RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The coin in the political culture of the Middle Ages : on the iconography of the Bohemian deniers in the first half of the twelfth century

Creator:

Pauk, Marcin Rafał

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 121 (2014), Special Issue

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 7-48 : ill. ; Text eng.

References:

Dalewski Zbigniew. 2001. „Lictor imperatoris. Kaiser Lothar III., Soběslav I. von Böhmen und Bolesław III. von Polen auf dem Hoftag in Merseburg im Jahre 1135”. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 50: 317–336.
Dalewski Zbigniew. 2001. Zjazd w Merseburgu w 1135 roku. W Ludzie. Kościół. Wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka nowożytna), 429–443. Warszawa : IH PAN.
Dalewski Zbigniew. 2005. Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima o konflikcie Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem. Warszawa : IH PAN.
Garbaczewski Witold. 2011. „Topos na monetach średniowiecznych – przykład czeski i morawski”. Folia Numismatica : Supplementum ad Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales 96, 25 (2) : 77–97.
Kiersnowski Ryszard. 1988. Moneta w kulturze wieków średnich. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.
Klaniczay Gabor. 2000. “Rex iustus: The Saintly Institutor of Christian Kingship”. Hungarian Quarterly 41: 14–31.
Klaniczay Gabor. 2000. Holy Rulers and Blessed Princesses. Dynastic Cults in Medieval Central Europe. Cambridge : Univ. Press.
Kuźmiuk-Ciekanowska Agnieszka. 2007. Święty i historia. Dynastia Przemyślidów i jej bohaterowie w dziele mnicha Krystiana. Kraków : WUJ.
Michałowski Roman. 1993. Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce piastowskiej X–XIII wieku. Warszawa : PWN.
Pauk Marcin R. 2011. Plenariae decimationes świętego Wojciecha. O ideowych funkcjach dziesięciny monarszej w Polsce i na Węgrzech w XI–XII wieku. W Gnieźnieńskie koronacje królewskie i ich środkowoeuropejskie konteksty, 187–212. Gniezno : Wydawnictwo Naukowe UAM.
Pauk Marcin R. 2012. „Moneta w kulturze politycznej średniowiecza. Wokół ikonografii denarów czeskich z pierwszej połowy XII stulecia”. Kwartalnik Historyczny 3: 467–506.
Pleszczyński Andrzej. 2002. Sobiesław I – rex Ninivitarum. Książę czeski w walce z ordynariuszem praskim Meinhardem, biskupem Rzeszy. W Monarchia w średniowieczu – władza nad ludźmi, władza nad terytorium, 125–138. Warszawa–Kraków : Ossolineum.
Sobiesiak Joanna. 2009. Książę Wacław na uczcie – książę Wacław gospodarz. W Persona, gestus, habitusque insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznacznik tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, 47–56. Lublin : Wydawnictwo Naukowe UMCS.
Starnawska Maria. 2008. Świętych życie po życiu. Relikwie w kulturze religijnej na ziemiach polskich w średniowieczu. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper.
Suchodolski Stanisław. 2005. „Włócznia świętego Stefana”. Kwartalnik Historyczny 112, 3: 91–110.
Suchodolski Stanisław. 2005. Czy wyobrażenia na monetach odzwierciedlają rzeczywistość, czy ją kreują? (przykład monety polskiej w średniowieczu). W Dzieło sztuki: źródło ikonograficzne, czy coś więcej? Materiały sympozjum XVII Powszechnego Zjazdu Historyków w Krakowie, 15–18 września 2004, 45–66. Warszawa : PWN.
Suchodolski Stanisław. 2012. Numizmatyka średniowieczna. Moneta źródłem archeologicznym, historycznym i ikonograficznym. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PAN.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

121

Issue:

SI

Start page:

7

End page:

48

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50221

Source:

IH PAN, sygn. A.52/121/SI Podr. ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Projects co-financed by:

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information