Object

Title: A dialogue of republicanism and liberalism: regarding Anna Grześkowiak-Krawawicz’s book on the idea of liberty

Creator:

Butterwick-Pawlikowski, Richard (1968– )

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 121 (2014), Special Issue

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 169-188 ; Text eng. ; Concerns book: Regina libertas : wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku / Anna Grześkowiak-Krwawicz. - Gdańsk : słowo/obraz terytoria, cop. 2006.

References:

Butterwick Richard. 2005. “Political Discourses of the Polish Revolution, 1788-1792”. English Historical Review 120 : 695-731.
Butterwick Richard. 2007. O ratunek Ojczyzny. Sprawa opodatkowania duchowieństwa katolickiego w początkach Sejmu Czteroletniego. W Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem, 237-240. Łódź Wydawnictwo Naukowe.
Butterwick Richard. 2008. Konstytucja 3 Maja na tle nowożytnej Europy. Synteza republikanizmu i monarchizmu . W Lex est rex in Polonia et in Lithuania... Tradycje prawno-ustrojowe Rzeczypospolitej – doświadczenie i dziedzictwo, 145-157. Warszawa PWN.
Butterwick Richard. 2010. „Dialog republikanizmu z liberalizmem. W związku z książką Anny Grześkowiak-Krwawicz o idei wolności”. Kwartalnik Historyczny 1 : 63–76.
Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2000. „Quentin Skinner i teoria wolności republikańskiej”. Archiwum Filozofii i Myśli Społecznej 4 : 165-174.
Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2002. Anti-Monarchism in Polish Republicanism in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. W Republicanism: A Shared European Heritage, 43-59. Cambridge Press.
Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2003. Deux libertés, l'ancienne et la nouvelle, dans la pensée politique polonaise du XVIIIe siècle. W Liberté: Héritage du Passé ou Idée des Lumières? Freedom: Heritage of the Past or an Idea of the Enlightenment?, 44-59. Kraków-Warszawa PWN.
Grześkowiak-Krwawicz Anna. 2006. Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. Gdańsk : Słowo – obraz – terytoria.
Łukowski Jerzy. 1994. Od Konarskiego do Kołłątaja – czyli od realizmu do utopii. W Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu, 184-194. Warszawa Semper.
Łukowski Jerzy. 2001. The Szlachta and the Monarchy: Reflections on the Struggle inter maiestatem ac libertatem. W The Polish-Lithuanian Monarchy in European Context, c. 1500-1795, 132-149. Basingstoke Press.
Łukowski Jerzy. 2004. „Political Ideas among the Polish Nobility in the Eighteenth Century (to 1788)”. Slavonic and East European Review 82, 1: 1-26.
Łukowski Jerzy. 2004. „The Szlachta and their Ancestors in the Eighteenth Century”. Kwartalnik Historyczny 111, 3 : 161-182.
Łukowski Jerzy. 2012. „Machines of Government: Replacing the Liberum Veto in the Eighteenth-Century Polish-Lithuanian Commonwealth”. Slavonic and East European Review, 90 : 1, 65–97.
Opaliński Edward. 1995. Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587-1652. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
Opaliński Edward. 2002. Civic Humanism and Republican Citizenship in the Polish Renaissance. W Republicanism: A Shared European Heritage, 147-167. Cambridge Press.
Szlachta Bogdan. 2001. „Wolność republikańska. Na marginesie debaty o tradycji republikańskiej w „atlantyckiej” myśli politycznej”. Państwo i Społeczeństwo 1, 1: 207-232.
Ślusarska Magdalena. 1996. „Między sacrum a profanum. O obrzędowości powstania kościuszkowskiego”. Wiek Oświecenia 12 : 107-133.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

121

Issue:

SI

Start page:

169

End page:

188

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50216

Source:

IH PAN, sygn. A.52/121/SI Podr. ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Projects co-financed by:

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information