RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Mikołaja Duthorowa "error condemnatus ab Ecclesia" : dominikanie polscy wobec herezji i nowych nurtów pobożności w pierwszej połowie XIV w.

Creator:

Gałuszka, Tomasz (1978– )

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 121 nr 1 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 73-106 ; Summary in English. ; Text pol and lat.

Type of object:

Journal/Article

References:

Bylina Stanisław. 1974. Wizje społeczne w herezjach średniowiecznych: humiliaci, begini, begardzi. Wrocław: Ossolineum.
Bylina Stanisław. 1991. Ruchy heretyckie w średniowieczu: Studia. Wrocław : Ossolineum.
Gałuszka Tomasz. 2006. „Magia jako factum hæreticale: wokół bulli Jana XXII”. Przegląd Historyczny 2 : 221–240.
Gałuszka Tomasz. 2010. „Kara więzienia w późnośredniowiecznej polityce penitencjarnej dominikanów polskich”. Kwartalnik Historyczny 117 (4): 65–79.
Gałuszka Tomasz. 2012. „Krakowscy pobożni laicy czy begardzi heretycy? Z badań nad czternastowiecznym Tractatus contra begharodos Henryka Harrera”. Folia Historica Cracoviensia 18 : 47–73.
Gałuszka Tomasz. 2012. „Szkolnictwo konwentualne i partykularne w strukturach polskiej prowincji dominikanów XIV stulecia. Nowe ujęcie w świetle nowych źródeł”. Roczniki Historyczne 78 : 204–209.
Gałuszka Tomasz. 2013. Kryzys w diecezji krakowskiej w 1. połowie XIV wieku? Z badań nad Tractatus contra beghardos Henryka Harrera. W Ecclesia semper reformanda. Kryzysy i reformy średniowiecznego Kościoła, 100-111. Kraków : WAM.
Kaczmarek Krzysztof. 2005. Szkoły i studia dominikanów polskich w średniowieczu. Poznań : UAM.
Kłoczowski Jerzy. 1956. Dominikanie polscy na Śląsku w XIII–XIV wieku. Lublin : KUL.
Kras Paweł. 2008. Działalność inkwizycyjna dominikanów krakowskich w średniowieczu. W Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, 380–399. Kraków : WAM.
Manteuffel Tadeusz. 2008. Narodziny herezji. Warszawa : IH PAN.
Zdanek Maciej. 2003–2004. Stanisław z Krakowa. W Polski Słownik Biograficzny, t. 42, 42–44. Kraków : PAU.
Zdanek Maciej. 2009. Inkwizytorzy dominikańscy w diecezji krakowskiej w średniowieczu. W Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, 234-254. Kraków : WUJ.
Zdanek Maciej. 2010. „Fragment akt kapituły prowincjalnej dominikanów polskich z 1338 Roku”. Roczniki Historyczne 76 : 263–276.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

121

Issue:

1

Start page:

73

End page:

106

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49923

Source:

IH PAN, sygn. A.52/121/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/121/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information