Object

Title: Kierownictwo Polskiej Partii Robotniczej (1944-1948) - portret historyczno-socjologiczny

Creator:

Szumiło, Mirosław

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 121 nr 2 (2014)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 287-318 ; Sum. eng.

References:

Gontarczyk Piotr. 2003. Polska Partia Robotnicza: Droga do władzy 1941–1944. Warszawa : IPN.
Holzer Jerzy. 2001. Jedyna ojczyzna proletariatu — ZSRR: w dobrym i złym to jest mój kraj. W Komunizm, Ideologia, system, ludzie. Warszawa : Neriton IH PAN.
Kochański Aleksander. 1992. Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1944–1945. Warszawa : ISP PAN.
Kochański Aleksander. 2002. Protokoły posiedzeń Biura Politycznego KC PPR 1947–1948. Warszawa : ISP PAN.
Kochański Aleksander. 2008. „Dwie autobiografie Bolesława Bieruta z 1940 i 1941 roku”. Zeszyty Historyczne 163: 103–116.
Paczkowski Andrzej. 2007. Departament X — kontekst ogólny i aspekty międzynarodowe. W Departament X MBP. Wzorce — struktury — działanie, 12–31. Warszawa IPN.
Szczygielski Z. 1989. Członkowie KPP 1918–1938 w świetle badań ankietowych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
Szumiło Mirosław. 2011. Elita władzy w Polsce 1944–1989. Studium socjologiczne. W Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, 155–174. Warszawa IPN.
Szumiło Mirosław. 2012. „Kadra kierownicza centralnego aparatu PPR w latach 1944–1948”. Res Historica 34: 101–119.
Szumiło Mirosław. 2012. Roman Zambrowski (1909–1977) — kariera zawodowego komunisty. W Partia komunistyczna w Polsce: Struktury — ludzie — dokumentacja, 407–423. Lublin–Radzyń Podlaski : Wydawnictwo Naukowe.
Trembicka Krystyna. 2007. Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918–1938). Lublin : Wydawnictwo Naukowe UMCS.
Tych Feliks. 1978-1992. Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1-3. Warszawa : PWN.
Werblan Andrzej. 1988. Władysław Gomułka, sekretarz generalny PPR. Warszawa : PWN.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

121

Issue:

2

Start page:

287

End page:

318

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49936

Source:

IH PAN, sygn. A.52/121/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/121/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information