Obiekt

Tytuł: Creation of experimental urban indices in order to estimate theenvironmental performance of urban/building regenerations

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 4 (2014)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Identifying indices to measure the multiple environmental effects of urban transformations is the battle line for the urban planners. To tackle this need the Municipality of Modena (Italy) has defined a set of parameters focused on three main phenomena: the urban heat island, energy requirements and hydraulic risk. The indices are capable of measuring the effects, vouching for the achievement of the planning targets and estimating the benefit-cost ratio. The paper describes the pilot actions of the CE program’s project UHI realized in the framework of the Plan of Urban Redevelopment of the Villaggio Artigiano (POC.MO.W, Modena).

Bibliografia:

1. BERLIN.DE, 2014. A green city center – BAF – Biotope area factor. Senate Department for Urban Development and the Environment, http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/index_en.shtml [22 July 2014].
2. BOLOGNA, 2014. Procedura Riduzione Impatto Edilizio. Dipartimento di Riqualificazione Urbana, http://urp.comune.bologna.it/PortaleTerritorio/portaleterritorio.nsf/e7415f1a8e5e2394c1256d1d002f8984/200cfbd63f33a6aac1257671004 e6018?OpenDocument [22 July 2014].
3. BOLZANO, 2014. Procedura Riduzione Impatto Edilizio. Ufficio Tutela dell'Ambiente e del Territorio, http://www.comune.bolzano.it/urb_context02.jsp?ID_LINK=512&id_context=4663&page=11 [22 July 2014].
4. BONAZZI F., CAPUCCI M., RIZZO C., FREGNI M.C., LUCCHESE E., VILLANTI G., MUSCIO A., TONIOLO S., 2013. European Project UHI: Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon (UHI) – case study: Quadrante di Modena Ovest Villaggio Artigiano, http://eu-uhi.eu/pilot-areas/modena/.
5. BONAZZI F., RIZZO C., 2014. Tools and methods for the evaluation of interventions. European project UHI – Local event – April 11, 2014, http://eu-uhi.eu/download/events/conferences/UHILocal_Event-Modena-April_11_2014/Il_modello_Modena_11.04.2014.pdf.
6. Capucci M., Puglisi S., 2013. UHI: Il progetto pilota del Villaggio Artigiano. Inforum: Informazioni sulla Riqualificazione Urbana e Territoriale, Regione Emilia Romagna, vol. 43, July 2013, pp. 27-30.
7. COMMITTEE OF THE REGIONS, 2010. Draft opinion of the Committee of the Regions on the role of urban regeneration in the future of urban development in Europe. European Union, Committee of the Regions, 85th plenary session, 9-10 June 2010, CDR98-2010_REV1_PAC_EN.doc, https://toad.cor.europa.eu [22 July 2014].
8. LANDSCHAFT PLANEN & BAUEN, BECKER GISEKE MOHREN RICHARD, 1990. The Biotope Area Factor as an ecological parameter – principles for its determination and identification of the target – excerpt. City of Berlin, http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/landschaftsplanung/bff/download/Auszug_BFF_Gutachten_1990_eng.pdf [22 July 2014].
9. Libbra A., Muscio A., Siligardi C., 2013. Energy performance of opaque building elements in summer: Analysis of a simplified calculation method in force in Italy. Energy and Buildings, vol. 64, pp. 384-394.
-
10. MALMÖ, 2014. Green and Blue in Malmö. Municipal Environmental Building Code, http://www.malmo.se/English/Sustainable-City-Development/Green-and-Blue.html [22 July 2014].
11. MODENA, 2014. Piano operativo di Riqualificazione urbana per il Quadrante di Modena Ovest. Italy, Modena, City' Public Administration, Assessorato alla Pianificazione e Gestione del Territorio, http://www.comune.modena.it/laboratoriocitta/laboratoriocitta/i-progetti-dellaboratorio/poc-mow/piano-operativo-di-riqualificazione-urbana.
12. SEATTLE, 2014. Seattle Green Factor. Department of Planning and Development, http://www.seattle.gov/dpd/cityplanning/completeprojectslist/greenfactor/whatwhy/ [22 July 2014].

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

87

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

541

Strona końc.:

554

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 2 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50353 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.37

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji