Object

Title: Możliwa historia literatury

Creator:

Nycz, Ryszard

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 5 (2010)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. Ankersmit F., 2004, Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red., wstęp E. Domańska, Kraków: Universitas. ; 2. Benjamin W., 1970, O kilku motywach u Baudelaire’a, przeł. B. Surowska, „Przegląd Humanistyczny”, nr 5, 6. ; 3. Bielecki, M., 2010, Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego, Wrocław: Wydawnictwa UWr. ; 4. Bourdieu P., 2007, Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, przeł. W. Kroker, Kęty: Antyk. ; 5. Casanova P., 2004, The World Republic of Letters, trans. M.B. De Bevoise, Cambridge, MA: Harvard University Press. ; 6. Culler J., 2007, The Novel and the Nation, [w:] tegoż, The Literary in Theory, Stanford: Stanford University Press. ; 7. Damrosch D., 2003, What is World Literature, Princeton: Princeton University Press. ; 8. Damrosch D., 2009, How to Read World Literature, Malden: Wiley-Blackwell. ; 9. Ferguson F., 2008, Planetary Literary History. The Place of the Text, „New Literary History”, no 3. ; 10. French Global: A New Approach to Literary History, eds. Ch. McDonald, S. Suleiman, New York: Columbia University Press 2010. ; 11. Golka M., 2009, Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa: Scholar. ; 12. Grossman E.M, 2010, Blaski i cienie globalizacji, czyli problemy polonistyki w badaniach komparatystycznych. Przyczynek do dalszych badań, [w:] Polonistyka bez granic. ; 13. Gumbrecht H.U., 2008, Shall We Continue to Write History of Literature, „New Literary History”, no 3. ; 14. Hollier D. (ed.), 1989, A New History of French Literature, Cambridge, MA: Harvard University Press. ; 15. Hutcheon L., Valdés M.J. (eds.), 2002, Rethinking Literary History. A Dialogue on Theory, Oxford–New York: Oxford University Press. ; 16. Jałowiecki B., 1996, Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja, [w:] Oblicza polskich regionów, red. B. Jałowiecki, Warszawa: Michał Swianiewicz. ; 17. Jameson F., 2008, New Literary History after the End of the New, „New Literary History”, no 3. ; 18. Jameson F., 2010, Zakochany biznesmen, przeł. R. Koziołek, „Teksty Drugie”, nr 1-2. ; 19. Janion M., 1982, Jak możliwa jest historia literatury [1973], [w:] tejże, Humanistyka: poznanie i terapia, Warszawa: PIW. ; 20. Janion M., 2006, Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków: WL. ; 21. Kapralski S. (red.), 2010, Pamięć, przestrzeń, tożsamość, Warszawa: Scholar. ; 22. Kasztenna K., 1995, Z dziejów formy niemożliwej. Wybrane problemy historii i poetyki polskiej powojennej syntezy historycznoliterackiej, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, ; 23. Kurcz Z., Sakson A. (red.), 2009, Polskie transgranicza, Wrocław: Wydawnictwo UWr. ; 24. Marinelli L., 2005, Polonocentryzm w historii literatury – jego racje i ograniczenia (w uniwersyteckiej syntezie historycznoliterackiej), [w:] Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja. Zjazd Polonistów Kraków 22-25 września 2004, red. M. Czermińska i in., t. 2, Kraków: Universitas. ; 25. Marinelli L., 2010, Granice i zagranice historii literatury w czasach płynnej polonistyki, [w:] Polonistyka bez granic. ; 26. Moretti F., 1996, The Modern Epic. The World – System from Goethe to Garcia Marquez, trans. Q. Hoare, New York–London: Verso. ; 27. Moretti F., 2005, Graphs, Maps, Trees. Abstract Models for a Literary History, New York– London: Verso. ; 28. Moretti F. (ed.), 2007, Novel, vol. 1: History, Geography, and Culture; vol. 2: Forms and Themes, Princeton: Princeton University Press. ; 29. Paloff B., 2010, Czy fraza „Polish Literature” oznacza „literaturę polską”? (Problem teorii recepcji i nie tylko, w: Polonistyka bez granic. ; 30. Panas W., 1996, O pograniczu etnicznym w badaniach literackich, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995, red. T. Michałowska i in., Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN. ; 31. Perkins D., 1992, Is Literary History Possible?, Baltimore–London: Johns Hopkins University Press. ; 32. Skwarczyńska S., 1937, Regionalizm a główne kierunki teorii literatury, „Prace Polonistyczne”, Seria I. ; 33. Polonistyka bez granic. IV Kongres Polonistyki Zagranicznej, red. R. Nycz, W.T. Miodunka, T. Kunz, t. 1, Kraków: Universitas 2010. ; 34. Spivak S.G., 2003, Planetarity, [w:] tejże, Death of a Discipline, New York–Chichester, Columbia University Press.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

5

Start page:

167

End page:

184

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49436 ; oai:rcin.org.pl:49436 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Oct 30, 2014

Number of object content hits:

1 144

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66777

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Nycz R. - Możliwa historia literatury Dec 20, 2018

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information