:

44 259

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66693

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information