Object

Title: Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego

Creator:

Rybicka, Elżbieta

Date issued/created:

2004

Resource Type:

Article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (2004)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol.

References:

1. J. Altman, Pour une histoire culturelle de la lettre: l’épistolier et l’Etat sous l’Ancien Régime, w: Epistolarité à travers de siècle. Geste de communication et/ou pratique d’écriture, sous la direction M. Bossis, Stuttgart 1990, s. 106. ; 2. H. Arendt, Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2000, s. 193-211. ; 3. J. Beauverd, Problématique de l’intime, w: Intime, intimité, intimisme, Lille 1976, s. 15-16. ; 4. B. Beugnot, De l’invention épislolaire: à la maniéré de soi, w: L’Epistolarité ou la pensée nomade. Formes et fonctions de la correspondance dans quelques parcours d’écrivains au XIX siècle, Paris 2002, s. 35. ; 5. A. Chamayou, L’esprit de la lettre (XVIII siècle, Paris 1999, s. 178). ; 6. K. Cysewski, Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad epistolografią, „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 1. ; 7. M. Czermińska, Między listem a opowieścią, w: Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000. ; 8. B. Diaz, L'Épislolaire ou la pensée nomade. Formes et fonctions de la correspondance dans quelques parcours d’écrivains au XIX siècle, Paris 2002, s. 49-62. ; 9. Les écritures de l’intime. La correspondance et le journal, textes rassemblés par P.-J. Dufief, Paris 2000. ; 10. T.S. Eliot, Krytyk doskonały, w tegoż: Szkice krytyczne, przeł. M. Niemojewska, Warszawa 1972, s 339-340. ; 11. Expériences limites de l’épistolaire. Lettres d’exil, d’enfermement, de folie, textes reunis par A. Magnan, Paris 1993. ; 12. K. Fazan, Szczera poza dekadenta. Kazimierz Przerwa-Tetmajer: między epistolografią a sztuką, Kraków 2001, s. 71, 86-87. ; 13. P. Gaulmyn, La violence apostolique de Paul Claudel (1904-1914), w: Les lettres dans la Bible et dans la littérature, sous la dir. de L. Panier, Paris 1999. ; 14. C. Geertz, Kultura, umysł, mózg- mózg, umysł, kultura, w: Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, przeł. i wstęp Z. Pucek, Kraków 2003, s. 259. ; 15. M.C. Grassi, L'Art de la lettre au temps de La Nouvelle Héloïse et du Romantisme, Genève 1994. ; 16. M.C. Grassi, Lire epistolaire, Paris, 1998. ; 17. K. Irzykowski, Listy 1847-1944, Kraków 1999, s. 74-75. ; 18. K. Irzykowski, Nieoficjalna literatura [1913], w tegoż: Pisma rozproszone 1897-1922, Kraków 1998, s. 206. ; 19. W. Jurkiewicz, Korespondencja elit Polski Stanisławowskiej. Analiza wybranych kręgów korespondencyjnych, Bydgoszcz 1992. ; 20. F. Kafka, Dzienniki (1910-1923), przeł. J. Werter, przedmowę napisał Z. Bieńkowski, Kraków 1961, s. 142. ; 21. F. Kafka, Listy do Felicji, t. 1, przeł. I. Krońska, Warszawa 1976, s. 344. ; 22. V. Kaufmann, L’Equivoque épistolaire, Paris 1990, s. 25. ; 23. C. Kerbrat-Orrecchioni, L’Interaction e'pistolaire, w zbiorze: La lettre entre réel et fiction, sous la direction de J. Siess, Paris 1998. ; 24. A.S. Kowalczyk, Niespieszny przechodzień i paradoksy. Rzecz o Jerzym Stempowskim, Wrocław 1997, s. 96-154. ; 25. J. Kristeva, Hannah Arendt ou l’action comme naissance et comme étrangeté, Paris 1999. ; 26. E. Kuźma, Modele komunikacji literackiej we współczesnych doktrynach literaturoznawczych, w: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, red. W. Bolecki i R. Nycz, Warszawa 2003, s. 208. ; 27. Ph. Lejeune, Czy można zdefiniować autobiografię?, przeł. R. Lubas-Bartoszyńska, w: Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii, red. R. Lubas-Bartoszyńska, Kraków 2001, s. 18. ; 28. Ph. Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris 1975, s. 315. ; 29. La lettre et la politique, éd. P. Lebrun-Pérerat et D. Poublan, Paris 1996. ; 30. Les Lettres ou les regle du Je, etudes reunies par A. Chamayou, Artois 1999. ; 31. A. Łebkowska, Pragnienie empatii, „Teksty Drugie” 2002 nr 5. ; 32. D. Madelénat, L’Intimisme, Paris 1989. ; 33. P. Matuszewska, Pod hasłem naturalności. O listowniku Stanisława Szymańskiego, w tejże: Gry z adresatem. Studia o poezji i epistolografii wieku oświecenia, Wrocław 1999, s. 131. ; 34. E. Neyman, A ciało słowem się stało, „Teksty Drugie” 1993 nr 4/5/6. ; 35. „Nie istnieje tu nic, zanim nie zostanie wypowiedziane”. Rozmowa z Philippem Lejeune’em, „Teksty Drugie” 2003 nr 2/3, s. 221-222. ; 36. C.K. Norwid, Listy, w tegoż: Pisma wybrane, wybrał i objaśnił J.W. Gomulicki, Warszawa 1968, s. 368. ; 37. R. Nycz, Język modernizmu: doświadczenie wyobcowania i jego konsekwencje, w tegoż: Język modernizmu. Prolegomena historycznoliterackie, Wrocław 1997. ; 38. R. Nycz, Literatura nowoczesna: cztery typy dyskursu, „Teksty Drugie” 2002 nr 4, s. 41-42. ; 39. J. Płuciennik, Literackie identyfikacje i oddźwięki. Poetyka a empatia, Kraków 2004. ; 40. M. Reid, Ecriture intime et destinataire, w: L’Epistolarité à travers les siècles. Geste de communication et/ou pratique d’écriture, sous la direction M. Bossis, Stuttgart 1990. ; 41. R.M. Rilke, Malte. Pamiętniki Maltę-Lauridsa Brigge, przeł. W. Hulewicz, Warszawa 1993, s. 7. ; 42. R.M. Rilke, L. Andreas-Salome, Listy, przekład i wstęp W. Markowskiej, wybór, słowo wiążące i przypisy A. Milskiej, Warszawa 1980, s. 228. ; 43. Y. Séité, La théorie littéraire questionnée par l’histoire, w: Où en est la théorie littéraire, textes réunis par J. Kristeva et E. Grossman, Paris 2000. ; 44. R. Shusterman, Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksja nad sztuką, przeł. A. Chmielewski, i in., red. A. Chmielewski, Wrocław 1998, s 209. ; 45. S. Skwarczyńska, Teoria listu, Lwów 1937, s. 303, 313. ; 46. J. Słowacki, Korespondencja, t. 1, Wrocław 1962, s. 489 ; 47. J. Słowacki, Korespondencja, t. 2, Wrocław 1962, s. 25. ; 48. M. Szpakowska, Chcieć i mieć. Samowiedza obyczajowa w Polsce czasu przełomu, Warszawa 2003. ; 49. Ch. Taylor, Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej, nauk. oprac. T: Gadacz, wstępem poprzedziła A. Bielik-Robson, Warszawa 2001, s. 654-676.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

40

End page:

55

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52939 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Mar 24, 2015

Number of object content hits:

964

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68655

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information